Mgr. Michal Louč (*1981)

Historik

Kontakt

+420 221 008 343

michal.louc@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Političtí vězni
 • Vězeňství
 • Orální historie a paměť
 • Komunitní historie

Výzkumné projekty

 • Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace – spoluřešitel

Vzdělání

 • od 2010 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd / obor Historie – doktorské studium (vedoucí disertační práce: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
 • 2007–2010 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Katedra sociálních věd  / obor Sociální antropologie – magisterské studium
 • 2003–2007 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Katedra sociálních věd / obor Sociální antropologie – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2017 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2013–2015 Ministerstvo obrany ČR / 3. odboj – historik

Grantové projekty

 • 2017–2019 Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace – juniorský projekt GAČR – člen badatelského týmu

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • BOUŠKA, Tomáš – PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal (eds.): Českoslovenští političtí vězni: Životní příběhy. Česká asociace orální historie, Praha 2009, 351 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • LOUČ, Michal: Oživlá historie Ratenic. Orální historie jako nástroj komunitního zkoumání lokální historie. Theatrum historiae, 2014, roč. 9, č. 14, s. 155–202.
 • LOUČ, Michal: The Czechoslovak Political Trials of the 1950s: Trauma and Post-Memory in the Story of a Political Prisoner’s Son. Oral History Journal of South Africa, 2014, roč. 2, č. 2, s. 108–122.
 • LOUČ, Michal: Druhogenerační trauma – životní příběh syna politického vězně z procesu se skupinou Milady Horákové. In: VANĚK, Miroslav – HOUDA, Přemysl – MÜCKE, Pavel (eds.): Deset let na cestě – Orální historie na Sovinci (2002–2011). Fakulta humanitních studií UK, Praha 2011, s. 165–178.
 • LOUČ, Michal: The Czechoslovak Political Prisoners: The Return to Society. Words & Silences: The Journal of the International Oral History Association, 2011, roč. 6, č. 1, s. 73–82.
 • LOUČ, Michal: The Lifestories of the Political Prisoners from the Pardubice Locality. In: SVOBODA, Michal – LENK, Lukáš (eds.): Anthropology of/in the Post-Socialist World. LEDA, Praha 2008, s. 98–114.
 • LOUČ, Michal: Vlast jsou Čechy, domov je Chorvatsko. In: SVOBODA, Michal – LENK, Lukáš (eds.): Argonauti za obzorem západu. Západočeská univerzita/nakl. Vlasty Králové, Plzeň 2006, s. 177–190.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 14. 10. 2016 Land-artová instalace spojená s komentovanou prohlídkou pozůstatků bývalého pracovního tábora Nikolaj

Webové projekty

Naučné stezky

 • Naučná stezka Jáchymovské peklo, Jáchymov
 • Naučná stezka Marobudovi v patách, Ratenice

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • K. Ch. – příběh politické vězeňkyně (film). Studentský dokument. 2011 – spolupráce při vzniku

Aktivní účast na konferencích

 • Praha, 23. – 24. 11. 2017: Muž bez obav. Kolokvium o životě a díle Karla Pecky – příspěvek Zkoumání pozůstatků tábora Nikolaj
 • Brno, 15. – 16. 2. 2017: V. mezinárodní konference COHA – příspěvek Orální historie a Jazzová sekce
 • Leeds (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), 20. 1. 2017: mezinárodní konference Exploring Experiences of Repressions in the Societ Union and Communist Central Europe – příspěvek The Oral Histories and Places of Memory of the Former Czechoslovak Political Prisoners
 • Jáchymov, 12. – 14. 10. 2016: mezinárodní konference Jáchymov ve 20. století. Místo paměti evropských dějin – příspěvek Pozůstatky pracovních táborů na Jáchymovsku, možnosti jejich zkoumání a připomínky. Případ tábora Nikolaj
 • Praha, 21. 9. 2016: interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci: Nedejte se – nedáme se – existujeme! – příspěvek Proces s Jazzovou sekcí ve vzpomínkách pamětníků
 • Praha, 26. 11. 2015: kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století – příspěvek Možnosti a úskalí metody orální historie při výzkumu československého vězeňství v 70. a 80. letech (společně s Jaroslavem Vaňousem)
 • Lodž (Polská republika), 17. – 18. září 2015: mezinárodní konference Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity – příspěvek Czechoslovak Political Prisoners – the Problem of Recording Narrators Cooperating with the State Secret Police
 • Cambridge (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), 28. – 30. března 2015:  BASSES [British association for Slavonic and East European studies] Annual Conference – příspěvek Memory, Identity and the Politics of History
 • Ostrava, 19. – 20. března 2015: IV. konference České asociace orální historie  příspěvek Odkrývání rodinné historie tří generací (společně s Jaroslavem Vaňousem)
 • Barcelona (Španělské království), 9. – 12. 7. 2014: XVIII. mezinárodní konference International Oral History Association – příspěvek The Czechoslovak Political Prisoners – Identity, Remembrance and Oral History
 • Buenos Aires (Argentinská republika), 3. – 7. 9. 2012: XVII. mezinárodní konference International Oral History Association: The Challenges of Oral History in the 21st Century – Diversity, Inequality and Identity Construction – příspěvek The Czechoslovak Political Trials in the 1950s. The Second Generational Trauma in the Story of the Political Prisoner’s Son
 • Praha, 7. – 11. 7. 2010: mezinárodní konference International Oral History Association: Between Past and Future – příspěvek s názvem „Czechoslovak Political Prisoners: Return to Society