Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (*1975)

Historik, didaktik

Kontakt

+420 221 008 454, +420 725 002 110

kamil.cinatl@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Dějiny ve veřejném prostoru
 • Metodologie historické vědy
 • Vzpomínková kultura

Vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu

Vzdělání

 • 2002–2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Katedra české literatury a literární vědy – doktorandské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 1993–2000 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bohemistika – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2001–2011 Gymnázium Jana Keplera v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka
 • 2000–2001 Gymnázium Buďánka v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka
 • 1996–1999 Gymnázium Orbis Pictus v Praze – učitel dějepisu a českého jazyka

Pedagogická činnost

 • od 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – odborný asistent
 • od 2008 ÚSTR – intenzivní akreditované semináře pro učitele a studenty s workshopy; regionální akreditované semináře pro učitele; semináře a přednášky pro ZŠ, SOU a SOŠ; semináře a přednášky pro VŠ; každoroční dvoudenní letní škola

Grantové projekty

Bibliografie

Monografie

 • ČINÁTL, Kamil: Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, 364 s.
 • ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav: Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.
 • ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Argo, Praha 2011, 384 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ČINÁTL, Kamil: Užitá paměť: populární představy minulosti a přítomnosti v televizních seriálech. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 491–509.
 • ČINÁTL, Kamil: Filmová rodina jako místo paměti: didaktické perspektivy. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 622–629.
 • ČINÁTL, Kamil: Obrázky z dějin: k intermedialitě kulturní paměti. Slovo a smysl, 2013, roč. 10, č. 20.
 • ČINÁTL, Kamil: Možné aplikace narativismu v historiografické praxi. In: HORSKÝ, Jan – ŠUCH, Juraj (eds.): Narace a (živá) realita. Togga, Praha 2013, s. 89–100.
 • ČINÁTL, Kamil: Tvary historie. In: ČERMÁK, Aleš – JIRKOVÁ, Klára (ed.): Formování historie. Interpretace dějin z pohledu různých států. Akademie výtvarných umění v Praze – Ausdruck Books, Praha 2012, s. 20–31.
 • BROM, Cyril – CUHRA, Jaroslav – ČINÁTL, Kamil – ŠISLER, Vít: Lecture Notes in Computer Science (Stories from the History of Czechoslovakia. A Serious Game for Teaching History of the Czech Lands in the 20th Century). Notes on Design Concepts and Design Process, 2012, s. 67–74.
 • ČINÁTL, Kamil: Dějiny v zrcadle dějepisu: dobové dějepisné učebnice jako školní pramen. Histori – otázky – problémy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 101–117.
 • ČINÁTL, Kamil: Obrazy minulosti: Reprezentace exilu v české vzpomínkové kultuře. In: BÍLEK, Petr – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David – VEBEROVÁ, Veronika (eds.): Jazyky reprezentace. Akropolis, Praha 2012, s. 87–95.
 • ČINÁTL, Kamil: Filmová paměť stalinismu. Obrazy minulosti jako stabilizátor paměti a sociálních rámců kolektivního vzpomínání. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Casablanca – ÚSTR, Praha 2012, s. 304–320.
 • ČINÁTL, Kamil: Jazyk normalizační moci. In: BÍLEK, Petr – ČINÁTLOVÁ, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Pistorius & Olšanská, Příbram 2010, s. 28–42.
 • ČINÁTL, Kamil: Časy normalizace. In: BÍLEK, Petr – ČINÁTLOVÁ, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Pistorius & Olšanská, Příbram 2010, s. 166–187.
 • ČINÁTL, Kamil: Palackého Dějiny a historická paměť národa. Dějiny – teorie – kritika, 2009, č. 1, s. 7–35.
 • ČINÁTL, Kamil: Fučíkova poslední bitva. Slovo a smysl, 2008, č. 9–10, s. 346–363.

Učební texty, výuková DVD

Webové projekty