Mgr. Michal Louč (*1981)

Historik

Kontakt

michal.louc@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Političtí vězni
 • Vězeňství
 • Orální historie a paměť
 • Komunitní historie

Výzkumné projekty

 • Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace – spoluřešitel

Vzdělání

 • Od 2019 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií / obor Soudobé evropské kulturní dějiny – doktorské studium (vedoucí práce Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.)
 • 2010–2018 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd / obor Historie – doktorské studium – nedokončeno
 • 2007–2010 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Katedra sociálních věd  / obor Sociální antropologie – magisterské studium
 • 2003–2007 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Katedra sociálních věd / obor Sociální antropologie – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2013–2015 Ministerstvo obrany ČR / 3. odboj – historik

Grantové projekty

 • 2017–2019 Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace – juniorský projekt GAČR – člen badatelského týmu

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal – BUŠKOVÁ, Kristýna: Vězení jako zrcadlo společnosti. Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965–1992. Karolinum – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2021 (v tisku).
 • KUDLÁČEK, Luděk – LOUČ, Michal – LOUČOVÁ, Petra – REK, Pavel (eds.): Oživlá historie Ratenic. Dobročinný spolek Ratenická včela, Ratenice 2016, 294 s.
 • BOUŠKA, Tomáš – PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal (eds.): Českoslovenští političtí vězni: Životní příběhy. Česká asociace orální historie, Praha 2009, 351 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal: 1989: The Czech Prison System at a Crossroads. Securitas imperii, 2020, č. 36/1, s. 124–169.
 • LOUČ, Michal: Vězeňství v českých zemích v 70.–80. letech 20. století pohledem pamětníků. Securitas imperii, 2018, č. 33/2, s. 30–49.
 • LOUČ, Michal: Ze vzpomínek ratenických pamětníků. In: KUDLÁČEK, Luděk – LOUČ, Michal – LOUČOVÁ, Petra – REK, Pavel (eds.): Oživlá historie Ratenic. Dobročinný spolek Ratenická včela, Ratenice 2016, s. 188–263.
 • LOUČ, Michal – PINEROVÁ, Klára – BUŠKOVÁ, Kristýna: Cizincem v normalizačním vězení. Rozhovor s Danielem Langhansem, odsouzeným roku 1984 k desetiměsíčnímu trestu za pašování kopírovacího stroje do Československa. Securitas imperii, 2018, č. 33/2, s. 212–229.
 • LOUČ, Michal: Oživlá historie Ratenic. Orální historie jako nástroj komunitního zkoumání lokální historie. Theatrum historiae, 2014, roč. 9, č. 14, s. 155–202.
 • LOUČ, Michal: The Czechoslovak Political Trials of the 1950s: Trauma and Post-Memory in the Story of a Political Prisoner’s Son. Oral History Journal of South Africa, 2014, roč. 2, č. 2, s. 108–122.
 • LOUČ, Michal: Druhogenerační trauma – životní příběh syna politického vězně z procesu se skupinou Milady Horákové. In: VANĚK, Miroslav – HOUDA, Přemysl – MÜCKE, Pavel (eds.): Deset let na cestě – Orální historie na Sovinci (2002–2011). Fakulta humanitních studií UK, Praha 2011, s. 165–178.
 • LOUČ, Michal: The Czechoslovak Political Prisoners: The Return to Society. Words & Silences: The Journal of the International Oral History Association, 2011, roč. 6, č. 1, s. 73–82.
 • LOUČ, Michal: The Lifestories of the Political Prisoners from the Pardubice Locality. In: SVOBODA, Michal – LENK, Lukáš (eds.): Anthropology of/in the Post-Socialist World. LEDA, Praha 2008, s. 98–114.
 • LOUČ, Michal: Vlast jsou Čechy, domov je Chorvatsko. In: SVOBODA, Michal – LENK, Lukáš (eds.): Argonauti za obzorem západu. Západočeská univerzita/nakl. Vlasty Králové, Plzeň 2006, s. 177–190.

Popularizace

 • R Plus, Český rozhlas, 30. 5. 2020 (online): Amnestie změnila věznice, mezi vězenkyněmi vzrostlo násilí i nepravá homosexualita (cit. 22. 6. 2021). Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/amnestie-zmenila-veznice-mezi-vezenkynemi-vzrostlo-nasili-i-neprava-8215494.
 • R Plus, Český rozhlas: 27. 12. 2019 (online): Prosinec 1989: Co se děje v Leopoldově? (cit. 22. 6. 2021). Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/prosinec-1989-co-se-deje-v-leopoldove-8126592#volume.
 • Jáchymov, 1. října 2019: seminář pro učitele dějepisu a občanské nauky Učíme se z minulosti – komentovaná prohlídka bývalých táborů Nikolaj a Svornost na Jáchymovsku.
 • Písek, Městská knihovna, 10. srpna 2019: beseda k představení Divadla Continuo „V břiše velryby“.
 • Praha, České muzeum hudby, 29. května 2019: přednáška Perzekuce Jazzové sekce.
 • Uherské Hradiště, Café portal, 19. února 2019: přednáška o pracovních táborech na Jáchymovsku a naučné stezce Jáchymovské peklo.
 • Jáchymov, 14. 10. 2016: Land-artová instalace spojená s komentovanou prohlídkou pozůstatků bývalého pracovního tábora Nikolaj.

