Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (*1975)

Odborné zaměření

 • Didaktika soudobých dějin
 • Podoby české historické kultury
 • Filmové a televizní reprezentace minulosti

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 532
 • E-mail: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 1993–1999: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor historie
 • 1999–2001: Národní památkový ústav, ú. o. p. Středních Čech v Praze, projekt pasportizace památkových objektů, archivní průzkum, stavebně-historická dokumentace
 • 2001–2010: Klasické gymnázium Modřany, učitel dějepisu
 • 2006–2007: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, studium oboru Doplňující pedagogické studium
 • 2006–2008: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, studium oboru Občanská výchova/ Základy společenských věd
 • od 2008: Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2010–2016: Ústav českých dějin, FF UK, postgraduální studium: projekt Vzpomínková kultura a způsoby jejího didaktického využití, Ph. D.

Realizované projekty

 • Rozšířená pasportizace zpřístupněných hradů a zámků, Střední Čechy, Kód: MK0CEZ99F0301 96-05, Výzkumný úkol Národního památkového ústavu
 • Festival a seminář „Film a dějiny“: v letech 2002–2006 ředitel festivalu Film a dějiny: finanční zajištění, realizace, produkce, propagace, v roce 2007 finanční ředitel: finanční zajištění projektu, od r. 2008 konzultant. In: www.filmadejiny.cz
 • Vzdělávací projekty pro mládež: Banální zlo normalizace: rekonstrukce normalizační každodennosti, přednášky, projekce / Den proti extremismu: historické a ideologické kontexty totalitních ideologií: přednášky, projekce: ve spolupráci se společností Člověk v tísni
 • Multimediální vzdělávací DVD 1968: zmařené naděje (koordinátor projektu)
 • Web 1989 – cesta k listopadu
 • Multimediální vzdělávací DVD: Listopad a cesta k němu
 • DVD Obrazy (z) kolektivizace, výukové DVD k problematice transformace venkova v padesátých a šedesátých letech 20. století (vedoucí autorského týmu)
 • DVD Česká společnost 1969-1989: výukové DVD věnované období tzv. normalizace (vedoucí autorského týmu)
 • DVD Obrazy války: výukové DVD věnované způsobů vzpomínání na válečnou zkušenost (vedoucí autorského týmu)
 • DVD Dějiny ve škole: výukové DVD reflektující společenskou funkci školy (vedoucí autorského týmu)

Monografie

 • ČINÁTL, Kamil, PINKAS, Jaroslav a kol. Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2014. 1. vydání. 249 str. ISBN 978-80-87912-11-9. Dostupné on-line.

