doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Historik

Kontakt

jan.mervart@ustrcr.cz

Odborné zaměření

Československé soudobé dějiny, intelektuální dějiny

Vzdělání

 • 2004–2009 Doktorské studium v oboru České a československé dějiny (FF UHK)
 • 2005 PhDr. v oboru České a československé dějiny (PdF UHK)
 • 1999–2004 Magisterské studium učitelství Dějepis-společenské vědy (PdF UHK)

Profesní curriculum

 • 2014–současnost Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2012–současnost vědecký pracovník (postdoktorand) v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.
 • 2007–2018 odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • 2008–2011 externí vyučující Katedry historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

Stipendia, granty, zahraniční pobyty

 • Zastupuje ČR COST Action NEP4DISSENT (https://nep4dissent.eu/), New Explanatory Phase on research on East European Cultures of Dissent; spolu s Zsófií Lóránd vede pracovní skupinu č. 2 Culture in the Grey Zone, 2017–2021.
 • Za FLÚ se podílí na projektu INTERCOST project, MŠMT, Média a kulturní opozice v Československu, 2018–2021 (Michal Kopeček – ÚSD, Jan Matonoha ÚČL).
 • 2016–2018 Hlavní řešitel projektu GA ČR Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity.
 • 2011–2013 Hlavní řešitel postdoktorského projektu GA ČR Normalizace české kulturní obce Umělecké svazy a Koordinační výbor tvůrčích svazů vs. komunistická moc (podzim1968 – 1971/1972)
 • 2009–2012 Externí spolupráce na projektu GA ČR Komunistická strana Československa bolševismus (řešitel J. Kocian)
 • 2008–2009 Externí spolupráce na projektu GA ČR Čeští vědci v exilu 1945–1989 (řešitel O. Tůma)
 • 2007–2009 Externí spolupráce na projektu GA ČR Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (řešitel J. Knapík)
 • 10/2019–3/2020, fellow of Imre Kertész Kolleg, Jena
 • 2010, 2012 Výzkumný pobyt New York City
 • 2007 Institut za novejšozgodovino Ljubljana
 • 2007, 2009 HÚ SAV Bratislava
 • 2002 Universität Klagenfurt

