Mgr. Karina Hoření

Vzdělání

 • 2005–2009 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, obor sociologie- sociální antropologie, Bc.
 • 2006–2010 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor historie, Bc.
 • 2009–2011 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, obor sociologie, Mgr.
 • 2010– dosud Fakulta filozofická Masarykovy univerzity, Brno, obor Moderní dějiny a multikulturní společnost. Mgr.
 • 2011– dosud Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno, doktorské studium oboru sociologie

Zahraniční stáže

 • 2007– 2008 University of Salford, Erasmus
 • 1/2010–6/2010 University of Bergen, NAEP
 • 9/2012–12/2012 University of Vienna, Aktion
 • 1/2015–4/2015 University of Wroclaw, Visegrad Scholarship

Publikace

 • HOŘENÍ, Karina, KRYLOVÁ, Radoslava a KLVAČ, Pavel. Tourism and Authenticity in the Czech Villages in Banat (Romania). Revija za geografijo – Journal for Geography, Maribor: University of Maribor, 5(2), s. 141-147.
 • HOŘENÍ, Karina, STEINEROVÁ, Alžběta, DRAŠNAR, Vojtěch a KOHOUTKOVÁ, Kamila. Die Gestaltung der Liechtenstein- Gegenwärtiger soziologischer Diskurs zur liechtensteinischen Frage in Tschechien in Das Fürsthaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Verlag für den Historischen Verein für das Fürstentum Liechtenstein. Vaduz 2013.
 • HOŘENÍ, Karina. Žádná sladkobolná selenka- percepce filmů o normalizaci v současné filmové kritice. In: KOPAL, Petr (ed.). Film a dějiny IV- Normalizace. ÚSTR: Praha 2014.
 • HOŘENÍ, Karina. Památník Ferdinanda Porsche – příklad rozdělené paměti v pohraničí. In: SOUKUPOVÁ, Blanka, NOSKOVÁ, Helena a BEDNAŘÍK, Petr (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Praha: Fakulta humanitních studií 2013.
 • HOŘENÍ, Karina. Němci a proluky – paměť a její infrastruktura v Ústí nad Labem. In: VESELÁ, Romana (ed.). Místa pro design, místa pro umění, Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně 2014.
 • HOŘENÍ, Karina a RIPKA, Vojtěch: Nepříliš, téměř vůbec? Pokus o uchopení komunistické zkušenosti pro vzdělávání mimo Českou republiku. In: GRACOVÁ, Blažena a TOMÁŠEK, Martin (eds.). Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích. University of Ostrava, 2016.

Vzdělávací materiály

 • Kolektiv autorů. Česká společnost 1969–1989 [vzdělávací DVD]. Praha 2013
 • Kolektiv autorů. Dějiny ve škole [vzdělávací DVD]. Praha: ÚSTR 2014.
 • Kolektiv autorů. Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989 [vzdělávací aplikace]. Praha: ÚSTR 2016. Dostupné online.
 • HOŘENÍ, Karina. Nevím, co budeme zítra jíst. Uprchlíci před nacismem v Praze [vzdělávací program pro školy].