doc. Kamil Činátl, Ph.D.

Historik, didaktik

Kontakt

+420 725 002 110

kamil.cinatl@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Dějiny ve veřejném prostoru
 • Vzpomínková kultura

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • Dějiny a vyprávění, postdoktorandský grant GPP406/10/P111 – hlavní řešitel
 • Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny, TD03000063 – hlavní řešitel
 • Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti, TL01000046 – hlavní řešitel
 • Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století. DF11P01OVV030 – spoluřešitel
 • Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, OPVK, CZ.1.07/1.1.00/26.0074 – člen řešitelského týmu
 • Jan Amos Komenský jako místo paměti: Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstrukování kánonu,GAP410/11/1201 – člen řešitelského týmu
 • Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, PRVOUK P09 – člen řešitelského týmu
 • Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti, DG18P02OVV045 – člen řešitelského týmu

Vzdělání

 • 2002–2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Katedra české literatury a literární vědy – doktorandské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 1993–2000 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bohemistika – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2008 Ústav českých dějin FF UK
 • 2001–2011 Gymnázium Jana Keplera v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka
 • 2000–2001 Gymnázium Buďánka v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka
 • 1996–1999 Gymnázium Orbis Pictus v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka

Pedagogická činnost

 • od 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – odborný asistent
 • 2001–2011 Gymnázium Jana Keplera v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka
 • 2000–2001 Gymnázium Buďánka v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka
 • 1996–1999 Gymnázium Orbis Pictus v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka

