Mgr. Petr Anev (*1986)

Historik

Kontakt

+420 221 008 240

petr.anev@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny první poloviny 20. století
 • Českoslovenští demokraté v letech 1918–1948 (především lidé patřící k agrárnímu hnutí, jejich osud ve třicátých a čtyřicátých letech)
 • Intelektuálové spjatí s Národní stranou práce (1925–1930)
 • Komunistická strana Československa a její nejvýznamnější představitelé (1921–1989)

Výzkumné projekty

 • Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) – koordinátor projektu
 • Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vzdělání

 • od 2013 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – katedra historie – doktorské studium (vedoucí disertační práce: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.)
 • 2005–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – katedra historie – magisterské studium
 • 2005–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor politologie – magisterské studium
 • 2001–2005 Gymnázium Karla Sladkovského v Praze 3

Profesní curriculum

 • od 2011 Ústav pro studium totalitních režimů

Ocenění za odbornou činnost

 • 2010 Cena Edvarda Beneše 1. stupně – udělena městem Sezimovo Ústí za diplomovou práci Cesta k zániku agrární strany (1933–1948)

Bibliografie

Monografie

 • ANEV, Petr: Národní strana práce a korupce za první republiky. In: Klientelismus a korupce napříč staletími – příspěvek odevzdán do recenzního řízení.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921–1989. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017. (Autor hesel: Gustav Bareš, Václav Bolen, Filip Dobrovolný, Jaromír Dolanský, Jan Doležal, Josef Haken, Jan Harus, František Chlouba, Bohumil Jílek, Oldřich John, Augustin Kliment, Rudolf Kohn, Alois Muna, Viktor Stern, Jaroslav Stulík, Josef Tesla, Václav Vacek. Spoluautor hesel: Jan Baryl, Gustav Beuer, Miloslav Boďa, Josef Borůvka, Josef Bubník, Stanislav Budín, Alois Halman, Zdeněk Hejzlar, Zdeněk Horčík, Břetislav Hůla, Josef Krosnář, Jozef Valo, Július Verčík)

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ANEV, Petr: Procesy s údajnými přisluhovači Zelené internacionály. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 23–34.
 • ANEV, Petr: Agrárníci ve třetí republice. Mocný pilíř předválečného Československa po květnu 1945. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6., č. 1, s. 11–22.
 • ANEV, Petr: Pokus o stranu inteligence. Sociální složení a organizační vývoj Národní strany práce (1925–1930). Člověk – časopis pro humanitní a společenské vědy (online), 2010, č. 17 (cit. 4. 12. 2017). Dostupné z: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2010010105.
 • ANEV, Petr: Národní strana práce na stránkách Lidových novin a Přítomnosti (1925–1930). Politická orientace Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka a dalších intelektuálů spojených s Národní stranou práce. Moderní dějiny, 2009, roč. 17, č. 2, s. 23–63.

Anotace, recenze

 • ANEV, Petr. Recenze. KOVTUN, Jiří: Republika v obležení. První éra prezidenta Beneše 1935–1938.  Torst, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 132–133.
 • ANEV, Petr. Recenze. SUK, Jiří: Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989.  Paseka, Praha 2013. Securitas imperii, 2015, č. 26, s. 200–204.
 • ANEV, Petr. Recenze. BRANDES, Detlef: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Přeložil Petr Dvořáček. Argo, Praha 2012. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 139–140.
 • ANEV, Petr: Nespravedlivě pošlapaná demokratická veličina? Recenze. ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. ÚSTR – Vyšehrad, Praha 2011. Soudobé dějiny, 2012, roč. 19, č. 3–4, s. 554–559.