Publikace

Monografie

Editor

 • Hudek, Adam, – Kopeček, Michal – Mervart, Jan (eds.), Čechoslovakismus. Nakladatelství Lidové noviny-ÚSD: Praha 2019.
 • Kosík, Karel, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969. Sv. 3 Sebrané spisy, J. Mervart ed., Filosofia: Praha 2019.
 • Landa, Ivan – Mervart, Jan a kol., Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Filosofia: Praha 2018.
 • Činátl, Kamil – Mervart, Jan – Najbert, Jaroslav (eds.), Podoby československé normalizace. Nakladatelství Lidové noviny-ÚSTR: Praha 2017.
 • Landa, Ivan – Mervart, Jan a kol., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofia: Praha 2017.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • Stranická teorie tzv. národnostní otázky a čechoslovakismus, in: Hudek, Adam, – Kopeček, Michal – Mervart, Jan (eds.), Čechoslovakismus. Nakladatelství Lidové noviny-ÚSD: Praha 2019, s. 336–358.
 • Kosíkův marxismus a představy společenské emancipace, in: Kosík, Karel (ed. J. Mervart) Kultura, literatura a politika. Texty z let 1955–1967, Filosofia: Praha 2019, s. 11–36.
 • Radical Democrats between Reform and Revolution, in: Schulze Wessel, Martin (ed.), Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2019, pp. 99–116.
 • Zumrova emancipace člověka a smysl českých dějin, in: Landa, Ivan – Mervat, Jan a kol., Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Filosofia: Praha 2018, s. 297–321.
 • Spolu s Ivanem Landou, Formy pod napětím: Josef Zumr a dějiny české filosofie, in: Landa, Ivan – Mervat, Jan a kol., Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Filosofia: Praha 2018, s. 11–23.
 • Revoluční marxista Egon Bondy a Názorové sdružení levice, in: Kužel, Petr a kol., Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia: Praha 2018, s. 289–318.
 • Karel Kosík jako intelektualista publiczny w okresie reform, in: Katarzyna Bielińska-Kowalewska et al., Filozofia i ruchy społeczne. Książka i Prasa: Warsaw 2017, s. 51–85.
 • Historické perspektivy křesťansko-marxistického dialogu a konference v Mariánských Lázních 1967, in: Landa, Ivan – Mervart, Jan a kol., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofia: Praha 2017, s. 61–86.
 • Spolu s Ivanem Landou, Proměny marxisticko-křesťanského dialogu. Landa, Ivan – Mervart, Jan a kol., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofia: Praha 2017, s. 11–30.
 • Czechoslovak Marxist humanism and the revolution, in: Studies in East European Thought, Volume 69, Issue 1, March 2017, pp. 111-126.
 • Druhé „vyhnání“ Ivana Svitáka z Československé akademie věd, in: Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 2014/2, s. 253-300.
 • Fenomén Literárních novin, in: Inspirace Pražské jaro 1968. Hradec Králové, Sumbalon 2014, s. 163-190.
 • Scientific Revolutions and Political Attitudes, in: Czech Journal of Contemporary History. Roč. 2, č. 2014/2, s. 185-190.
 • From Communist Reformism to the Socialist International. The Memoirs of Miloš Hájek and Michal Reiman, in: Socialist History, vol. 23, issue 46 (2014), s. 85-92.
 • Filosofický časopis mezi stalinismem a normalizací. in: Filosofický časopis. Roč. 61, Suppl. 2013/1, s. 9-32.
 • Kosík, Kalivoda, Sviták a Pražské jaro 1968. in: Erazim KOHÁK-Jakub TRNKA (eds.), Hledání české filosofie. Filosofický časopis. Roč. 60, Suppl. 2012/2, s. 195-209.
 • Ivan Sviták, in: Soňa ŠTRBÁŇOVÁ – Antonín KOSTLÁN (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Academia: Praha 2011, s. 501-504.
 • Dialektika konkrétního v zrcadle sporů mezi aparátem ÚV KSČ a kulturní obcí, in: Marek HRUBEC – Miroslav PAUZA – Josef ZUMR a kol., Myslitel Karel Kosík, Filosofia: Praha 2011, s. 55-77.
 • (spoluautor Jan LOMÍČEK) „Evenings in Interhelpo“ – twoViewsofCzechoslovakWriters on the Soviet Union. in: Pragerwirtschafts- undsozialhistorischeMitteilungen 13/2011, s. 11-29.
 • První sjezd Svazu slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály, in: Historický časopis  2011/1, Bratislava. s. 81-99.
 • Nové aspekty „pražského jara“ ve staronovém pojetí českých soudobých dějin, in: Soudobé dějiny 2010/3, s. 453-460.
 • Post-WarHistoryofVisegradFourCountriesthroughCinema. MethodologicalCommentary, in: Dvacáté století 2010/2, s. 125-130.
 • Kulturní politika KSČ mezi jejím XII. a XIII. sjezdem (1962–1966), in: Zdeněk KÁRNÍK – Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Jakub RÁKOSNÍK a kol., Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Dokořán: Praha 2009, s. 190-204, 245-249.
 • Koncepce dějin Roberta Kalivody a přijetí jeho Husitské ideologie, in: Bohumil JIROUŠEK a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice 2008, s. 337-354.
 • Český a slovenský revizionizmus. Rozdíly ve smýšlení české a slovenské inteligence. in: Československá ročenka historická, Brno 2007, s. 202-210.
 • Věčný rebel Ivan Sviták – středoevropský intelektuál mezi východem a západem, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století II., Hradec Králové 2007, s. 125-133.
 • Český úděl z pohledu konce šedesátých let: několik poznámek k polemice Kundera vs. Havel, in: Dějiny-teorie-kritika 2005/2, s. 255-266.
 • Počátky reformního procesu v československé kulturní sféře. Rok 1963, in: Východočeské listy historické 2004/21-22, s. 211-230.
 • Okolnosti a průběh křesťansko-marxistického dialogu v Mariánských lázních, in: Revue pro evropskou kulturu a náboženství 2003/1-2, s. 33-38.

