PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (*1972)

PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

Historik

Kontakt

+420 221 008 205

jan.kalous@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny po roce 1945
 • Historie represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost)
 • Komunistická strana Československa
 • Politické procesy v Československu a ve střední Evropě
 • Události let 1968–1969

Výzkumné projekty

 • 2015–2018 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 – vedoucí projektu

Vzdělání

 • 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – obhájena disertační práce
 • 2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obhájena rigorózní práce
 • 1991–1998 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – politologie (specializace Dějiny východní a jihovýchodní Evropy) – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2014 Pamäť národa – člen redakční rady
 • od 2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek – člen redakční rady
 • 2010, 2012–2016 Paměť a dějiny – člen redakční rady
 • 2009–2010, od 2012 Securitas Imperii – člen redakční rady
 • 2009–2012 Historická sociologie – člen redakční rady
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2007–2009 Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně, Academia Rerum Civilium – Centrum pro studium lidských práv a radikalismu – vedoucí
 • 2007 Ministerstvo vnitra ČR – Archiv bezpečnostních složek
 • od 2004 Historie a vojenství – člen redakční rady
 • 1999–2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu – vedoucí oddělení dokumentace (od r. 2000)

Pedagogická činnost

 • od 2003 Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně, Academia Rerum Civilium – vyučující
 • 2003–2006 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií – vyučující

Bibliografie

Monografie

 • BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. ÚSTR, Praha 2012, 336 s.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010, 426 s.
 • KALOUS, Jan: Číhošťský případ. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín 2008, 166 s.
 • KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 – zákulisí případu Číhošť. Sešit ÚDV č. 4. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2001, 133 s.

