Bc. Štěpán Černoušek (*1977)

Odborné zaměření

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu
 • Sovětské pracovní tábory
 • Orální historie

Kontakt:

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3-Žižkov
 • Telefon: +420 221 008 226
 • E-mail: stepan.cernousek@ustrcr.cz

Profesní curriculum:

 • 2013 – dosud: Ústav pro studium totalitních režimů, Odbor výzkumu a vzdělávání, Oddělení výzkumu 1945–1989
 • 2008 – 2013: Ústav pro studium totalitních režimů, Odbor ediční, vedoucí oddělení publikací
 • 2009 – dosud: předseda sdružení Gulag.cz
 • 2007 – 2008: Ministerstvo práce a sociálních věcí, tiskové oddělení
 • 2004 – 2007: ODS, tiskové oddělení
 • 2002 – 2004: Český rozhlas 7, Rádio Praha, ruská redakce, redaktor
 • 2000 – 2002: ČTK, redaktor
 • 1995 – 2000: Filozofická fakulta UK, obor rusistika-lotyština (nedokončeno)

Výzkumné projekty:

Další odborné aktivity

 • Spolupráce s Post Bellum, natáčení zahraničních pamětníků pro portál Paměť národa, vytvoření sekce gruzínských, arménských, čečenských a osetských pamětníků
 • Tři expedice (2009, 2011, 2013) mapující opuštěné tábory Gulagu na Sibiři

Granty:

 • 2016: Central European Map of the Gulag, Visegrad Fund
 • 2015-2016: Online muzeum Gulagu, Nadace Vodafone, program Technologie pro společnost
 • 2013: Central European Memory of the Gulag, Visegrad Fund