Webové projekty

Naučné stezky

 • Naučná stezka Jáchymovské peklo, Jáchymov (2015)
 • Naučná stezka Marobudovi v patách, Ratenice (2012)

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • K. Ch. – příběh politické vězeňkyně (film). Studentský dokument. 2011 – spolupráce při vzniku

Aktivní účast na konferencích

 • Online [Praha], 18.–19. února 2021: VII. Mezinárodní konference České asociace orální historie – příspěvek Erich Kulka jako průkopník české orální historie
 • Online [Bratislava], 14.–16. října 2020: Mezinárodní konference Memory of the Communist Past – příspěvek Narratives of Czechoslovak Prison Staff from Communist era (společně s Klárou Pinerovou)
 • Online [Bratislava], 14.–16. října 2020: Mezinárodní konference Memory of the Communist Past – příspěvek The Former Czech(oslovak) Political Prisoners and Their Perceptions of Dealing with Communism
 • Praha, 6.–7. prosince 2019: Mezinárodní konference Beyond 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach) – příspěvek The Former Czechoslovak Political Prisoners from the 1950s and their Perceptions of the Velvet Revolution and Dealing with Communism
 • Madrid, 25.–28. června 2019: III. mezinárodní konference Memory Studies Association – příspěvek „Imprisoned behind the Golden Bars“? The Different Perceptions of Czechoslovak Political Prisoners from the Era of Normalisation
 • Olomouc, 6.–7. února 2019: VI. Mezinárodní konference České asociace orální historie – příspěvek České vězeňství v období tzv. normalizace pohledem pamětníků
 • Praha, 23.–24. 11. 2017: Muž bez obav. Kolokvium o životě a díle Karla Pecky – příspěvek Zkoumání pozůstatků tábora Nikolaj
 • Brno, 15.–16. 2. 2017: V. mezinárodní konference COHA – příspěvek Orální historie a Jazzová sekce
 • Leeds (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), 20. 1. 2017: mezinárodní konference Exploring Experiences of Repressions in the Societ Union and Communist Central Europe – příspěvek The Oral Histories and Places of Memory of the Former Czechoslovak Political Prisoners
 • Jáchymov, 12. – 14. 10. 2016: mezinárodní konference Jáchymov ve 20. století. Místo paměti evropských dějin – příspěvek Pozůstatky pracovních táborů na Jáchymovsku, možnosti jejich zkoumání a připomínky. Případ tábora Nikolaj
 • Praha, 21. 9. 2016: interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci: Nedejte se – nedáme se – existujeme! – příspěvek Proces s Jazzovou sekcí ve vzpomínkách pamětníků
 • Praha, 26. 11. 2015: kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století – příspěvek Možnosti a úskalí metody orální historie při výzkumu československého vězeňství v 70. a 80. letech (společně s Jaroslavem Vaňousem)
 • Lodž (Polská republika), 17. – 18. září 2015: mezinárodní konference Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity – příspěvek Czechoslovak Political Prisoners – the Problem of Recording Narrators Cooperating with the State Secret Police
 • Cambridge (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), 28. – 30. března 2015:  BASSES [British association for Slavonic and East European studies] Annual Conference – příspěvek Memory, Identity and the Politics of History
 • Ostrava, 19. – 20. března 2015: IV. konference České asociace orální historie  příspěvek Odkrývání rodinné historie tří generací (společně s Jaroslavem Vaňousem)
 • Barcelona (Španělské království), 9. – 12. 7. 2014: XVIII. mezinárodní konference International Oral History Association – příspěvek The Czechoslovak Political Prisoners – Identity, Remembrance and Oral History
 • Buenos Aires (Argentinská republika), 3. – 7. 9. 2012: XVII. mezinárodní konference International Oral History Association: The Challenges of Oral History in the 21st Century – Diversity, Inequality and Identity Construction – příspěvek The Czechoslovak Political Trials in the 1950s. The Second Generational Trauma in the Story of the Political Prisoner’s Son
 • Praha, 7. – 11. 7. 2010: mezinárodní konference International Oral History Association: Between Past and Future – příspěvek s názvem „Czechoslovak Political Prisoners: Return to Society