Obálka publikace Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu

Studie a kapitoly v knihách

 • PINKAS, Jaroslav. Sonda do politického diskursu normalizační popkultury. Srovnání televizních seriálů Okres na severu a Druhý dech. In: KOPAL, Petr a kol: Film a dějiny 5: Perestrojka/přestavba. Praha: Václav Žák – Casablanca 2016. s. 285–321.
 • PINKAS, Jaroslav. Svazáci a páskové – „jiná“ padesátá léta. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.). Každodenní život v Československu 1945/48–1989. Praha, Liberec: TUL-ÚSTR 2015. s. 194–215. Dostupné on-line.
 • ŠISLER, Vít, SELMBACHEROVÁ, Tereza, BROM, Cyril, PINKAS, Jaroslav. Teaching contemporary history to high school students: The Augmented learning environment of Czechoslovakia 38-89. Masaryk University Journal of Law and Technology. 1/2014. p. 99–122. Dostupné on-line.
 • PINKAS, Jaroslav. Obrazy války. Poznámky k jednomu didaktickému projektu. In: ZEMAN, Pavel (ed.). Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: ÚSTR 2014. s. 120–131.
 • PINKAS, Jaroslav, SELMBACHEROVÁ, Tereza: Československo 1938–1989. Využití počítačové simulace pro výuku dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. roč. 28, 2014, č. 2. s. 138–154. Dostupné on-line: http://www.ped.muni.cz/whis/s2-14.pdf.
 • PINKAS, Jaroslav. Nenápadný půvab normalizace – její sociální realita optikou tehdejší a dnešní filmové kamery. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace, ÚSTR-Casablanca, Praha 2014. s. 476–490.
 • PINKAS, Jaroslav. Reprezentace každodennosti tzv. normalizace v didaktické praxi, In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Praha: Václav Žák – Casablanca 2014, s. 585–604. Dostupné on-line: http://dejepis21.cz/userfiles/tiny_uploads/knihovna/Pinkas-kazdodennost.pdf.
 • PINKAS, Jaroslav. Hořící mramor: pomník Janu Palachovi, In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Praha: Václav Žák – Casablanca 2014. s. 574–581
 • PINKAS, Jaroslav. Propaganda, škola, normalizace. Didaktické využití normalizační propagandy. In: Informační boj o Československo/ v Československu. Praha: ÚSTR-TUL 2014. s. 208–223. Dostupné on-line: http://dejepis21.cz/userfiles/tiny_uploads/knihovna/Pinkas_normalizacni_propaganda.pdf.
 • PINKAS, Jaroslav. Intelektuál v normalizační propagandě. Proměny obrazů intelektuála a jejich didaktické využití. In: Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989).  Praha: ÚSTR–TUL 2013. s. 192–213. Dostupné on-line: http://dejepis21.cz/userfiles/tiny_uploads/knihovna/Pinkas_intelektual_propaganda.pdf.
 • PINKAS, Jaroslav. Proměny popkulturní reflexe normalizace v české polistopadové kinematografii. In: VEBEROVÁ, Veronika, BÍLEK, Petr, A., PAPOUŠEK, Vladimír a SKALICKÝ, David (eds.). Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis 2012. s. 264–274.
 • PINKAS Jaroslav. Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu. In: Česko-slovenská historická ročenka 2011. s. 173–179.
 • PINKAS, Jaroslav. Klip ve výuce dějepisu. In: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahů (stupínek, jeviště a plátno). Ústí nad Labem: FF UJEP 2010. s. 172–177.
 • PINKAS, Jaroslav. Rok 1989 ve školním dějepisu – problémy a možná řešení. In: Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a v Česku. Praha 2009. s. 37–41.
 • PINKAS, Jaroslav. 300: svůdný klam fašismu. In: Film a dějiny II: obrazy zla (ed. Petr Kopal). Praha 2009. s. 98–107.
 • PINKAS, Jaroslav. Film a dějiny: Využití filmů v pedagogické praxi. In: Film a dějiny II: obrazy zla, (ed. Petr Kopal). Praha 2009, s. 24–38.
 • PINKAS, Jaroslav. Historické (po)vědomí gymnazistů. In: Film a dějiny (ed. Petr Kopal). Praha 2005, s. 30–45.

Popularizační články

 • PINKAS, Jaroslav: Mravenci nesou smrt v síti ideologie, Film a doba, roč. 63, č. 4 (2017), s. 32-37
 • PINKAS, Jaroslav: Bohéma. Fikce a realita v televizním seriálu. Cinepur. 2017, 111, s. 76-80
 • NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav: Kdo ztvárnil hlavní roli ve filmu Jan Roháč z Dubé? O dějepisných soutěžích a chodících encyklopediích. Dějiny a současnost. 2017, 6, s. 30–32.
 • PINKAS, Jaroslav. Mnichovská krize věčně živá. Mnichovské trauma ve filmu. Cinepur. 2017, 110, s. 25-31.
 • PINKAS, Jaroslav. Large and Small Tales of Modern History. A Critical and Reflective Interview Project on the Reception of Family Remembrance. In: POSSEKEL, Ralf a KNELLESSEN, Dagi (eds.). From Testimony to Story. Video Interviews about Nazi Crimes. Perspectives and Experiences in Four Countries. Berlin: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ), 2015. s. 142-148. Dostupné on-line.
 • PINKAS, Jaroslav. Hus veřejnoprávní. Jan Hus v kontextu svého posledního televizního obrazu. Cinepur. 2015, 101, s. 14-17.
 • PINKAS. Jaroslav. České století. Natočili Češi svoji historii? Cinepur. 2014, 94, s. 60–64.
 • PINKAS, Jaroslav. Pomník Jana PalachaA2. 2014, č. 10.
 • PINKAS, Jaroslav. RIPKA, Vojtěch. Rozumět dějepisářům. Učitelé o výuce soudobých dějin. Dějiny a současnost. 2013, 3, s. 32–35.
 • PINKAS, Jaroslav. Vzdělávání v ÚSTR po pěti letech. Paměť a dějiny. 2013, 1, s. 129–132.
 • PINKAS, Jaroslav. Budeme příště chytřejší, drahoušku? Transformace české společnosti pohledem filmařů. Cinepur.  2013, č. 1-2/85, s. 54–60.
 • PINKAS Jaroslav. Hledání. Proměny vztahu Vojtěcha Jasného k minulosti. Paměť a dějiny. 2012, 1, s. 91–97.
 • PINKAS Jaroslav. Otevřený problém. Dějiny kolektivizace ve výuce dějepisu. Paměť a dějiny. 2012, 1, s. 117–120.
 • PINKAS Jaroslav. Jak hrozná doba! Jak krásná léta. Ostalgie jako vzpomínání na normalizaci. Cinepur. 2011, 78, s. 67–69.
 • PINKAS, Jaroslav. Proměny obrazů kolektivizace a jejich využití ve škole. Cinepur. 2011, 74.
 • PINKAS, Jaroslav.: Habermannův mlýn mele Čechy i Němce. Proměny odsunu v české kinematografii. Cinepur. 2011, 73, s. 23–26.
 • PINKAS, Jaroslav. Hřiště pro školní dějepis. Nesouvislé úvahy učitele. A2. 2011, 3, s. 8–9.
 • PINKAS, Jaroslav. Poznání minulosti přispívá k jejímu pochopení. Vzdělávací aktivity ÚSTR. Paměť a dějiny. 2010, 3,  s. 125–129.
 • PINKAS, Jaroslav. Čí je historie? K problémům výuky soudobých dějin. Dějiny a současnost. 2010, 2, s. 20–23.

