Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Historik, didaktik

Kontakt

jaroslav.pinkas@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika soudobých dějin
 • Podoby české historické kultury
 • Filmové a televizní reprezentace minulosti

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • 2015–2017 Dějepis v 21. století: vývoj nových forem – vedoucí projektu
 • 2015–2017 Dějepis v 21. století: provoz – člen týmu
 • Vzdělávací projekty pro mládež: Banální zlo normalizace: rekonstrukce normalizační každodennosti, přednášky, projekce / Den proti extremismu: historické a ideologické kontexty totalitních ideologií: přednášky, projekce (ve spolupráci se společností Člověk v tísni

Vzdělání

 • 2010–2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – postgraduální studium (projekt Vzpomínková kultura a způsoby jejího didaktického využití) – zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2006–2008 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – obor Občanská výchova – základy společenských věd – magisterské studium
 • 2006–2007 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství – obor Doplňující pedagogické studium
 • 1993–1999 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2002 Festival a seminář Film a dějiny (2002–2006: ředitel festivalu; 2007 finanční ředitel; od 2008 konzultant)
 • 2001–2010 Klasické gymnázium Praha-Modřany – učitel dějepisu
 • 1999–2001 Národní památkový ústav, ú. o. p. Středních Čech v Praze – projekt pasportizace památkových objektů, archivní průzkum, stavebně-historická dokumentace

Pedagogická činnost

 • od 2019 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – výuka na Katedře dějin a didaktiky dějepisu
 • 2009–2018 – příležitostná výuka na vysokých školách
 • 2001–2015 – výuka na gymnáziích

Grantové projekty

 • 2012–2014 Dějepis v 21. století (Multimediální aplikace pro dějepisnou výuku) – projekt OPVK (č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074) – koordinátor projektového vyučování a člen autorského týmu výukových DVD Česká společnost 1969–1989Obrazy války a Dějiny ve škole.
 • od 2021: Dějepisplus, Proměna výuky dějin 20. století na českých základních školách („Sinus Cz“), č. j. MSMT – 44511/2020-2), www.dejepisplus.npi.cz 

