Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (*1975)

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Dějiny ve veřejném prostoru
 • Metodologie historické vědy
 • Vzpomínková kultura

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 454, +420 725 002 110
 • E-mail: kamil.cinatl@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 1993–2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – bohemistika
 • 1996–1999 učitel na pražském Gymnáziu Orbis Pictus (dějepis, český jazyk)
 • 2000–2001 učitel na pražském Gymnáziu Buďánka (dějepis, český jazyk)
 • 2001–2011 učitel na pražském Gymnáziu Jana Keplera (dějepis, český jazyk)
 • 2002– 2008 doktorandské studium na Katedře české literatury a literární vědy FFUK
 • 2008– oddělení dokumentace Ústavu pro studium totalitních režimů, redaktor
 • 2009 – Ústav českých dějin FF UK, odborný asistent

Monografie:

 • ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb jak vzpomínáme. Praha: NLN 2014.
 • ČINÁTL, Kamil a PINKAS, Jaroslav: Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha: ÚSTR 2014.
 • ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha: Argo 2010.

Studie:

 • ČINÁTL, Kamil. Užitá paměť: populární představy minulosti a přítomnosti v televizních seriálech. In: Petr KOPAL (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. Praha: ÚSTR 2014, s. 491-509.
 • ČINÁTL, Kamil. Filmová rodina jako místo paměti: didaktické perspektivy. In: Petr KOPAL (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. Praha: ÚSTR 2014, s. 622-629.
 • ČINÁTL, Kamil. Obrázky z dějin: k intermedialitě kulturní paměti. In: Slovo a smysl. 20/X 2013. Dostupné online.
 • ČINÁTL, Kamil. Tvary historie. In: ČERMÁK, Aleš a JIRKOVÁ, Klára (ed.). Formování historie, interpretace dějin z pohledu různých států. Praha 2013, s. 20-31.
 • BROM, Cyril, CUHRA, Jaroslav, ČINÁTL, Kamil a ŠISLER, Vít. Lecture Notes in Computer Science (Stories from the History of Czechoslovakia, A Serious Game for Teaching History of the Czech Lands in the 20th Century. Notes on Design Concepts and Design Process. 2012, s. 67-74.
 • ČINÁTL, Kamil. Dějiny v zrcadle dějepisu: dobové dějepisné učebnice jako školní pramen. In: Historie-otázky-problémy. 4/2012, č. 1, s. 101-117.
 • ČINÁTL, Kamil. Obrazy minulosti: Reprezentace exilu v české vzpomínkové kultuře. In: Petr BÍLEK, Vladimír PAPOUŠEK, David SKALICKÝ a Veronika VEBEROVÁ (ed.): Jazyky reprezentace. Praha 2012, s. 87-95.
 • ČINÁTL, Kamil. Filmová paměť stalinismu. Obrazy minulosti jako stabilizátor paměti a sociálních rámců kolektivního vzpomínání. In: FEIGELSON, Kristian, KOPAL Petr (ed.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Praha 2012, s. 304-320.
 • ČINÁTL, Kamil. Možné aplikace narativismu v historiografické praxi. In: HORSKÝ, Jan a ŠUCH, Juraj (ed.): Narace a (živá) realita. Praha 2012, s. 89-100.
 • ČINÁTL, Kamil. Časy normalizace. In: BÍLEK, Petr a ČINÁTLOVÁ, Blanka (ed.): Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram 2010, s. 166-187.
 • ČINÁTL, Kamil. Jazyk normalizační moci. In: BÍLEK, Petr a ČINÁTLOVÁ, Blanka (ed.): Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram 2010, s. 28-42.
 • ČINÁTL, Kamil. Palackého Dějiny a historická paměť národa. In: Dějiny – teorie – kritika, č. 1, 2009, s. 7-35.
 • ČINÁTL, Kamil. Fučíkova poslední bitva. In: Slovo a smysl. 2008, č. 9-10, s. 346–363.

Vzdělávací materiály:

 • ČINÁTL, Kamil, CHOMOVÁ Juliána, MAHA, Jiří a PÝCHA, Čeněk. Dějepisné sešity: Toufar. Praha: ÚSTR 2016. Dostupné online.
 • ČINÁTL, Kamil, MAHA, Jiří a PÝCHA, Čeněk. Historie 1950: příběhy jednoho zázraku [vzdělávací DVD]. Praha: ÚSTR 2014. Dostupné online.
 • Kolektiv autorů. Dějiny ve škole [vzdělávací DVD]. Praha, ÚSTR 2014. Dostupné online.
 • ČINÁTL, Kamil. Film ve výuce dějepisu. In: Hraniční pásmo. Česko-německá hranice ve filmu. Praha 2013. (webový vzdělávací projekt o. s. Antikomplex a Goethe institutu) Dostupné online.
 • Kolektiv autor. Česká společnost 1969–1989 [vzdělávací DVD]. Praha 2013.
 • Kolektiv autorů. Obrazy (z) kolektivizace [vzdělávací DVD]. Praha 2012.
 • ČINÁTL, Kamil. Antologie ideologických textů [webová učebnice]. Praha 2009. Dostupné online.