PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (*1972)

PhDr. Jan Kalous, Ph.D.Badatelské zaměření

 • České a československé dějiny po roce 1945
 • Historie represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost)
 • Komunistická strana Československa
 • Politické procesy v Československu a ve střední Evropě
 • Události let 1968-1969

 

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
 • Telefon: +420 221 008 205
 • e-mail: jan.kalous@ustrcr.cz

Profesní Curriculum

 • 1991–1998 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – politologie (specializace dějiny východní a jihovýchodní Evropy)
 • únor 1999 – leden 2007 – zaměstnanec Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
 • září 2000 – leden 2007 vedoucí oddělení dokumentace ÚDV
 • 2002 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obhájena rigorózní práce
 • 2003–2006 – výuka na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice
 • 2003–dosud – výuka na Academia Rerum Civilium – Vysoké škole politických a společenských věd Kolín
 • únor – květen 2007 – zaměstnanec Archivu bezpečnostních složek MV ČR
 • červen 2007 – únor 2009 – vedoucí Centra pro studium lidských práv a radikalismu ARC – Vysoké školy politických a společenských věd Kolín
 • prosinec 2008 – dosud – zaměstnanec Ústavu pro studium totalitních režimů
 • prosinec 2008 – prosinec 2009 – vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci
 • 2009 – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obhájena disertační práce
 • leden 2010 – září 2010 – ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů
 • září 2010 – leden 2012 – 1. náměstek ředitele Ústavu
 • červen 2012 – srpen 2014 – ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů

Členství v redakčních radách

 • 2004 – dosud – člen redakční rady časopisu Historie a vojenství
 • 2009 – 2012 – člen redakční rady časopisu Historická sociologie
 • 2009 – 2010, 2012 – dosud – člen redakční rady časopisu Securitas Imperii
 • 2010, 2012 – 2016 – člen redakční rady revue Paměť a dějiny
 • 2011 – dosud – člen redakční rady Sborníku ABS
 • 2014 – dosud – člen redakční rady časopisu Pamäť národa

Výzkumné projekty

 • Protiokupační protesty v Československu 1968-1969 a jejich potlačení
 • Vývoj státně bezpečnostních složek
 • Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945-1953

Osobní bibliografie

Monografie

 • KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 – zákulisí případu Číhošť. Sešit ÚDV č. 4 (133 s.). ÚDV, Praha 2001
 • KALOUS, Jan: Číhošťský případ. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín 2008
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010
 • BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. ÚSTR, Praha 2012

Editor – kolektivní monografie

 • KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921-2011). ÚSTR – ÚSD AV ČR, Praha 2012
 • KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František (eds.): Sport v komunistickém Československu 1945-1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015

Slovníky

 • BÁRTA, Milan – BAŠTA, Jiří – CAJTHAML, Petr – CVRČEK, Lukáš – DVOŘÁČEK, Petr – KALOUS, Jan – MICHL, Jan – ROKOSKÝ, Jaroslav – SIVOŠ, Jerguš – SOMMER, Vítězslav – TOMEK, Prokop – ZEMAN, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009

Učební texty

 • KALOUS, Jan – SRB, Vladimír: Vybrané kapitoly ze soudobých dějin I. 1918-1945. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín 2006