Bibliografie

Monografie, kolektivní monografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • PINKAS, Jaroslav: Ideologie v protektorátním filmu,  In: KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 8: Válka. Casablanca – ÚSTR, Praha 2021, s. 183–211.
 • PINKAS, Jaroslav: Učitelé dějepisu a badatelská výuka na příkladu testování učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 97–112.
 • PINKAS, Jaroslav – HANNEMANN, Tereza: A computer simulation in the context of history teaching in Czech schools: Using the’Czechoslovakia 38-39’educational simulation. Historical Encounters, 2020, svazek 7, č. 2, s. 78–91.
 • PINKAS, Jaroslav: Obraz dělníka v 50. letech 20. století. Jihočeský sborník historický, roč. 88, 2019, s. 65–88.
 • PINKAS, Jaroslav: Sociální topografie pohraničí v českém filmu 1945–1989. In: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. komunistický thriller. Academia – ÚSTR – Casablanca, Praha 2019, s. 436–463.
 • PINKAS, Jaroslav: Obrazy průmyslového města. Filmová propaganda v Baťových službách. In: KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7: Propaganda. Casablanca – ÚSTR, Praha 2018, s. 104–143.
 • PINKAS, Jaroslav: Atentát na Heydricha ve filmu Anthropoid. Globální a lokální recepce minulosti. Historie – Otázky – Problémy. Public history: dějiny ve veřejném prostoru, 2018, roč. 10, č. 1, s. 153–173.
 • PINKAS, Jaroslav: Identity ve výuce dějepisu. In: PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2018, s. 186–192.
 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav – PÝCHA, Čeněk – RIPKA, Vojtěch: Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Marginalia historica, 2017, roč. 8, č. 1, s. 15–40.
 • PINKAS, Jaroslav: Hodnoty a hodnocení v dějepise. Historie – Otázky – Problémy. Etika historikova / historického soudu, 2017, roč. 9, č. 2, s. 57–71.
 • PINKAS, Jaroslav: Sonda do politického diskursu normalizační popkultury. Srovnání televizních seriálů Okres na severu a Druhý dech. In: KOPAL, Petr a kol: Film a dějiny 5: Perestrojka/přestavba. Casablanca – ÚSTR, Praha 2016, s. 285–321.
 • PINKAS, Jaroslav: Svazáci a páskové – „jiná“ padesátá léta. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Každodenní život v Československu 1945/48–1989. Technická univerzita Liberec – ÚSTR, Liberec – Praha 2015, s. 194–215.
 • ŠISLER, Vít – SELMBACHEROVÁ, Tereza – BROM, Cyril – PINKAS, Jaroslav: Teaching contemporary history to high school students: The Augmented learning environment of Czechoslovakia 38–89. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2014, č. 1, s. 99–122.
 • PINKAS, Jaroslav: Obrazy války. Poznámky k jednomu didaktickému projektu. In: ZEMAN, Pavel (ed.): Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava. ÚSTR, Praha 2014, s. 120–131.
 • PINKAS, Jaroslav – SELMBACHEROVÁ, Tereza: Československo 1938–1989. Využití počítačové simulace pro výuku dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 2, s. 138–154.
 • PINKAS, Jaroslav: Nenápadný půvab normalizace – její sociální realita optikou tehdejší a dnešní filmové kamery. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 476–490.
 • PINKAS, Jaroslav: Reprezentace každodennosti tzv. normalizace v didaktické praxi. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 585–604.
 • PINKAS, Jaroslav: Hořící mramor: pomník Janu Palachovi. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 574–581.
 • PINKAS, Jaroslav: Propaganda, škola, normalizace. Didaktické využití normalizační propagandy. In: PAŽOUT, Jaroslav: Informační boj o Československo/ v Československu. ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha 2014, s. 208–223.
 • PINKAS, Jaroslav: Intelektuál v normalizační propagandě. Proměny obrazů intelektuála a jejich didaktické využití. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989).  ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha 2013, s. 192–213.
 • PINKAS, Jaroslav: Proměny popkulturní reflexe normalizace v české polistopadové kinematografii. In: VEBEROVÁ, Veronika – BÍLEK, Petr A. – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David (eds.): Jazyky reprezentace. Akropolis, Praha 2012, s. 264–274.
 • PINKAS Jaroslav: Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu. In: GONĚC, Vladimír (red.): Česko-slovenská historická ročenka 2011. Academicus, Brno 2011, s. 173–179.
 • PINKAS, Jaroslav: Klip ve výuce dějepisu. In: MÄRC, Josef a kolektiv: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům (stupínek, jeviště a plátno). Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010, s. 172–177.
 • PINKAS, Jaroslav: Rok 1989 ve školním dějepisu – problémy a možná řešení. In: KUNŠTÁT, Daniel – MRKLAS, Ladislav (eds.): Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a Česku. CEVRO Institut, Praha 2009, s. 37–41.
 • PINKAS, Jaroslav: Film a dějiny: Využití filmů v pedagogické praxi. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2: Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 24–38.
 • PINKAS, Jaroslav: 300: svůdný klam fašismu. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2: Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 98–107.
 • PINKAS, Jaroslav: Historické (po)vědomí gymnazistů. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 30–45.

