Partneři a spolupracující instituce

Česká republika:

Akademické instituce:

Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického, Praha
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Technická univerzita v Liberci
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha

Neziskové organizace:

Antikomplex, z.s.
EDUin, o. p. s.
Institut Terezínské iniciativy
Multikulturní centrum Praha
Post Bellum, o.p.s.
SKAV, z. s.
Židovské muzeum v Praze, z. s.

Veřejné instituce:

Česká televize
Národní park Podyjí
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR
Památník Terezín, státní příspěvková organizace

Střední a základní školy:

Síť spolupracujících škol zahrnuje několik desítek základních škol, středních odborných škol i gymnázií z celé ČR. Tyto školy nám umožňují ověřovat nové materiály a postupy, podílejí se na organizaci seminářů a podobně. Je nám ctí být také díky nim v úzkém kontaktu s pedagogickou praxí.

Mezinárodní spolupráce:

CIEE: Council on International Educational Exchange, Portland, Spojené státy americké
Euroclio, Haag, Nizozemsko
EVZ: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Berlín, Spolková republika Německo
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Polsko
Georg Eckert institut, Braunschweig, Spolková republika Německo
Harvard University, Cambridge, Spojené státy americké
International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation
Regimes in Lithuania, Vilnius, Litva
Library of Congress (The Teaching with Primary Sources Program), Washington, D. C., Spojené státy americké
Nenápadní hrdinovia, o.z., Bratislava, Slovensko
New York University, New York, Spojené státy americké
SIT/World Learning, Inc., Washington, D. C., Spojené státy americké
University of Central Florida, Orlando, Spojené státy americké