Bc. Štěpán Černoušek (*1977)

Redaktor

Kontakt

+420 221 008 226

stepan.cernousek@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu
 • Sovětské pracovní tábory
 • Oral history

Výzkumné projekty

 • 2018–2020 Dokumentace politických represí v Sovětském svazu – člen projektového týmu
 • 2018–2019 Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II. (1948–1989) – člen projektového týmu
 • 2014–2017 Čechoslováci v Gulagu – člen projektového týmu

Vzdělání

 • 2017 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Teritoriální studia – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.
 • 1995–2000 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Rusistika – lotyština – magisterské studium
 • 1991–1995 Gymnázium Arabská v Praze

Profesní curriculum

 • od 2009 Gulag.cz – předseda sdružení
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2006 Post Bellum – natáčení zahraničních pamětníků pro portál Paměť národa, vytvoření sekce gruzínských, arménských, čečenských a osetských pamětníků
 • 2007–2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí – zaměstnanec tiskového oddělení
 • 2004–2007 ODS – zaměstnanec tiskového oddělení
 • 2002–2004 Český rozhlas 7, Rádio Praha – redaktor ruské redakce
 • 2000–2002 ČTK – redaktor

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2009, 2011, 2013 Sibiř (Ruská federace) – tři vědecké expedice mapující opuštěné tábory Gulagu

Grantové projekty

 • 2016 Central European Map of the Gulag – projekt Visegrad Fund – spoluřešitel
 • 2015–2016 Online muzeum Gulagu – projekt Nadace Vodafone, program Technologie pro společnost – spoluřešitel
 • 2013 Central European Memory of the Gulag – projekt Visegrad Fund – spoluřešitel

Bibliografie

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2013 Židé v Gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války – odborná spolupráce na výstavě (Instalace: Knihovna Václava Havla v Praze 10. 12. 2013 – 12. 1. 2014; Technická univerzita v Liberci 9. 3. – 8. 4. 2016)
 • 2012 Čechoslováci v Gulagu – odborná spolupráce na výstavě (Instalace: Knihovna Václava Havla v Praze 22. 3. – 31. 5. 2012; Severočeské muzeum v Liberci 30. 10. – 9. 12. 2012; Knihovna Václava Štěcha ve Slaném 5.–30. 3. 2013; Dům národnostních menšin v Praze 26. 4. – 17. 5. 2013; Stará Aréna v Ostravě 3.–30. 6. 2013)

Webové projekty

 • 2013 GULAG. CZ Virtuální muzeum Gulag Online (online), (cit. 12. 2. 2018). Dostupné z: http://gulag.cz.