Učební texty, výuková DVD

Popularizace

 • PINKAS, Jaroslav: Návraty kamarádů do deště. Pokračování normalizačních trháků po roce 1989, Cinepur, 2022, č. 144, s. 58 – 63
 • PINKAS, Jaroslav: Minulost jako trauma – už zase. Návrat do minulosti ve Světě pod hlavou, Cinepur, 2019, č. 123, s. 55–59.
 • PINKAS, Jaroslav: Třetí odboj v didaktické perspektivě. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 30–42.
 • PINKAS, Jaroslav: Mnichov 1938 v české kulturní paměti (online). Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů; http://www.rvp.cz; 22. 5. 2018 (cit. 28. 8. 2018). Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21749/mnichov-1938-v-ceske-kulturni-pameti.html/.
 • PINKAS, Jaroslav: Vzpomínková výročí a výuka dějepisu (online). Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů, http://www.rvp.cz; 15. 1. 2018 (cit. 26. 2. 2018). Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21659/vzpominkova-vyroci-a-vyuka-dejepisu.html/.
 • PINKAS, Jaroslav: Mravenci nesou smrt v síti ideologie. Film a doba, 2017, roč. 63, č. 4, s. 32–37.
 • PINKAS, Jaroslav: Bohéma. Fikce a realita v televizním seriálu. Cinepur, 2017, č. 111, s. 76-80.
 • NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav: Kdo ztvárnil hlavní roli ve filmu Jan Roháč z Dubé? O dějepisných soutěžích a chodících encyklopediích. Dějiny a současnost, 2017, roč. 39, č. 6, s. 30–32.
 • PINKAS, Jaroslav: Mnichovská krize věčně živá. Mnichovské trauma ve filmu. Cinepur, 2017, č. 110, s. 25–31.
 • PINKAS, Jaroslav: Large and Small Tales of Modern History. A Critical and Reflective Interview Project on the Reception of Family Remembrance. In: POSSEKEL, Ralf – KNELLESSEN, Dagi (eds.): From Testimony to Story. Video Interviews about Nazi Crimes. Perspectives and Experiences in Four Countries. Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ), Berlín 2015, s. 142–148.
 • PINKAS, Jaroslav: Hus veřejnoprávní. Jan Hus v kontextu svého posledního televizního obrazu. Cinepur, 2015, č. 101, s. 14–17.
 • PINKAS. Jaroslav: České století. Natočili Češi svoji historii? Cinepur, 2014, č. 94, s. 60–64.
 • PINKAS, Jaroslav: Pomník Jana Palacha. A2, 2014, č. 10.
 • PINKAS, Jaroslav – RIPKA, Vojtěch: Rozumět dějepisářům. Učitelé o výuce soudobých dějin. Dějiny a současnost, 2013, roč. 35, č. 3, s. 32–35.
 • PINKAS, Jaroslav: Vzdělávání v ÚSTR po pěti letech. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 129–132.
 • PINKAS, Jaroslav: Budeme příště chytřejší, drahoušku? Transformace české společnosti pohledem filmařů. Cinepur, 2013, č. 1–2/85, s. 54–60.
 • PINKAS Jaroslav: Hledání. Proměny vztahu Vojtěcha Jasného k minulosti. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 91–97.
 • PINKAS Jaroslav: Otevřený problém. Dějiny kolektivizace ve výuce dějepisu. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 117–120.
 • PINKAS Jaroslav: Jak hrozná doba! Jak krásná léta. Ostalgie jako vzpomínání na normalizaci. Cinepur, 2011, č. 78, s. 67–69.
 • PINKAS, Jaroslav: Proměny obrazů kolektivizace a jejich využití ve škole. Cinepur, 2011, č. 74.
 • PINKAS, Jaroslav: Habermannův mlýn mele Čechy i Němce. Proměny odsunu v české kinematografii. Cinepur, 2011, č. 73, s. 23–26.
 • PINKAS, Jaroslav: Hřiště pro školní dějepis. Nesouvislé úvahy učitele. A2, 2011, č. 3, s. 8–9.
 • PINKAS, Jaroslav: Poznání minulosti přispívá k jejímu pochopení. Vzdělávací aktivity ÚSTR. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 125–129.
 • PINKAS, Jaroslav: Čí je historie? K problémům výuky soudobých dějin. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, č. 2, s. 20–23.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2017 Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje – spoluautor

Webové projekty

 • 2019 Antisemitismus 1945–1989 (online) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://antisemitismus4589.dejepis21.cz/.
 • 2018 Třetí odboj v didaktické perspektivě (online) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://dejepis21.cz/treti-odboj.
 • 2018 Mnichov 1938 (online) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://dejepis21.cz/mnichov-1938.
 • 2018 České století v hodině (online) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/ceske-stoleti-v-hodine.
 • 2014 Dějepis v 21. století (online vzdělávací portál) (cit. 22. 2. 2018). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/.
 • 2009 Cesta k listopadu 1989 (online vzdělávací portál), (cit. 22. 2. 2018). Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/cesta-k-listopadu-1989/.

