Mgr. Marián Lóži (*1987)

Historik

Kontakt

+420 221 008 247

marian.lozi@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny Československa v 50. letech
 • Komunistická strana Československa

Výzkumné projekty

 • Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace

Vzdělání

 • od 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – doktorské studium
 • 2012–2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie se specializací na sociální dějiny – magisterské studium
 • 2007–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2016 Washington – studijní pobyt u příležitosti účasti na mezinárodní konferenci ASEEES

Ocenění za odbornou činnost

 • 2015 Cena Josefa Hlávky – udělena za diplomovou práci Dynamika teroru na lokální úrovni v době pozdního stalinismu

Bibliografie

Anotace, recenze

 • LÓŽI, Marián. Recenze. SERINEK, Josef – Tesař, Jan: Česká cikánská rapsodie: I. – III. svazek. Triáda, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 133–135.
 • LÓŽI, Marián: Proměny diktatury v proměnách pohraničí. Recenze. MRŇKA, Jaromír: Svéhlavá periferie: Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015. Soudobé dějiny, 2016, roč. 24, č. 3, s. 441–444.