Kolektivní monografie

 • KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František (eds.): Sport v komunistickém Československu 1945–1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015, 240 s.
 • KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – ÚSTR, Praha 2012, 459 s.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • BÁRTA, Milan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 19481989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, 231 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • KALOUS, Jan: Budování nového bezpečnostního aparátu v letech 1945–1948. In: SOKOLOVIČ, Peter a kol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2015, s. 328–345.
 • KALOUS, Jan: Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení Ministerstva vnitra 1954–1962. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2015, s. 482–490.
 • KALOUS, Jan: Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 4, s. 66–73.
 • KALOUS, Jan: Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně operativní agendy bývalé StB. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 4, s. 105–108.
 • KALOUS, Jan: Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona č. 262/2011 Sb. In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2015, s. 16–34.
 • KALOUS, Jan: Akce „ATAMAN“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 153–196.
 • KALOUS, Jan: Věčný rebel Jaroslav Holík. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2, s. 121.
 • KALOUS, Jan: Hokej jako politikum. Komunistický režim a hokej 1948–1989. In: KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František: Sport v komunistickém Československu 1945–1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015, s. 76–105.
 • KALOUS, Jan: Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 73–77.
 • KALOUS, Jan: Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2014, s. 19–26.
 • KALOUS, Jan: CSSR – Occupiers 4:3. An Analysis of one march night. Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 19–33.
 • KALOUS, Jan: The Subjekt of Operation BUDHA – Charter 77 Signatory Zdeněk Kvítek. Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 134–137.
 • KALOUS, Jan: Osvald Závodský – aktér i oběť politických procesů. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 85–95.
 • KALOUS, Jan: Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům. Husák a Okáli před soudem. In: MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Veda, Bratislava 2013, s. 458–479.
 • KALOUS, Jan: Víra a odpor proti kolektivizaci. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 205–215.
 • KALOUS, Jan: Tradice a kontinuita druhého (protinacistického) a třetího (protikomunistického) odboje. In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2013, s. 105–113.
 • KALOUS, Jan: Poslední cesta ministra Kasky. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 25–35.
 • KALOUS, Jan: Muž s krví na rukou. Několik poznámek k dvoudílným pamětem Karla Košťála. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 195–204.
 • KALOUS, Jan: Komunisté před soudem. K některým aspektům politických procesů v Československu na počátku 50. let. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 3–8.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 51–65.
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 66–75.
 • KALOUS, Jan: Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 76–83.
 • KALOUS, Jan: KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů. In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). ÚSTR – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2012, s. 87–93.
 • KALOUS, Jan: Objekt akce BUDHA – signatář Charty 77 Zdeněk Kvítek. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 84–88.
 • KALOUS, Jan: Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3–14.
 • KALOUS, Jan: Akce PŘEKLADATEL – případ tajného spolupracovníka MALÍNSKÉHO. Jedna z forem spolupráce KGB a StB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 95–124.
 • KALOUS, Jan: Generál Ludvík Krejčí – analýza akce GENERÁL. In: PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Ministerstvo obrany ČR, Praha 2011, s. 129–137.
 • KALOUS, Jan: Únor a anti-únor Štěpána Plačka – osobitá reflexe únorových událostí 1948. In: KOL. aut.: Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 119–128.
 • KALOUS, Jan: Využívání agentů nacistických bezpečnostních složek při vytváření politického zpravodajství MV po 2. světové válce. In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. Ministerstvo obrany ČR, Praha 2010, s. 199–209.
 • KALOUS, Jan: Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu. In: KOL. aut.: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 145–155.
 • KALOUS, Jan: Státní bezpečnost a třetí odboj v letech 1948–1951. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – Metropolitní univerzita, Praha 2010, s. 274–286.
 • KALOUS, Jan: Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, 70–79.
 • KALOUS, Jan – DĄBROWSKI, Dariusz: Jičínské události roku 1968 na základě českých a polských dokumentů. In: Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. ÚSTR, Praha 2009, s. 113–124.
 • KALOUS, Jan: Spolupráce KGB a StB při pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. ÚSTR, Praha 2009, s. 263–275.
 • KALOUS, Jan: Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. Sborník Archivu bezpečnostních složek 2008, 2009, č. 6, s. 263–275.
 • KALOUS, Jan: K obsahu jedné přednášky. Jaroslav Jerman o Dvořáčkově případu. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 48–51.
 • KALOUS, Jan: ČSSR – okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 2, s. 22–43.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, jeho vize čs. bezpečnosti a sovětští zpravodajci (1945–1948) – souvislosti a okolnosti příchodu sovětských poradců do Československa. In: KOL. aut.: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945–1989. Sborník z mezinárodní konference. ÚPN, Bratislava 2008, s. 95–112 [v anglické mutaci sborníku s. 100–118].