Recenze

 • Spurný, M.: Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech, in: Dějiny – teorie – kritika, 2018/2, s. 328–334.
 • Kolář, P.: Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche, in: Hungarian historical review, 2018/3, s. 660–662.
 • McDermott, K. ; Agnew, J.: Kominterna. Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry. in: Dějiny a současnost, 2013/5, s. 48.
 • Feigelson, K. ; Kopal, P.: Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. in: Dějiny a současnost, 2012/10, s. 46-47.
 • Benjamin Frommer: Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, in: Dějiny a současnost 2011/4.
 • Nové aspekty „pražského jara“ ve staronovém pojetí českých soudobých dějin, in: Soudobé dějiny 2010/3, s. 453-460.
 • Volná, Katka/Jareš, Jakub/Spurný, Matěj/Pinerová, Klára: Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 (Die überprüfteFakultät. Die KSČ an der PhilosophischenFakultät der Karls-Universität 1969-1989), in: Bohemia, Band 50/2010, s. 246-24.
 • Rastislav Kožiak – Juraj Šuch – Eugen Zeleňák. Kapitoly zosúčasnej filozofie dejín, in: Forum Historiae 2009/2.
 • Jaroslav Pažout, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, in: Dějiny – teorie – kritika, 2009/1, s. 179-183.
 • Zdeněk Doskočil, Duben 1969. Antonomie jednoho mocenského zvratu, in: Dějiny, teorie, kritika 2007/1, s. 231-237.

Překlady

 • Geyer, M.-Fitzpatricková, Sh., Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu. Academia: Praha 2012, 688 s. (spolu s Jakubem RÁKOSNÍKEM z angl. originálu BeyondTotalitarianism. Stalinism and NazismCompared. Cambridge University Press: New York-London 2009).

Popularizace

Přednášky

 • Myšlenkové předpoklady roku 1968, Kolín, 14. 5., 2019.
 • Zrod aktivisty s realistickým myšlením – Václav Havel jako člověk politický, Knihovna Václava Havla (spolu s P. Pithartem and K. Sidonem), 29. 5., 2018.
 • Radikální demokracie roku 1968, Autonomní centrum Klinika (spolu s Petrem Uhlem a Jaroslavem Pažoutem), 15. května 2018.
 • Pražské jaro jako výsledek post-stalinského pohybu, Knihovna města Hradec Králové, 19. září, 2018.

Rozhlas

 • DeutschlandRundfunk, Spolupráce na pořadu Dubcek und die Reformkommunisten. 50 Jahre Prager Frühlingrozhovor o radikálních demokratech 1968, 4. ledna 2018.
 • Český rozhlas, Český rozhlas plus, Rozhovor o Karlu Marxovi, 4. května 2018.
 • Český rozhlas, Český rozhlas plus, Dubček a Svoboda – zachovali se zbaběle ve srovnání s F. Kriegelem v roce 1968?, 21. srpna 2014.