Výuková DVD

 • Odborná spolupráce na výukovém DVD Historie 1950: Příběh jednoho zázraku

Stati, články a studie do sborníků

 • Kalous, J. – KULÍKOVÁ, L. – NOVÁK, O.: Bibliografie prací Z. Sládka. In: Střední a východní Evropa v krizi XX. století. Praha 1998, s.391-420
 • KALOUS, Jan: Represe důstojnického sboru čs. armády po roce 1945. In: Sborník příspěvků konference Výchova k evropskému demokratickému občanství. Praha 1998, s.144-153
 • KALOUS, Jan: Případ Bohumila Sixty, popraveného v únoru 1952. Securitas Imperii, č. 7. ÚDV, Praha 2001, s. 170-191
 • Kalous, Jan: Generál Jan Šejna – objekt zájmu vojenské kontrarozvědky. Securitas Imperii, č. 8. ÚDV, Praha 2001, s. 95-147
 • KALOUS, Jan: Mašínové. In BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 90-116
 • KALOUS, Jan – Bret, Pavel: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jeho činnost a výsledky. In BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 257-263
 • KALOUS, Jan: Fašismus a komunismus v životě Anatola Vasiljeviče B. In Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň 2002, s. 100-105
 • KALOUS, Jan: Boj československých legií u Bachmače. In VEBER, Václav: Československé legie v Rusku. Slovanská knihovna, Praha 2003, s. 58-71
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident v září 1968. In Sborník Vojenské akademie v Brně. VA, Brno 2004, s. 187-193
 • KALOUS, Jan – BABKA, Lukáš: Armádní generál Karel Kutlvašr (1895-1961). In Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl III. Sešit ÚDV, č. 10. ÚDV, Praha 2004, s. 15-18
 • KALOUS, Jan: Potrestání komunistických oligarchů, udržujících v zemi totalitu. In Sborník referátů z konference Ideje, na nichž stojí Česká republika. Praha 2004, s. 69-71
 • KALOUS, Jan: Jan Masaryk (1886-1948). In Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005, s. 9-18
 • KALOUS, Jan – Pravda, Ilja: Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana Masaryka. In Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005, s. 357-376
 • KALOUS, Jan: Generál Klecanda – vlastenec, voják, diplomat. Sborník Securitas Imperii, č. 12. ÚDV, Praha 2005, s. 29-39
 • KALOUS, Jan: „Nepřátelé“ ve Státní bezpečnosti. Procesy s příslušníky StB. In PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan (eds.): Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Prius, Brno 2005, s. 282-290
 • KALOUS, Jan: Číhošťský zázrak. In Záhady českých dějin. Reader´s Digest Výběr, Praha 2005, s. 542-547
 • KALOUS, Jan: Zamyšlení nad komunistickou stranou. Societas – Časopis pro politické a společenské vědy. ARC – VŠPSV Kolín, ročník 2 (2005), č. 2 – www.vspsv.cz
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident – září 1968. Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 85-92
 • KALOUS, Jan: Šetření sebevraždy Milana Reimana. Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 108-112
 • KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr. Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 116-121
 • KALOUS, Jan: Případ „Vlastizrada“. Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 197-200
 • KALOUS, Jan: Akce „Blaník“. Násilí komunistického režimu. In Sborník referátů z konference Hrozba komunismu? Praha 2006, s. 25-27
 • KALOUS, Jan: Reakce československého obyvatelstva na polskou účast v intervenci 1968. In BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, ŁUKASZ – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. ÚSD – Dokořán, Praha 2006, s. 172-201
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. In Sborník Archivu Ministerstva vnitra ČR 4/2006. AOBS, Praha 2006, s. 107-148
 • KALOUS, Jan: Trestní postih pachatelů trestných činů souvisejících s omezováním lidských práv a svobod v komunistickém Československu – příklady. In Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. ARC Kolín, 2006, s. 77-84
 • KALOUS, Jan: Případ Černobyl. Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2007, s. 433-439
 • KALOUS, Jan: Zaměstnanci ÚMPE – zaměstnanci Ministerstva vnitra (Plaček, Černý, Šnejdárek). In DRULÁK, Petr – KRATOCHVÍL, Petr a kol.: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007, s. 73-116
 • KALOUS, Jan: Byl rozpad Československa historicky nevyhnutelný? In HIRTLOVÁ, Petra – SRB, Vladimír: Integrace a dezintegrace. Sborník z konference. ARC, Kolín 2007, s. 17-24
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, jeho vize čs. bezpečnosti a sovětští zpravodajci (1945-1948) – souvislosti a okolnosti příchodu sovětských poradců do Československa. In Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Sborník z mezinárodní konference. ÚPN, Bratislava 2008, s. 95-112 (v anglické mutaci sborníku s. 100-118)
 • KALOUS, Jan: Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka? In Pamäť národa, r. IV (2008), č. 2, ÚPN, Bratislava 2008, s. 50-60
 • KALOUS, Jan: Paralela srpna 1968 a srpna 1969 – rozdílná historická a politická zkušenost. In Odkaz Pražského jara pro současnost a budoucnost. VŠERS, České Budějovice 2008, s. 61-66
 • KALOUS, Jan – KADLECOVÁ, Milada: Zu den Deportationen tschechoslowakischer Bűrger in die Sowjetunion nach 1945. In Žáček P., Fauelenbach B., Mählert U. (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 19-27
 • KALOUS, Jan: Die Kirchenpolitik der Kotech von 1945 bis 1950. In Žáček P., Fauelenbach B., Mählert U. (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 45-52
 • KALOUS, Jan: Der tschechoslowakische Sicherheitsapparat in den Jahren 1945 bis 1948. In Žáček P., Fauelenbach B., Mählert U. (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 85-97
 • KALOUS, Jan: Stalinův koncept národnostní otázky a politická migrace. In HIRTLOVÁ, Petra – LIĎÁK, Ján – SRB, Vladimír (eds.): Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Sborník z mezinárodní konference. ARC, Kolín 2008, s. 108-124