Aktivní účast na konferencích

 • Technická univerzita v Liberci a ÚSTR, Liberec, 17.–19. 8. 2016: konference „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945–1989 – příspěvek Politické dějiny druhé světové války jako didaktický problém
 • Aisis, Praha, 19. 11. 2015: konference Inovace ve výuce. Učíme se z příběhů okolního světa – příspěvek Hraný film ve výuce o minulosti
 • Nenápadní hrdinovia, o. z., Bratislava, 2.–3. 10. 2015: mezinárodní vědecko-didaktický seminář Barbarstvo ducha VI.: Konec války a jeho důsledky – příspěvek – vedení workshopu Migrace v letech 1945–46 jako didaktický problém
 • Technická univerzita v Liberci – ÚSTR, Liberec, 20.–21. 8. 2015: mezinárodní seminář pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy „Každodenní život v Československu 1945/48–1989“ – vedení samostatných bloků / příspěvek Didaktická demonstrace
 • ÚSTR, Praha, 4. 12. 2014: konference Film a televize v době tzv. přestavby – příspěvek Analýza politického diskursu v přestavbové kinematografii
 • ÚSTR – Univerzita Karlova – MŠMT ČR, Praha, 10.–11. 10. 2014: mezinárodní konference Škola versus paměť / School vs. Memory – příspěvek Rodina jako konstanta české popkultury. Proměny reprezentace rodiny v období tzv. normalizace v českých filmech od sedmdesátých let 20. století do současnosti
 • Nenápadní hrdinovia, o. z., Bratislava, 20. 9. 2014: mezinárodní vědecko-didaktický seminář Barbarstvo ducha: S. O. S. (slovo-obraz-svedectvo) 20. storočie
 • Technická univerzita v Liberci – ÚSTR, Liberec, 22. 8. 2014: mezinárodní seminář pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy „Každodenní život v Československu 1945/48–1989“ – příspěvek Každodenní život v Československu 1945/48–1989 ve výuce. Svazáci a páskové: „jiná“ padesátá léta
 • Americké centrum, Praha, 5. 5. 2014: mezinárodní seminář Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů – příspěvek Projekt Vzpomínková kultura a způsoby jejího didaktického využití
 • Technická univerzita v Liberci – ÚSTR, Liberec, 22.–23. 8. 2013: XXIII. ročník libereckého semináře Česko–slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře: Informační boj o Československo / v Československu – příspěvek Didaktické využití normalizační propagandy
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – PANT, Ústí nad Labem, 6.–7. 12. 2012: konference a didaktický seminář I mlčení je lež – Paměť a paměti. Zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise
 • Technická univerzita v Liberci, Liberec, 24. 8. 2012: konference Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989)
 • Centrum současného umění Dox, Praha, 10. 3. 2012: konference Historické příběhy – vytváření paměti
 • Univerzita Karlova – Jihočeská univerzita, České Budějovice, 26.–28. 1. 2011: konference Modely reprezentace v literatuře
 • MŠMT ČR, Telč, 19.–21. 10. 2011: seminář Aktuální problémy výuky dějepisu
 • Živá paměť, Praha, 16. 9. 2011: expertní setkání – využití pamětníků v pedagogické praxi
 • Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. 8. 2011: Střední Evropa v meziválečném období
 • PANT, Ostrava, 10. 12. 2010: Konference k problematice výuky dějin 20. století: I mlčení je lež
 • MŠMT ČR a ÚSTR, Praha, 12. 10. 2010: Učebnice v 21. století
 • Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 22. 4. 2010: Film jako historický pramen
 • MŠMT ČR, Telč, 7. 12. 2009: seminář Mezipředmětové přesahy a metodické inspirace ve výuce dějepisu a občanské výchovy
 • CEVRO, Praha, 22. 10. 2009: česko-německý seminář Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a Česku – příspěvek Rok 1989 ve výuce dějepisu (transformační mezníky jako téma pro školní dějepis)
 • Americké centrum, Praha, 15. 6. 2009: Média a škola
 • MŠMT ČR, Telč, 24. 11. 2008: seminář Historie a škola VII – Člověk, společnost, dějiny (seminář k internacionalizaci školní výuky dějepisu v kontextu RVP ZV, RVP G a RVP SŠ)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 21. 11. 2008: konference Stupínek, jeviště a plátno. Školní dějepis a umělecké obrazy minulosti ve filmu a na divadle