PhDr. Jaroslav Najbert (*1987)

Odborné zaměření

 • Výuka moderních dějin
 • Projektové vyučování

Kontakt

 • Adresa: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 724 281 351
 • E-mail: jaroslav.najbert@ustrcr.cz

Vzdělání

 • 2011: postgraduální studium, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, didaktická aplikace konceptů komunikativní paměti a kulturního traumatu v dějepisném vzdělávání
 • 2010–2011: CŽV, Učitelství pro SŠ, UK v Praze, Filozofická fakulta
 • 2009–2011: magisterské studium, UK v Praze, Filozofická fakulta, obor historie
 • 2006–2009: bakalářské studium, UK v Praze, Filozofická fakulta, obor historie a Fakulta sociálních věd, obor žurnalistika

Pedagogická a odborná činnost

Publikační činnost

 • HAVLŮJOVÁ, Hana, NAJBERT, Jaroslav a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2014.
 • NAJBERT, Jaroslav. Dějepisné narativy normalizace v učebnicích. In Kopal, Petr (ed.). Film a dějiny 4: Normalizace. Praha, ÚSTR: Casablanca, 2014, s. 539–555.
 • NAJBERT, Jaroslav. Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let. In PAŽOUT, Jaroslav (ed.). Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989). Praha, Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů; Technická univerzita v Liberci 2014, s. 192–208.
 • NAJBERT, Jaroslav, VACHKOVÁ, Iva. Rodinná paměť v projektové výuce na českých školách. I mlčení je lež: paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise [sborník z konference:  Ústí nad Labem, 6. a 7. prosince 2012, UJEP a PANT].
 • NAJBERT, Jaroslav. Historical Education in the Process of Democratic Transition: The Czech Case. (Nastava iz istorije u procesu demokratske tranzicije: češki primer). Journal for Philosophy and Society (Filozofija i društvo) 23 (3)/2012, s. 45–55. Text dostupný ze stránek Journal for Philosophy and Society Univerzity v Bělehradu.
 • NAJBERT, Jaroslav. Rodinná paměť ve výuce tzv. normalizace: Velké a malé příběhy moderních dějin. Memo: časopis pro orální historii, roč. 1, č. 2/2011, s. 98–120.

Aktivní účast na seminářích a konferencích

 • Mezinárodní symposium „The politics of memory practices: Making the past present in contemporary education“ (22.–24. 2. 2016, Georg Eckert’s Institute Braunschweig, příspěvek na téma „Against the loss of memory. How shall we construct a school historical narrative of the Czechoslovak communist dictatorship?”)
 • Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies Annual Convention 2015 (19.– 22. 11. 2015, Philadelphia, příspěvek na téma „From Happy Illusion to Memory: Representation of Collectivization in Czechoslovak Film“)
 • Projekt Asociace pro mezinárodní otázky „Rozvoj mediální výchovy v Bělorusku“ (13.–15. 10. 2015, Gomel, příspěvek na téma „Mediální výchova jako součást výuky o minulosti“)
 • XXV. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma „Život na hranicích v letech 1945-1989“ (19.–21. 8. 2015, Liberec, workshop na téma „Každodennost hraničního pásma železné opony perspektivou badatelského vyučování“)
 • Konference a didaktický seminář „I mlčení je lež 2013: Možnost interpretace historických pramenů ve školní praxi“ (12.–13. 12. 2013, Ostrava, příspěvek na téma „Využití filmu ve výuce dějepisu“)
 • XXIII. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma „Informační boj o Československo/ v Československu“ (22.-23. 8. 2013, Liberec, příspěvek na téma „Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let“, vedení workshopu)
 • Konference a didaktický seminář „I mlčení je lež 2012: Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise“ (6.–7. 12. 2012, Ústí nad Labem; příspěvek na téma „Rodinná paměť ve výuce moderních dějin“)
 • Mezinárodní konference „Dealing with the Past in Serbia: What Next?“ (19.–20. 1. 2012, Bělehrad, příspěvek na téma „Role dějepisného vzdělávání v procesu demokratické transformace“)
 • Mezinárodní konference „History and Memory: Soviet Case“ (28.–29. 11. 2011, Vilnius, příspěvek na téma „Jak učit o komunistické diktatuře“)