Mgr. Čeněk Pýcha (*1989)

 

Historik, redaktor

Kontakt

+420 221 008 124

cenek.pycha@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny ve veřejném prostoru
 • Didaktika dějepisu
 • Vzpomínková kultura

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • 2017–2018 Muzeum v diskuzi – vedoucí projektu

Vzdělání

 • od 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin (projekt Dějiny ve veřejném prostoru. Proměna instituce paměti) – postgraduální studium
 • 2012–2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2014 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století. Multimediální aplikace ve výuce dějepisu – vývojový lektor v projektu

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2011–2012 Freie Universität Berlin (Spolková republika Německo) – semestrální studijní pobyt

Grantové projekty

 • 2012–2014 Dějepis v 21. století (multimediální aplikace pro dějepisnou výuku) – projekt OPVK (č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074) – člen autorského týmu

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • PÝCHA, Čeněk: Kniha k prohlížení a procházení. Vizuální reprezentace prostoru severních Čech. Dějiny – teorie – kritika, 2015, č. 1, s. 61–87.
 • PÝCHA, Čeněk: Kawasakiho svazek. Archivní materiál a vzpomínání na socialismus v současném českém filmu. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 556–573.
 • PÝCHA, Čeněk: Duchcovský viadukt. Socialistická politika paměti na regionální úrovni. In: ŠUSTROVÁ, Radka – HÉDLOVÁ, Luba (eds.): Česká paměť: Národ, dějiny a místa paměti. Academia – Památník Lidice, Praha 2014, s. 255–257.
 • PÝCHA, Čeněk: Boxer. Jiné obrazy války. In: ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav (eds.): Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu. ÚSTR, Praha 2014, s. 158–164.

Učební texty, výuková DVD

 • ČINÁTL, Kamil – CHOMOVÁ Juliána – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Dějepisné sešity. Toufar. ÚSTR, Praha 2017, 14 s.
 • Kolektiv autorů: Obrazy války (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 [člen autorského týmu, produkce].
 • Kolektiv autorů: Dějiny ve škole (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 [člen autorského týmu – produkce].
 • ČINÁTL, Kamil – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Historie 1950: příběhy jednoho zázraku (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014.
 • Kolektiv autorů: Česká společnost 1969–1989 (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2013 [člen autorského týmu].

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Berlin (Spolková republika Německo), 29.–30. 10. 2015: mezinárodní konference Urban Heritage und Urban Images: Imagineering Urban Heritage – příspěvek A shining heritage? The lighting of heritage sites in contemporary cities
 • East European and Eurasian Studies, Philadelphia (USA), 19.–22. 11. 2015: mezinárodní konference 47th Annual Convention of Association for Slavic – příspěvek Pieces of Ar as Media of Memory in State Socialist Czechoslovakia
 • Giessen (Spolková republika Německo), 23.–25. 11. 2016: mezinárodní konference Heritage Studies and Socialism: Transnational Perspectives on Heritage in Eastern and Central Europe – příspěvek Socialist Heritage Preservation in Northern Bohemia. Making Sense in the Public Space