Televize

 • Slovenská televízia, SK Dejiny, Rok 1968, 28. srpna, 2018.
 • Slovenská televízia, SK Dejiny, Rozpad Československa, 1. února, 2018.
 • Česká televize, ČTart, ASAP, IV. sjezd svazu spisovatelů, 28. června, 2017.
 • Česká televize, spolupráce na dokumentárním filmu Anticharta, režie Pavel Křemen, říjen 2016.
 • Česká televize, Historie cs., Lidé roku 1968, říjen 2013

Panelové diskuse

 • Účast v panelové diskusi Eduard Goldstücker: Obnovený rozhovor (29. 5. 2013)
 • Účast v panelové diskusi Kritického klubu Spolku studentů historie FF UK Antikomunismus (22. 11. 2012)
 • Účast v panelové diskusi semináře Jak se točí dějiny? (ÚSTR, 20. 9. 2012)
 • Účast v panelové diskusi o politických procesech a filmu před projekcí filmu Doznání (Francouzský institut 19. 5. 2012)

Texty

 • Jak se žilo v pečující diktatuře?, Tajemství české minulosti, roč. 10, č. 79 (2019), s. 49-52.
 • Témata marxisticko-křesťanského dialogu 60. let jsou stále aktuální, Solidarita, roč. 14, č. 110 (2018), s. 22-26 (rozhovor s Jaroslavem Chramostou).
 • Colloquio di Michele Paolini con Jan Mervat, Cechi e slovacchi di fronte al Sessantotto: gli storici e la memoria, Il Ponte, roč. 74, č. 6 (2018), s. 89-100.
 • Osudy černého partyzána, Reflex, roč. 28, č. 23 (2017), s. 47.
 • Literatura a politika v roce 1967. Poprask kolem IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, Host, roč. 33, č. 7 (2017), s. 78-80.
 • Ostrov svobody, nebo rudý teror? Vyšla výborná kniha o nejednoznačné historii moderní Kuby, Reflex. -, 30. března (2017).
 • On Czech Marxism: an interview with Ivan Landa and Jan Mervart. LeftEast. -, September 6 (2016), s. 1-12 (interview with James Robertson).
 • Karel Kosík a Dialektika konkrétního, Akademický bulletin AV ČR. -, č. 9 (2014), s. 12-13
 • Jak se Václav Havel, „chráněné zvíře“ režimu, stal politicky angažovaným intelektuálem, in: Reflex 2013/23, s. 66.
 • Sklerotický stařec opět sexy – recenze knihy J. Křesťana Zdeněk Nejedlý, in: Reflex 2013/13, s. 60-61.
 • Nepohodlný bojovník proti kultu osobnosti – týdeník Kultúrny život. in: Tvorba 2010/1, s. 23-28.
 • Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. in: Tvorba 2009/3-4, s. 30-34.

Organizační aktivity

 • Konference „Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today“, Praha 19. –20. 9. 2019 (spolu s J. G. Feinbergem a Ľ. Kobovou).
 • Konference „Envisioning Emancipation: The Year 1968“, Praha, 1. 11. 2018 (spolu s Ivanem Landou)
 • Konference „Marxism, Humanism Revisionism in Czechoslovakia and Poland“, Institute of Philosophy and Sociology, Varšava, 17. 12. 2016 (spolu s Katarzynou Bielinskou-Kowalewskou).
 • Konference „Hledání slovenského marxistického humanism, Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. Storočia“. Bratislava, 6.–7. listopadu 2014 (spolu s J. G. Feinbergem, M. Tížikem a N. Kmetěm).
 • Konference „Karel Kosík and Dialectics of the Concrete, Praha 4.–6. června 2014 (spolu s Ivanem Landou).
 • Konference „Marxisticko-křesťanský dialog v Československu“, Praha, 23.10.2013 (společně s I. Landou)
 • 2008-2012 – spoluorganizátor mezinárodní konference „České, slovenské a československé dějiny 20. století“ (zaměřeno na studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky), Hradec Králové
 • Zastoupení v redakčních radách a odborných komisích
 • Spolu s Lucií Storchovou a Pavlem Soukupem vede edici Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích nakladatelství Filosofia
 • Člen redakční rady časopisů Dějiny-teorie-kritika (vydavatel FHS UK); Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy (FF UK); Východočeské listy historické (FF UHK)
 • Člen Česko-slovenské komise historiků