Mgr. Karina Hoření (*1985)

Redaktorka, lektorka

Kontakt

+420 221 008 207

karina.horeni@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Soudobé české dějiny
 • Paměťová studia
 • Sociologie paměti
 • Historie menšin
 • Etnická studia
 • Studia nacionalismu

Vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu

Vzdělání

 • od 2011 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Sociologie – doktorské studium
 • 2010 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – obor Moderní dějiny a multikulturní společnost – navazující magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2009–2011 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Sociologie – navazující magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2006–2010 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.
 • 2005–2009 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Sociologie – sociální antropologie – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2015 Uniwersytet Wrocławski, Vratislav (Polská republika) – 4měsíční studijní pobyt v rámci projektu Visegrad Scholarship
 • 2012 Universität Wien, Vídeň (Rakouská republika) – semestrální studijní pobyt v rámci projektu Aktion
 • 2010 University of Bergen – půlroční studijní pobyt v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
 • 2007–2008 University of Salford (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) – studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Pedagogická činnost

 • od 2015 ÚSTR – intenzivní akreditované semináře pro učitele a studenty s workshopy; regionální akreditované semináře pro učitele; semináře a přednášky pro ZŠ, SOU a SOŠ; semináře a přednášky pro VŠ; každoroční dvoudenní letní škola
 • 2011–2016 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – Katedra sociologie – přednášející

Grantové projekty

 • 2017–2018 Antisemitismus a anticiganismus v Česku – projekt EVZ – Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Foundation (č. 32.5.1C08.0033.0) – hlavní řešitelka

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Nepříliš, téměř vůbec? Pokus o uchopení komunistické zkušenosti pro vzdělávání mimo Českou republiku. In: GRACOVÁ, Blažena – TOMÁŠEK, Martin (eds.): Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích. Ostravská univerzita, Ostrava 2016, 435 s.
 • HOŘENÍ, Karina: Němci a proluky – paměť a její infrastruktura v Ústí nad Labem. In: VESELÁ, Romana (ed.): Místa pro design, místa pro umění. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2014.
 • HOŘENÍ, Karina: Žádná sladkobolná selanka. Percepce filmů o normalizaci v současné filmové kritice. In: KOPAL, Petr (ed.). Film a dějiny IV – Normalizace. Casablanca – ÚSTR: Praha 2014, 664 s.
 • HOŘENÍ, Karina: Památník Ferdinanda Porsche – příklad rozdělené paměti v pohraničí. In: SOUKUPOVÁ, Blanka – NOSKOVÁ, Helena – BEDNAŘÍK, Petr (eds.): Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Fakulta humanitních studií, Praha 2013, 261 s.
 • HOŘENÍ, Karina – STEINEROVÁ, Alžběta – DRAŠNAR, Vojtěch – KOHOUTKOVÁ, Kamila: Die Gestaltung der Liechtenstein- Gegenwärtiger soziologischer Diskurs zur liechtensteinischen Frage. In: Tschechien in Das Fürsthaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Verlag für den Historischen Verein für das Fürstentum Liechtenstein, Vaduz 2013.
 • HOŘENÍ, Karina – KRYLOVÁ, Radoslava – ULČÁK, Zbyněk – KLVAČ, Pavel: Tourism and Authenticity in the Czech Villages in Banat (Romania). Revija za geografijo – Journal for Geography, Maribor: University of Maribor, 2010, roč. 5, č. 2, s. 141–147.

Učební texty, výuková DVD

Webové projekty