Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.

Historik, didaktik

Kontakt

+420 221 008 180

petr.sedlak@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Studium každodennosti
 • Dějiny autokracie
 • Jewish Studies

Vzdělání

 • 2002–2008 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – Historický ústav – doktorandské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 1998–2002 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – obor Historie a zeměpis – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.

Profesní curriculum

 • od června 2018 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2014–2017 Základní škola TGM 27 ve Svitavách – učitel dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu
 • 2010–2014 Základní škola v Praze-Satalicích – učitel dějepisu a občanské výchovy
 • 2008–2009 Edice Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 – editor

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • SEDLÁK, Petr: Učit dějepis jinak? Letní samostudium historické gramotnosti (nejen) pro začínajícího učitele. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2020, roč. 34, č. 1, s. 50–71.
 • SEDLÁK, Petr: Konečné rozřešení židovské otázky? Československý stát, česká veřejnost a přeživší Židé, 1945–1948. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 57–67.
 • SEDLÁK, Petr: Po čtyřiceti letech se zelinářem o moci a bezmoci. In: Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří: eseje o Moci bezmocných. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2016, s. 249–256.
 • SEDLÁK, Petr: Každodennost jako předmět a koncept dějepisného poznání. Soudobé dějiny, 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 120–157.
 • SEDLÁK, Petr: Zmanipulované vítězství: současná historiografie a politické smýšlení české veřejnosti za třetí republiky, 1945–In: Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. Národní muzeum, Praha 2013, s. 106–123.
 • SEDLÁK, Petr: Proč tak snadno? Silné a slabé stránky revize vykládání diktatury KSČ a jejího nástupu v únoru 1948. Dějiny-teorie-kritika, 2013, roč. 10, č. 1, s. 30–55.
 • SEDLÁK, Petr: Jmenuji se Emil Beer aneb: pokus o životopisné porozumění. In: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Matice moravská, Brno 2010, s. 352–369.
 • SEDLÁK, Petr: Svět přeživších Židů – prameny a jejich výklad. Lidé města, 2008, roč. 10, č. 3, s. 83–113.

Popularizace

 • SEDLÁK Petr: Druhý extrém?: silné a slabé stránky revize výkladu komunistické diktatury. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2013, roč. 35, č. 2, s. 32–35.
 • SEDLÁK, Petr: Každodennost v českém pohraničí po skončení války. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2010, roč. 32, č. 9, s. 14–16.
 • SEDLÁK, Petr: Historická fikce a historiografie aneb Jak pozvat studentku na film Anglický pacient. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2010, roč. 32, č. 8, s. 28–31.
 • SEDLÁK, Petr: Obrazový román aneb Jak si doplnit pohled na minulost. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2010, roč. 32, č. 1, s. 24–25.