Grantové projekty

Bibliografie

Monografie

 • ČINÁTL, Kamil: Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, 363 s.
 • ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav: Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.
 • ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Argo, Praha 2011, 384 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ČINÁTL, Kamil: Historické vzdělávání v éře nových médií. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 5–8.
 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – RIPKA, Vojtěch: Historická gramotnost v aplikaci HistoryLab: realistický přístup k osvojování didaktické teorie dějepisu. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 50–70.
 • ČINÁTL, Kamil: Public history / dějiny ve veřejném prostoru. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1, s. 7–12.
 • ČINÁTL, Kamil –  PÝCHA, Čeněk: Nová vizualita druhé světové války. In: BÍLEK, Petr A. – ŠEBEK, Josef (ed.): Česká populární kultura: transfery, transponování a další tranzitní procesy. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2017, s. 279–296.
 • ČINÁTL, Kamil: Normalizace v interdisciplinárních souvislostech. In: ČINÁTL, Kamil – MERVART, Jan – NAJBERT, Jaroslav (ed.): Podoby československé normalizace: dějiny v diskuzi. NLN – ÚSTR, Praha 2017, s. 102–157.
 • ČINÁTL, Kamil: Zobrazení Karla IV. v učebnicích dějepisu. In: ŠEBEK, Jaroslav – JEDLIČKOVÁ, Blanka (ed.): Karel IV. stále živý: odkaz státníka v historiografii a historické paměti. Historický ústav, Praha 2017, s. 151–165.
 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – PÝCHA, Čeněk – PINKAS, Jaroslav – RIPKA, Vojtěch: Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Marginalia Historica, 2017, roč. 8, č. 1, s. 25–40.
 • ČINÁTL, Kamil: Dějepis na hranici. In: PORTMANN, Kateřina – PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2017, s. 214–235.
 • ČINÁTL, Kamil: Historici, čas a normalizace: sonda do proměn historické temporality. In: KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (ed.): Kultura a totalita IV. – Každodennost. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016, s. 88–106.
 • ČINÁTL, Kamil: Odstraněná revoluce: proměny pojmu „revoluce“ v českých učebnicích dějepisu. In: KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (ed.): Kultura a totalita III. – Revoluce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2015, s. 482–494.
 • ČINÁTL, Kamil: Každodennost perspektivou školních pramenů. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Každodenní život v Československu 1945/1948–1989. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2015, s. 216–224.
 • ČINÁTL, Kamil: Užitá paměť: populární představy minulosti a přítomnosti v televizních seriálech. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. ÚSTR – Casablanca, Praha 2014, s. 491–509.
 • ČINÁTL, Kamil: Filmová rodina jako místo paměti: didaktické perspektivy. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. ÚSTR – Casablanca, Praha 2014, s. 622–629.
 • ČINÁTL, Kamil: Nadnárodní minulosti: obrazy války v současné populární kultuře. In: KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (ed.): Kultura a totalita II. – Válka. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, s. 468–478.
 • ČINÁTL, Kamil: Inscenace paměti. Divadelní a filmové vzpomínání na Komenského. In: ŘEZNÍKOVÁ, Lenka (ed.): Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Scriptorium, Praha 2014, s. 321–346.
 • ČINÁTL, Kamil: Tvary historie. In: ČERMÁK, Aleš – JIRKOVÁ, Klára (ed.): Formování historie, interpretace dějin z pohledu různých států. Akademie výtvarných umění, Praha 2013, s. 20–31.
 • ČINÁTL, Kamil: Malé velké dějiny: k totalitě obrazů národní minulosti. In: KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (ed.): Kultura a totalita I. – Národ. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2013, s. 73–84.
 • ČINÁTL, Kamil: Obrázky z dějin: k intermedialitě kulturní paměti. Slovo a smysl, 2013, roč. 10, č. 20, s. 43–51.
 • ČINÁTL, Kamil: Národní divadlo jako symbolické centrum paměti. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). Technická univerzita v Liberci, Liberec 2013, s. 228–233.
 • ČINÁTL, Kamil: Možné aplikace narativismu v historiografické praxi. In: HORSKÝ, Jan – ŠUCH, Juraj (ed.): Narace a (živá) realita. Togga, Praha 2012, s. 89–99.
 • ČINÁTL, Kamil: Obrazy minulosti: reprezentace exilu v české vzpomínkové kultuře. In: BÍLEK, Petr – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David – VEBEROVÁ, Veronika (ed.): Jazyky reprezentace. Akropolis, Praha 2012, s. 87–95.
 • BROM, Cyril – CUHRA, Jaroslav – ČINÁTL, Kamil – ŠISLER, Vít: Lecture Notes in Computer Science (Stories from the History of Czechoslovakia. A Serious Game for Teaching History of the Czech Lands in the 20th Century). Notes on Design Concepts and Design Process, 2012, č. 7522, s. 67–74.
 • ČINÁTL, Kamil: Dějiny v zrcadle dějepisu: dobové dějepisné učebnice jako školní pramen. Historie – otázky – problémy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 101–117.
 • ČINÁTL, Kamil: Filmová paměť stalinismu. Obrazy minulosti jako stabilizátor paměti a sociálních rámců kolektivního vzpomínání. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Casablanca – ÚSTR, Praha 2012, s. 304–320.
 • ČINÁTL, Kamil: Film ve výuce dějepisu: obrazy (z) normalizace. In: LENCOVÁ, Hana – MÄRC, Josef (ed.): Brána školního dějepisu otevřená. Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2012, s. 166–174.
 • ČINÁTL, Kamil: Časy normalizace. In: BÍLEK, Petr – ČINÁTLOVÁ, Blanka (ed.): Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Pistorius & Olšanská, Příbram 2010, s. 166–187.
 • ČINÁTL, Kamil: Jazyk normalizační moci. In: BÍLEK, Petr – ČINÁTLOVÁ, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Pistorius & Olšanská, Příbram 2010, s. 28–42.
 • ČINÁTL, Kamil: Televizní realita normalizace a její ideologický kód. Obrazy zla v normalizačních seriálech a ve filmu. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 241–271.
 • ČINÁTL, Kamil – RIPKA, Vojtěch: Úvodní studie. In: KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch – ŽÁČEK, Pavel (ed.): Občanské fórum, den první: vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR, Praha 2009, s. 10–23.
 • ČINÁTL, Kamil: Palackého Dějiny a historická paměť národa. Dějiny – teorie – kritika, 2009, roč. 6, č. 1, s. 7–35.
 • ČINÁTL, Kamil: Fučíkova poslední bitva. Slovo a smysl, 2008, roč. 5, č. 9–10, s. 346–363.
 • ČINÁTL, Kamil: Genius loci Třiceti případů majora Zemana. In: BÍLEK, Petr A. (ed.): James Bond a major Zeman: ideologizující vzorce vyprávění. Paseka, Litomyšl 2007, s. 69–81.
 • ČINÁTL, Kamil – ČINÁTLOVÁ, Blanka: Zeman – rudý gentleman. In: BÍLEK, Petr A. (ed.): James Bond a major Zeman: ideologizující vzorce vyprávění. Paseka, Litomyšl 2007, s. 40–60.