 • KALOUS, Jan: Československý emigrant Antonín Šnejdárek (1916 – 1982) – předmět zájmu čs. rozvědky. In Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. Sborník příspěvků z konference. Univerzita obrany, Brno 2008, s. 117-141
 • KALOUS, Jan: Politické zpravodajství MV v únoru 1948. In České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2008, s. 293-301
 • KALOUS, Jan: Několik poznámek o Židovské náboženské obci v Kolíně po roce 1945. In ZUBÍKOVÁ, Klára (ed.): Židovská obec v Kolíně 1848-1953. Sborník studií. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2008, s. 53-64
 • KALOUS, Jan – DABROWSKI, Darek: Jičínské události roku 1968 na základě českých a polských dokumentů. In Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. ÚSTR, Praha 2009, s. 113-124
 • KALOUS, Jan: Spolupráce KGB a StB při pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. In Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II. ÚSTR, Praha 2009, s. 263-275
 • KALOUS, Jan: Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. In Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008. ABS, Praha 2009, s. 263-275
 • KALOUS, Jan: ČSSR – okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci. In Paměť a dějiny 2/2009, s. 22-43
 • KALOUS, Jan: K obsahu jedné přednášky. Jaroslav Jerman o Dvořáčkově případu. In Paměť a dějiny 4/2009, s. 48-51
 • KALOUS, Jan: Využívání agentů nacistických bezpečnostních složek při vytváření politického zpravodajství MV po 2. světové válce. In PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. MO ČR, Praha 2010, s. 199-209
 • KALOUS, Jan: Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 145-155
 • KALOUS, Jan: Státní bezpečnost a třetí odboj v letech 1948-1951. In VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – Metropolitní univerzita, Praha 2010, s. 274-286
 • KALOUS, Jan: Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti. In Paměť a dějiny 4/2010, 70-79
 • KALOUS, Jan: Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů. In Paměť a dějiny 1/2011, s. 3-14
 • KALOUS, Jan: Objekt akce BUDHA – signatář Charty 77 Zdeněk Kvítek. In Paměť a dějiny 4/2011, s. 84-88
 • KALOUS, Jan: Akce PŘEKLADATEL – případ tajného spolupracovníka MALÍNSKÉHO. Jedna z forem spolupráce KGB a StB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. In Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011. ABS, Praha 2011, s. 95-124
 • KALOUS, Jan: Generál Ludvík Krejčí – analýza akce GENERÁL. In PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. MO ČR, Praha 2011, s. 129-137
 • KALOUS, Jan: Únor a anti-únor Štěpána Plačka – osobitá reflexe únorových událostí 1948. In Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. ÚSD AV ČR, Praha 2011, s. 119-128
 • KALOUS, Jan: Muž s krví na rukou. Několik poznámek k dvoudílným pamětem Karla Košťála. In Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 195-204
 • KALOUS, Jan: Komunisté před soudem. K některým aspektům politických procesů v Československu na počátku 50. let. In Paměť a dějiny 4/2012, s. 3-8
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. In Paměť a dějiny 4/2012, s. 51-65
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. In Paměť a dějiny 4/2012, s. 66-75
 • KALOUS, Jan: Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. In Paměť a dějiny 4/2012, s. 76-83
 • KALOUS, Jan: KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů. In KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921-2011). ÚSTR – ÚSD AV ČR, Praha 2012, s. 87-93
 • KALOUS, Jan: CSSR – Occupiers 4:3. An Analysis of one march night. In Bic. Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 19-33
 • KALOUS, Jan: The Subjekt of Operation BUDHA – Charter 77 Signatory Zdeněk Kvítek. In Bic. Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 134-137
 • KALOUS, Jan: Poslední cesta ministra Kasky. In Paměť a dějiny 1/2013, s. 25-35
 • KALOUS, Jan: Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům. Husák a Okáli před soudem. In MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Veda, Bratislava 2013, s. 458-479
 • KALOUS, Jan: Osvald Závodský – aktér i oběť politických procesů. In Paměť a dějiny 3/2013, s. 85-95
 • KALOUS, Jan: Víra a odpor proti kolektivizaci. In ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 205-215
 • KALOUS, Jan: Tradice a kontinuita druhého (protinacistického) a třetího (protikomunistického) odboje. In ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2013, s. 105-113
 • KALOUS, Jan: Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2014, s. 19-26
 • KALOUS, Jan: Budování nového bezpečnostního aparátu v letech 1945-1948. In SOKOLOVIČ, Peter a kol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2015, s. 328-345
 • KALOUS, Jan: Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší. In Paměť a dějiny 1/2015, s. 73-77
 • KALOUS, Jan: Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení Ministerstva vnitra 1954-1962. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954-1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2015, s. 482-490
 • KALOUS, Jan: Věčný rebel Jaroslav Holík. In Paměť a dějiny 2/2015, s. 121
 • KALOUS, Jan: Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. In Paměť a dějiny 4/2015, s. 66-73
 • KALOUS, Jan: Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně operativní agendy bývalé StB. In Paměť a dějiny 4/2015, s. 105-108
 • KALOUS, Jan: Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona č. 262/2011 Sb. In ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2015, s. 16-34
 • KALOUS, Jan: Akce „ATAMAN“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. In Sborník Archivu bezpečnostních složek 13/2015. ABS, Praha 2015, s. 153-196
 • KALOUS, Jan: Hokej jako politikum. Komunistický režim a hokej 1948-1989. In KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František: Sport v komunistickém Československu 1945-1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015, s. 76-105

