Bc. Mgr. Miroslav Nedorostek, Ph.D. (*1979)

Archivář, historik, antropolog

Kontakt

miroslav.nedorostek@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny katolické církve ve 2. polovině 20. století
 • Fenomén skryté církve a tajných svěcení
 • Pronásledování křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)

Vzdělání

 • 2007–2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií UK – obor obecná antropologie, specializace obecná antropologie – doktorské studium (udělen titul Ph.D.)
 • 2002–2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – obor historie, specializace soudobé dějiny – magisterské studium (udělen titul Mgr.)
 • 2000–2004 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – obor archivnictví, specializace archivnictví (udělen titul Bc.)
 • 1991–1999 Biskupské gymnázium v Brně

Profesní curriculum

 • od 2020 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011–2015 a od 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – různé pozice od projektového a finančního manažera po vedoucího oddělení a zástupce ředitele
 • 2015–2019 rodičovská dovolená
 • 2007–2016 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – externí pedagog
 • 2007–2011 Aliquantulum, o. s. – hlavní vedoucí dětského tábora Chaire
 • 2010–2011 Centre for Modern Education – konzultant
 • 2010 Člověk v tísni, o. p. s. – dobrovolník na zahraniční misi
 • 2007 Etnologický ústav Akademie věd ČR – terénní výzkumník

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2004–2005 Universitatea Babes-Bolyai – studijní pobyt v rámci programu Ceepus

Grantové projekty

 • 2020 Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve – grant GAČR 20-27863Y – spoluřešitel
 • 2009 Stát a církev – projekt specifického výzkumu na Fakultě humanitních studií UK (FHS UK 64/SV/2009) – hlavní řešitel

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • NEDOROSTEK, Miroslav: Skrytá církev očima diplomových a rigorózních prací StB. In: NEDOROSTEK, Miroslav (ed.): Církev a společnost. Praha 2010, s. 79–95.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • NEDOROSTEK, Miroslav: Stanislav Krátký – úskalí života kněze v druhé polovině 20. století. Sborník HMČ UK, roč. 2008, č. 7, s. 46–48.
 • NEDOROSTEK, Miroslav: Obraz moravské skryté církve v historiografii. In: MAČALA, Pavol (ed.) – MAREK, Pavel – HANUŠ, Jiří. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno 2010, s. 334–346.
 • NEDOROSTEK, Miroslav: Nástin problémů „integrace“ skrytých církevních struktur do katolické církve. In: KRÁKORA, Pavel a kol. (eds.): Svobodné volby v Československu 1990 – Referendum a další směřování státu a společnosti. Epocha, Praha 2010, str. 264–283.
 • NEDOROSTEK, Miroslav: Život ve stínu tajné policie. In: Jezdili s ním andělé: In memoriam Stanislav Krátký. Brno 2012, s. 113–132.
 • NEDOROSTEK, Miroslav: Vývojový koncept v praxi skryté církve. In: HANOVSKÁ, Lenka – HORSKÝ, Jan – HRONÍKOVÁ, Linda a kol.: Evolvendi anthropologicae: vývoj v antropologických perspektivách. Praha 2012, s. 207–220.
 • NEDOROSTEK, Miroslav: Strach jako jeden z motivů vzniku a každodenní praxe skryté církve. In: HANOVSKÁ, Lenka – HORSKÝ, Jan – HRONÍKOVÁ, Linda a kol.: Člověk a strach: strach v antropologických perspektivách. Praha 2013, s. 93–110.

Popularizace

 • NEDOROSTEK, Miroslav: Sv. Václav. Informační zpravodaj města Rousínova, říjen 2008.