Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. – vedoucí oddělení

 

Vedoucí Oddělení vzdělávání

Kontakt

cenek.pycha@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Paměťová a mediální studia

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • 2017–2018 Muzeum v diskuzi – vedoucí projektu

Vzdělání

 • 2014 – 2020 Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, postgraduální studium, téma: Dějiny ve veřejném prostoru, proměna instituce paměti (obhájena 2020)
 • od 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin (projekt Dějiny ve veřejném prostoru. Proměna instituce paměti) – postgraduální studium
 • 2012–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Studia nových médií – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2012–2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2014 Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání, vedení několika projektů (interní projekty ÚSTR, NAKI MK), od roku 2017 zástupce vedoucího oddělení
 • od roku 2020 Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, odborný asistent
 • 2017–2019 Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, odborný asistent
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století. Multimediální aplikace ve výuce dějepisu – vývojový lektor v projektu

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2018 DAAD, Hamburg Universität
 • 2011–2012 Freie Universität Berlin (Spolková republika Německo) – semestrální studijní pobyt v rámci projektu Erasmus

Pedagogická činnost

 • Od roku 2016 různé kurzy na FF UK v Praze, obory historie a studia nových médií

Grantové projekty

 • 2018–2021 Muzeum dělnického hnutí v 21. století – projekt NAKI MK
 • 2018–2020 Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti – projekt TAČR
 • 2017–2019 Vývoj předmětů společného základu – projekt OPVVV (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin)
 • 2016–2017 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny – projekt TAČR
 • 2014–2016 Media/Media and History: Educating Creatively, Active European Remembrance – projekt EACEA
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století (multimediální aplikace pro dějepisnou výuku) – projekt OPVK (č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074) – člen autorského týmu

Bibliografie

Monografie

 • JAREŠ, Jakub – PÝCHA, Čeněk – SIXTA, Václav (eds.). Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi. Praha: ÚSTR a NLN, 2020

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • MELICHAR, Bohumil – PÝCHA, Čeněk: Didaktické mapování socialistické paměti. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2.
 • PÝCHA, Čeněk: Místa paměti v digitálním prostředí. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1.
 • PÝCHA, Čeněk: Orte des Klassenkampfs in der Tschechoslowakei als Erinnerungsorte: Die Arbeiterbewegung in Nordböhmen. Prague Papers on the History of International Relations, 2018, roč. 106, č. 1.
 • ČINÁTL, Kamil – PÝCHA, Čeněk: Nová vizualita druhé světové války. In: BÍLEK, Petr A. – ŠEBEK, Josef: Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. FF UK, Praha 2017, s. 279–296.
 • PÝCHA, Čeněk: Digitální paměť. Archivy pamětnického vzpomínání. In: DVOŘÁK, Tomáš (ed.): Temporalita nových médií. NAMU, Praha 2016, s. 171–202.
 • PÝCHA, Čeněk: Kniha k prohlížení a procházení. Vizuální reprezentace prostoru severních Čech. Dějiny – teorie – kritika, 2015, č. 1, s. 61–87.
 • PÝCHA, Čeněk: Kawasakiho svazek. Archivní materiál a vzpomínání na socialismus v současném českém filmu. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 556–573.
 • PÝCHA, Čeněk: Duchcovský viadukt. Socialistická politika paměti na regionální úrovni. In: ŠUSTROVÁ, Radka – HÉDLOVÁ, Luba (eds.): Česká paměť: Národ, dějiny a místa paměti. Academia – Památník Lidice, Praha 2014, s. 255–257.
 • PÝCHA, Čeněk: Boxer. Jiné obrazy války. In: ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav (eds.): Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu. ÚSTR, Praha 2014, s. 158–164.

Učební texty, výuková DVD

 • Kol. autorů: Toufar (online). ÚSTR, Praha 2016 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/dejepisne-sesity.
 • Kol. autorů: Obrazy války (online vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 (cit. 14. 4. 2020) [člen autorského týmu, produkce]. Dostupné z: https://obrazyvalky.dejepis21.cz.
 • Kol. autorů: Dějiny ve škole (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 [člen autorského týmu – produkce].
 • ČINÁTL, Kamil – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Historie 1950: příběhy jednoho zázraku (online vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/historie-1950.
 • Kolektiv autorů: Česká společnost 1969–1989 (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2013 [člen autorského týmu].

Popularizace

 • PÝCHA, Čeněk – SIXTA, Václav: The bodies of the Velvet revolution. Remembering 1989 in the Czech Republic. New Eastern Europe, 2019, č. 3–4.
 • PÝCHOVÁ, Barbora – PÝCHA, Čeněk: Komiks jako vyprávění o minulosti. Dějiny a současnost,2017, roč. 39, č. 5, s. II–IV.
 • PÝCHA, Čeněk: Selfie z památníku. Jak vzpomínáme s novými médii. A2, kulturní čtrnáctideník, 2017, č. 13.

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Londýn (Velká Británie), 12.–13. 9. 2019: mezinárodní konference Epistemologies of Memory – příspěvek Remembering and Environment: Interplay of memory patterns and ecological discourses
 • Londýn, 29.–30. 3. 2019: mezinárodní konference Memories of the Future – příspěvek Fragments of Memory in New Digital Environments
 • Praha, 14.–15. 9. 2018: mezinárodní konference Commodification of History: The Past as Source of Entertainment and Commerce – příspěvek Czech sites of memory on online travel platforms
 • Hamburg (Spolková republika Německo), 29.–31. 5. 2017: mezinárodní konference The Afterlife of the Shoah in Central Eastern European Cultures: Concepts, Problems, and the Aesthetic of Postcatastrophic Narration – příspěvek společně s K. Činátlem: A New Visuality of the Second World War: Lessons from Pinterest
 • Giessen (Spolková republika Německo), 23.–25. 11. 2016: mezinárodní konference Heritage Studies and Socialism: Transnational Perspectives on Heritage in Eastern and Central Europe – příspěvek Socialist Heritage Preservation in Northern Bohemia. Making Sense in the Public Space
 • East European and Eurasian Studies, Philadelphia (USA), 19.–22. 11. 2015: mezinárodní konference 47th Annual Convention of Association for Slavic – příspěvek Pieces of Ar as Media of Memory in State Socialist Czechoslovakia
 • Berlin (Spolková republika Německo), 29.–30. 10. 2015: mezinárodní konference Urban Heritage und Urban Images: Imagineering Urban Heritage – příspěvek A shining heritage? The lighting of heritage sites in contemporary cities