Aktivní účast na seminářích a konferencích s problematikou didaktiky a metodiky dějepisu

 • 17.–19. 8. 2016: TUL/ÚSTR, Liberec: „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945–1989
 • 19.11.2015: Aisis, o.s., Praha: Inovace ve výuce. Učíme se z příběhů okolního světa
 • 02.–03.10.2015: Nenápadní hrdinovia, o. z., Bratislava: Barbarstvo ducha VI.: konec války a jeho důsledky
 • 20.–21.08.2015: TUL/ ÚSTR, Liberec: Každodenní život v Československu 1945/48–1989
 • 04.12.2014: ÚSTR, Praha: Film a televize v době tzv. přestavby
 • 10.–11.10.2014.: ÚSTR/ FF UK / MŠMT, Praha: Škola versus paměť
 • 20.09.2014: o. z. Nenapadní hrdinovia, Bratislava: S. O. S. (slovo-obraz-svedectvo) 20. storočie
 • 22.08.2014: TUL/ ÚSTR, Liberec: Každodenní život v Československu 1945/1948–1989
 • 05.05.2014: Americké centrum, Praha: Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů
 • 22.–23.08.2013: Informační boj o Československo / v Československu, Liberec
 • 06.–07.12.2012: FF UJEP Ústí nad Labem: I mlčení je lež – Paměť a paměti. Zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise
 • 03.12.2012: ÚSTR, Praha: Normalizace v televizní a filmové tvorbě
 • 24.08.2012: FPPH Technická univerzita Liberec: Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989)
 • 10.03.2012: Centrum současného umění Dox, Praha: Historické příběhy – vytváření paměti
 • 27.01.2011: FF UK a FF JČU: České Budějovice: Modely reprezentace
 • 19.–21.10.2011: MŠMT, Telč: Aktuální problémy výuky dějepisu
 • 16.09.2011: Živá paměť, Praha: Expertní setkání – využití pamětníků v pedagogické praxi
 • 22.08.2011: PHF TU Liberec: Střední Evropa v meziválečném období
 • 10.12.2010: PANT, Ostrava: I mlčení je lež. Konference k problematice výuky dějin 20. století
 • 12.10.2010: MŠMT a ÚSTR, Praha: Učebnice v 21. století
 • 22.04.2010: FF UHK, Hradec Králové: Film jako historický pramen
 • 07.12.2009: MŠMT, Telč: Seminář Mezipředmětové přesahy a metodické inspirace ve výuce dějepisu a občanské výchovy
 • 22.10.2009: CEVRO, Praha: Historická reflexe minulosti
 • 15.06.2009: Americké centrum, Praha: Média a škola
 • 24.11.2008: MŠMT, Telč: Historie a škola VII – Člověk, společnost , dějiny. Seminář k internacionalizaci školní výuky dějepisu v kontextu RVP ZV, RVP G a RVP SŠ
 • 21.11.2008: FF UJEP, Ústí nad Labem: Stupínek, jeviště a plátno. Školní dějepis a umělecké obrazy minulosti ve filmu a na divadle