PhDr. Michal Kurz

Historik, didaktik

Kontakt

michal.kurz@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • české soudobé dějiny
 • kultura československého stalinismu
 • dějiny měst a architektury 19. a 20. století
 • dějiny české památkové péče

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2021 Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti, ÉTA – TA ČR
 • 2018–2020 The Experience of State Socialism Reimagined, Erasmus+
 • 2017–2018 Metodika konstruktivní komunikace s návštěvníkem ve filmově-historické expozici, vnitřní granty FF v rámci SVV

Profesní curriculum

 • 2018–současnost Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK v Praze, české dějiny, probíhající doktorské studium (Ph.D.)
 • 2015–2016 Filozofická fakulta UK v Praze, historie (PhDr.)
 • 2012–2015 Filozofická fakulta UK v Praze, historie (navaz. Mgr.)

Zahraniční pobyty a stáže:

 • 01/2017 – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Německo (DAAD)
 • 08–09/2016 – Universität Leipzig, Německo
 • 08/2013–10/2014 – Universität Leipzig, Německo (Erasmus)

Pedagogická činnost:

 • od 2017: FF UK Praha – Ústav českých dějin

Publikační činnost:

Studie ve sbornících a kolektivních monografiích

 • Mezi tradicí a modernitou: Poznámky k povaze ideálu “socialistického města” v období poválečného stalinismu. In Kabešová M., Bekera M., Holub O., České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII.. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2019, s. 163-174. ISBN 978-80-7435-750-3.
 • Budujeme novou Prahu! Pokus o ohledání prostorové a vizuální dimenze stalinismu v kontextu historických měst. In Karpíšek J., Sturz Z., Bláhová M., České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 213-219. ISBN 978-80-7435-672-8.
 • Opomíjení zakladatelé? : Král Přemysl Otakar II. a lokátor Hirzo v novodobé toponymii Českých Budějovic. In Martínek J., Křížová L., Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017, s. 73-84. ISBN 978-80-7286-315-0.
 • Za krásnou, šťastnou, socialistickou Prahu : Oficiální zobrazování české metropole v období stalinismu. Documenta Pragensia, 2017, vol. 36, s. 617-636. ISSN 0231-7443.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Do služeb lidu! : Historické dědictví jako součást ideálu „socialistického města“ v období padesátých let. Historica Olomucensia, 2018, vol. 44, s. 257-287. ISSN 1803-9561.
 • Město – prostor – dějepis : Didaktický potenciál městského prostoru ve výuce dějepisu (příklad Českých Budějovic). Historie – Otázky – Problémy, 2018, vol. 10, s. 89-121. ISSN 1804-1132.
 • František Stulík : vlastenec, sběratel a ochránce budějovických památek. Jihočeský sborník historický, 2016, vol. 84, s. 218-242. ISSN 0323-004X.
 • Libušino proroctví přeměňujeme ve skutečnost! : Komunistická vize Prahy v období stalinismu. Historie – Otázky – Problémy, 2016, vol. 8, s. 132-145. ISSN 1804-1132.
 • Klopotné znovuzrození Bílého města: Nová identita poválečné Opavy a její obraz v materiální struktuře historického centra. Slezský sborník. Acta Silesiaca, 2016, vol. 113, s. 361-388. ISSN 0037-6833.
 • Sokolský ostrov v Českých Budějovicích a spory o jeho budoucnost v letech 1912 – 1915. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2014, s. 46-55. ISSN 1805-3246.

Recenze

 • Jiří Jung – Jiří Neminář: Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Muzeum, 2018, vol. 55, s. 62-64. ISSN 1803-0386.
 • Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. Slezský sborník. Acta Silesiaca, 2015, vol. 113, s. 154-158. ISSN 0037-6833.
 • Jozef Tancer: Neviditeľné mesto: Prešporok / Bratislava v cestopisnej literatúre. Historie – Otázky – Problémy, 2012, vol. 4, s. 143-145. ISSN 1804-1132.