 • KALOUS, Jan: Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka? Pamäť národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 50–60.
 • KALOUS, Jan: Paralela srpna 1968 a srpna 1969 – rozdílná historická a politická zkušenost. In: KOL. aut.: Odkaz Pražského jara pro současnost a budoucnost. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice 2008, s. 61–66.
 • KALOUS, Jan – KADLECOVÁ, Milada: Zu den Deportationen tschechoslowakischer Bűrger in die Sowjetunion nach 1945. In: ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 19–27.
 • KALOUS, Jan: Die Kirchenpolitik der Kotech von 1945 bis 1950. In: ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 45–52.
 • KALOUS, Jan: Der tschechoslowakische Sicherheitsapparat in den Jahren 1945 bis 1948. In: ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 85–97.
 • KALOUS, Jan: Stalinův koncept národnostní otázky a politická migrace. In: HIRTLOVÁ, Petra – LIĎÁK, Ján – SRB, Vladimír (eds.): Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Sborník z mezinárodní konference. Academia Rerum Civilium, Kolín 2008, s. 108–124.
 • KALOUS, Jan: Československý emigrant Antonín Šnejdárek (1916–1982) – předmět zájmu čs. rozvědky. In: KOL. aut.: Československý exil 1938–1989 v zahraničních archivech. Sborník příspěvků z konference. Univerzita obrany, Brno 2008, s. 117–141.
 • KALOUS, Jan: Politické zpravodajství MV v únoru 1948. In: KOL. aut.: České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2008, s. 293–301.
 • KALOUS, Jan: Několik poznámek o Židovské náboženské obci v Kolíně po roce 1945. In: ZUBÍKOVÁ, Klára (ed.): Židovská obec v Kolíně 1848–1953. Sborník studií. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2008, s. 53–64.
 • KALOUS, Jan: Případ Černobyl. Securitas Imperii, 2007, č. 14, s. 433–439.
 • KALOUS, Jan: Zaměstnanci ÚMPE – zaměstnanci Ministerstva vnitra (Plaček, Černý, Šnejdárek). In: DRULÁK, Petr – KRATOCHVÍL, Petr a kol.: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007, s. 73–116.
 • KALOUS, Jan: Byl rozpad Československa historicky nevyhnutelný? In: HIRTLOVÁ, Petra – SRB, Vladimír: Integrace a dezintegrace. Sborník z konference. Academia Rerum Civilium, Kolín 2007, s. 17–24.
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident – září 1968. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 85–92.
 • KALOUS, Jan: Šetření sebevraždy Milana Reimana. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 108–112.
 • KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 116–121.
 • KALOUS, Jan: Případ „Vlastizrada“. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 197–200.
 • KALOUS, Jan: Akce „Blaník“. Násilí komunistického režimu. In: MEJSTŘÍK, Martin (ed.) Hrozba komunismu? Sborník referátů z konference Praha, 31. 5. 2005. Praha 2006, s. 25–27.
 • KALOUS, Jan: Reakce československého obyvatelstva na polskou účast v intervenci 1968. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – Dokořán, Praha 2006, s. 172–201.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Sborník Archivu Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 107–148.
 • KALOUS, Jan: Trestní postih pachatelů trestných činů souvisejících s omezováním lidských práv a svobod v komunistickém Československu – příklady. In: HIRTLOVÁ, Petra – SRB, Vladimír: Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín 2006, s. 77–84.
 • KALOUS, Jan: Jan Masaryk (1886–1948). In: BOHÁČ. Lubomír a kol.: Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2005, s. 9–18.
 • KALOUS, Jan – PRAVDA, Ilja: Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana Masaryka. In: BOHÁČ, Lubomír a kol.: Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2005, s. 357–376.
 • KALOUS, Jan: Generál Klecanda – vlastenec, voják, diplomat. Securitas Imperii, 2005, č. 12, s. 29–39.
 • KALOUS, Jan: „Nepřátelé“ ve Státní bezpečnosti. Procesy s příslušníky StB. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan (eds.): Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Prius, Brno 2005, s. 282–290.
 • KALOUS, Jan: Číhošťský zázrak. In: KOL. aut.: Záhady českých dějin. Reader´s Digest Výběr, Praha 2005, s. 542–547.
 • KALOUS, Jan: Zamyšlení nad komunistickou stranou. Časopis pro politické a společenské vědy, 2005, roč. 2, č. 2.
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident v září 1968. In: Sborník Vojenské akademie v Brně. Vojenská akademie, Brno 2004, s. 187–193.
 • KALOUS, Jan – BABKA, Lukáš: Armádní generál Karel Kutlvašr (1895–1961). In: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl III. Sešit ÚDV, č. 10. ÚDV, Praha 2004, s. 15–18.
 • KALOUS, Jan: Potrestání komunistických oligarchů, udržujících v zemi totalitu. In: Sborník referátů z konference Ideje, na nichž stojí Česká republika. Praha 2004, s. 69–71.
 • KALOUS, Jan: Boj československých legií u Bachmače. In: VEBER, Václav: Československé legie v Rusku. Slovanská knihovna, Praha 2003, s. 58–71.
 • KALOUS, Jan: Mašínové. In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 90–116.
 • KALOUS, Jan – BRET, Pavel: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jeho činnost a výsledky. In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 257–263.
 • KALOUS, Jan: Fašismus a komunismus v životě Anatola Vasiljeviče B. In: BUDIL, Ivo – ŠKANDEROVÁ, Ivona – JANTSCHOVÁ, Jana (eds.): Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň 2002, s. 100–105.
 • KALOUS, Jan: Případ Bohumila Sixty, popraveného v únoru 1952. Securitas Imperii, 2001, č. 7, s. 170–191.
 • Kalous, Jan: Generál Jan Šejna – objekt zájmu vojenské kontrarozvědky. Securitas Imperii, 2001, č. 8, s. 95–147.
 • KALOUS, Jan – KULÍKOVÁ, V. – NOVÁK, O.: Bibliografie prací Z. Sládka. In: Střední a východní Evropa v krizi 20. století: k 70. narozeninám Zdeňka Sládka. Karolinum, Praha 1998, s. 391–420.
 • KALOUS, Jan: Represe důstojnického sboru čs. armády po roce 1945. In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Sborník příspěvků konference. Praha 1998, s. 144–153.