POPULARIZACE

 • ČINÁTL, Kamil: Dějepis jako dobrodružná historická dílna. Tajemství české minulosti, 2018, č. 69, s. 34–39.
 • ČINÁTL, Kamil: Jaké národní muzeum (ne)potřebujeme? Dějiny a současnost, 2018, roč. XL, č. 8, s. 10–12.
 • ČINÁTL, Kamil (spoluautoři Čeněk Pýcha, Barbora Pýchová a Vojtěch Ripka): Komiks a dějepis. Dějiny a současnost, 2017, roč. XXXIV, č. 5, s. I–VIII.
 • ČINÁTL, Kamil: Jakou válku (ne)vidíme? O knize Vojáci a o trhlinách v pevnosti historie. A2, 2015, roč. XI, č. 13, s. 26.
 • ČINÁTL, Kamil: Proč se dějiny nepíší samy. Recenze. STORCHOVÁ, Lucie a kol.:  Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Lidové noviny, 2015, 28. 2., s. 29.
 • ČINÁTL, Kamil: Sdílené představy o minulosti. Co o nás říkají naše učebnice dějepisu? Dějiny a současnost, 2015, XXXVII, č. 8, s. 13–16.
 • ČINÁTL, Kamil: Historie a identita. Pokus o revizi zažitých představ. A2 (online), 2015, roč. XI, č. 15, s. 25 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2015/15/historie-a-identita.
 • ČINÁTL, Kamil: Má se v dějepise hodnotit minulost? Rodina a škola, 2014, roč. LXI, č. 7, s. 22–24.
 • ČINÁTL, Kamil: Labyrinty historie, ráje smyslu. Průvodci národa Zdeněk Mahler a Václav Cílek. A2 (online), 2014, roč. X, č. 10 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/10/labyrinty-historie-raje-smyslu.
 • ČINÁTL, Kamil: S kým na co vzpomínáme? Národ v zrcadle hereckých pamětí. A2 (online), 2013, roč. IX, č. 8 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2013/8/s-kym-a-na-co-vzpominame.
 • ČINÁTL, Kamil: Co dělat za obzorem totalitarismu. Recenze. Za obzor totalitarismu. A2 (online), 2012, roč. VI, č. 12 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2012/12/co-delat-za-obzorem-totalitarismu.
 • ČINÁTL, Kamil: Uchováváme dějiny, či paměť? Nač dnes vzpomínáme v pražském Památníku na Vítkově. A2 (online), 2010, roč. IV, č. 17, s. 18 a 23 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2010/17/uchovavame-dejiny-ci-pamet.
 • ČINÁTL, Kamil: Československé totalitní roky. In: ČINÁTL, Kamil (ed.): Věčné časy: československé totalitní roky. Respekt publishing, Praha 2009, s. 51–138.
 • ČINÁTL, Kamil: Názvosloví totality. In: ČINÁTL, Kamil (ed.): Věčné časy: československé totalitní roky. Respekt publishing, Praha 2009, s. 139–170.

Webové projekty

 • 2017 HistoryLab.cz Digitální aplikace pro práci s historickými prameny (online vzdělávací aplikace) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z:  https://historylab.cz (citováno k 2. 4. 2020).
 • 2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Attentat 1942 (online vzdělávací software) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://attentat1942.com/.
 • 2016 Dějepisné sešity Toufar (online) (cit. 14. 4. 2020. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/dejepisne-sesity.
 • 2014 Československo 38–89: Atentát (vzdělávací software).
 • 2014 Historie 1950: příběhy jednoho zázraku (výukové DVD a vzdělávací web online) (cit 8. 4. 2020). Dostupné z: http://historie1950.dejepis21.cz/.
 • 2014 Obrazy války (výukové DVD).
 • 2009 Antologie ideologických textů (online) (cit. 8. 4. 2020). Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/.

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

 • Praha, 8.–9. 11. 2018: Dějiny ve veřejném prostoru
 • Universität Hamburg, 29.–31. 5. 2017: The Afterlife of the Shoah in Central Eastern European Cultures: Concepts, Problems and the Aesthetic of Postcatastrophic Narration
 • University of Oxford, 13.–14. 4. 2016: What is Regional Memory?