PhDr. Jaroslav Najbert (*1987)

Historik, didaktik

Kontakt

+420 724 281 351

jaroslav.najbert@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Výuka moderních dějin
 • Projektové vyučování

Vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu

Vzdělání

 • od 2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obor Didaktická aplikace konceptů komunikativní paměti a kulturního traumatu v dějepisném vzdělávání – postgraduální studium
 • 2010–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Celoživotní vzdělávání (CŽV) – Učitelství pro SŠ
 • 2009–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium
 • 2006–2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 2006–2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Žurnalistika – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2011 Ústav pro studium totalitních režimů – lektor vzdělávání a koordinátor školních vzdělávacích projektů (Velké a malé příběhy moderních dějin a Dějepis v 21. století)
 • 2013–2014 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice – učitel dějepisu a společenských věd
 • 2012–2013 Gymnázium Přírodní škola v Praze – učitel dějepisu, občanské výchovy a společenských věd; příprava a vedení uměleckých a badatelských projektů
 • 2011–2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Svitavy – učitel dějepisu

Pedagogická činnost

 • od 2011 ÚSTR – intenzivní akreditované semináře pro učitele a studenty s workshopy; regionální akreditované semináře pro učitele; semináře a přednášky pro ZŠ, SOU a SOŠ; semináře a přednášky pro VŠ; každoroční dvoudenní letní škola

Grantové projekty

Bibliografie

Monografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • NAJBERT, Jaroslav: Dějepisné narativy normalizace v učebnicích. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. ÚSTR – Casablanca, Praha 2014, s. 539–555.
 • NAJBERT, Jaroslav: Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989). ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2014, s. 192–208.
 • NAJBERT, Jaroslav – VACHKOVÁ, Iva: Rodinná paměť v projektové výuce na českých školách. In: I mlčení je lež: paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise  [sborník z konference konané v Ústí nad Labem 6.–7. 12. 2012]. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – PANT, Ústí nad Labem – Ostrava 2013.
 • NAJBERT, Jaroslav: Historical Education in the Process of Democratic Transition: The Czech Case. (Nastava iz istorije u procesu demokratske tranzicije: češki primer). Journal for Philosophy and Society (Filozofija i društvo), 2012, roč. 23, č. 3, s. 45–55. [Text dostupný ze stránek Journal for Philosophy and Society Univerzity v Bělehradu.]
 • NAJBERT, Jaroslav: Rodinná paměť ve výuce tzv. normalizace: Velké a malé příběhy moderních dějinMemo: časopis pro orální historii, 2011, roč. 1, č. 2, s. 98–120.

Učební texty, výuková DVD

 • Kolektiv autorů: Dějiny ve škole (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 [člen autorského týmu].
 • Kolektiv autorů: Obrazy války (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 [člen autorského týmu].
 • ČINÁTL, Kamil – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Historie 1950: příběhy jednoho zázraku (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 [člen realizačního týmu].
 • Kolektiv autorů: Česká společnost 1969–1989 (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2013 [člen autorského týmu].

Webové projekty

 • 2014 Dejepis21.cz Dějepis v 21. století (vzdělávací portál; online), (cit. 22. 2. 2018). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/.

Aktivní účast na konferencích

 • Georg Eckert’s Institute Braunschweig (Spolková republika Německo), 22.–24. 2. 2016: mezinárodní symposium The politics of memory practices: Making the past present in contemporary education – příspěvek Against the loss of memory. How shall we construct a school historical narrative of the Czechoslovak communist dictatorship?
 • Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, 19.– 22. 11. 2015: Association for Slavic, East European & Eurasian Studies Annual Convention 2015, Philadelphia (USA) – příspěvek From Happy Illusion to Memory: Representation of Collectivization in Czechoslovak Film
 • Asociace pro mezinárodní otázky, Gomel (Běloruská republika), 13.–15. 10. 2015: projekt Rozvoj mediální výchovy v Bělorusku – příspěvek Mediální výchova jako součást výuky o minulosti
 • Technická univerzita v Liberci, 19.–21. 8. 2015: XXV. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma Život na hranicích v letech 1945–1989 – příspěvek/workshop Každodennost hraničního pásma železné opony perspektivou badatelského vyučování
 • PANT, Ostrava, 12.–13. 12. 2013: konference a didaktický seminář I mlčení je lež, 2013: Možnost interpretace historických pramenů ve školní praxi – příspěvek Využití filmu ve výuce dějepisu
 • Technická univerzita v Liberci, 22.–23. 8. 2013: XXIII. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma Informační boj o Československo/ v Československu – příspěvek/vedení workshopu Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let
 • PANT – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 6.–7. 12. 2012: konference a didaktický seminář I mlčení je lež, 2012: Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise – příspěvek Rodinná paměť ve výuce moderních dějin
 • Bělehrad (Republika Srbsko), 19.–20. 1. 2012: mezinárodní konference Dealing with the Past in Serbia: What Next? – příspěvek Role dějepisného vzdělávání v procesu demokratické transformace
 • Vilnius (Litevská republika), 28.–29. 11. 2011: mezinárodní konference History and Memory: Soviet Case – příspěvek Jak učit o komunistické diktatuře