Muriel Blaive, PhD. (*1969)

Zabývá se sociálními a politickými dějinami poválečné, komunistické a postkomunistické střední Evropy, zejména Československa a České republiky, se specializací na orální historii a dějiny každodennosti. Vystudovala Institut politických studií v Paříži, v závěrečné práci se pod vedením prof. Jacqua Rupnika věnovala etice a politické činnosti Václava Havla a obhájila doktorát z historie na EHESS v Paříži pod vedením prof. Krzysztofa Pomiana (summa cum laude) na téma Československo a rok 1956.

V současnosti působí také jako senior researcher na katedře Historické sociologie FHS UK. Do roku 2013 působila jako koordinátorka Ludwig Boltzmann Institutu pro evropské dějiny a veřejné sféry ve Vídni a v letech 2013-2014 byla místopředsedkyní Vědecké rady ÚSTR.

Muriel Blaive je autorkou řady recenzovaných či impaktovaných článků, stejně jako monografie o roce 1956 v Československu (vyšla česky i francouzsky.) Je též spoluautorkou monografie Grenzfälle. Österreichische und tschechische Erfahrungen am Eisernen Vorhang (Weitra, Bibliothek der Provinz, 2009, s Bertholdem Moldenem) a spolueditovala knihu Clashes in European Memory: The Case of Communist Repression and the Holocaust (New York, Transaction Publishers, 2010, s Christianem Gerbelem a Thomasem Lindenbergerem). Od roku 1992 žije střídavě v Praze a ve Vídni (s přestávkami v Budapešti a v Londýně).