Recenze

 • Serapionova, J.P.: Rossijskaja emigratija v Čechoslovackoj respublike (20-30-je gody). Moskva 1995. In: Slovanský přehled 1/1997, s.116-118
 • Motl, S.: Mraky nad Barrandovem. Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2007, s. 456-457
 • Macák, M.: Dvojí tvář hazardního hráče. (Jan Šejna pod drobnohledem VKR). Praha 2006. In: Historie a vojenství 2/2007, s. 149
 • Bárta, M. – Cvrček, L. – Košický, P. – Sommer, V.: Oběti okupace. Československo 21.8. – 31.12.1968. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008; Daniel Povolný: Vojenské řešení Pražského jara. I. Invaze armád Varšavské smlouvy. VHÚ Praha – MO AVIS, Praha 2008. In Historie a vojenství 4/2008, s. 144-145
 • Kačor, M.: Svědomí hrdinů. Jiná tvář odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů. Rybka Publishers, Praha 2009. In Paměť a dějiny 2/2009, s. 128-130
 • Holloway, D.: Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956. Academia, Praha 2008. In Securitas Imperii, č. 15 (1/2009), s. 238-239
 • Pithart, P. – Zikmund, M.T.: Ptám se, tedy jsem. Portál, Praha 2010. In Paměť a dějiny 2/2011, s. 135-136
 • Heydrich, L.: Můj život s Reinhardem. Toužimský & Moravec, Praha 2012. In Paměť a dějiny 2/2012, s. 138
 • Haslinger, J.: Jáchymov. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011 – Haslinger, J.: Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila „Bóži“ Modrého. Jota, Brno 2012. In Paměť a dějiny 3/2012, s. 135
 • Conquest, R.: Velký teror. Nové zhodnocení. Academia, Praha 2012. In Securitas Imperii, č. 23 (2/2013), s. 144-147
 • Žáček, P.: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Díl 2. CEVRO, Praha 2013. In Paměť a dějiny 3/2014, s. 140
 • Kaplan, K.: Protistátní bezpečnost 1945-1948. Historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Plus, Praha 2015. In Securitas Imperii, č. 26 (1/2015), s. 216-226
 • Moorhouse, R.: Diablovi spojenci. Hitlerov pakt so Stalinom 1939-1941. Premedia, Bratislava 2015. In Securitas Imperii, č. 27 (2/2015), s. 238-242
 • Tomek, P. – Pejčoch, I.: Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968-1991. Svět křídel, Cheb 2015. In Paměť a dějiny 4/2015, s. 137-138