Anotace, recenze

 • KALOUS, Jan. Recenze. MOORHOUSE, Roger: Diablovi spojenci. Hitlerov pakt so Stalinom 1939–1941. Premedia, Bratislava 2015. Securitas Imperii, 2015, č. 27/2, s. 238–242.
 • KALOUS, Jan. Recenze. KAPLAN, Karel: Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Plus, Praha 2015. Securitas Imperii, 2015, č. 26/1, s. 216–226.
 • KALOUS, Jan. Recenze. TOMEK, Prokop – PEJČOCH, Ivo: Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968–1991. Svět křídel, Cheb 2015. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 4, s. 137–138.
 • KALOUS, Jan. Recenze. ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Díl 2. CEVRO, Praha 2013. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 140.
 • KALOUS, Jan. Recenze. CONQUEST, Robert: Velký teror. Nové zhodnocení. Academia, Praha 2012. Securitas Imperii, 2013, č. 23/2, s. 144–147.
 • KALOUS, Jan. Recenze. HASLINGER, Josef: Jáchymov. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 135.
 • KALOUS, Jan. Recenze. HASLINGER, Josef: Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila „Bóži“ Modrého. Jota, Brno 2012. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 135.
 • KALOUS, Jan. Recenze. HEYDRICH, Lina: Můj život s Reinhardem. Toužimský & Moravec, Praha 2012. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 138.
 • KALOUS, Jan. Recenze. ZIKMUND, Martin T. – PITHART, Petr: Ptám se, tedy jsem. Portál, Praha 2010. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 135–136.
 • KALOUS, Jan. Recenze. KAČOR, Miroslav: Svědomí hrdinů. Jiná tvář odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů. Rybka Publishers, Praha 2009. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 2, s. 128–130.
 • KALOUS, Jan. Recenze. HOLLOWAY, David: Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939–1956. Academia, Praha 2008. Securitas Imperii, 2009, č. 15/1, s. 238–239.
 • KALOUS, Jan. Recenze. BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace. Československo 21. 8. – 31. 12. 1968. ÚSTR, Praha 2008. Historie a vojenství, 2008, č. 4, s. 144–145.
 • KALOUS, Jan. Recenze. POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara. I. Invaze armád Varšavské smlouvy. Vojenský historický ústav Praha – Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb, Praha 2008. Historie a vojenství, 2008, č. 4, s. 144–145.
 • KALOUS, Jan. Recenze. MACÁK, Milan: Dvojí tvář hazardního hráče. Jan Šejna pod drobnohledem VKR. Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb, Praha 2006. Historie a vojenství, 2007, č. 2, s. 149.
 • KALOUS, Jan. Recenze. MOTL, Stanislav: Mraky nad Barrandovem. Sláva i zatracení českých filmových hvězd v době protektorátu a v časech poválečných ortelů. Rybka Publishers, Praha 2006. Securitas Imperii, 2007, č. 14, s. 456–457.
 • KALOUS, Jan. Recenze. SERAPIONOVA, Jelena Pavlovna: Rossijskaja emigratija v Čechoslovackoj respublike (20-30-je gody). Moskva 1995. Slovanský přehled, 1997, č. 1, s. 116–118.

Učební texty, výuková DVD

 • ČINÁTL, Kamil – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Historie 1950. Příběh jednoho zázraku (DVD). ÚSTR, Praha 2014 – odborná spolupráce na výukovém DVD
 • KALOUS, Jan – SRB, Vladimír: Vybrané kapitoly ze soudobých dějin I. 1918–1945. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín 2006, 218 s.