Mgr. Jiří Urban, Ph.D. (*1981)

Mgr. Jiří UrbanOdborné zaměření

 • Soudobé dějiny
 • Komunistický režim v Československu
 • Kolektivizace venkova, perzekuce selského stavu a odpor proti kolektivizaci

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • E-mail: jiri.urban@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • od 3/2009 – odborný pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 10/2010 – pedagogické působení na ÚHV FF Univerzity Pardubice
 • 2008–2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, postgraduální studium historie; Ph.D.
 • 2005–2008 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, magisterské studium soudobých dějin; Mgr.
 • 2006–2007 studijní pobyt na Vilniaus Pedagoginis Universitetas a na Šiauliai Universitetas, Litva, zaměření na litevský jazyk a na moderní litevské dějiny;
 • 2001–2005 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd, bakalářské studium kulturních dějin; Bc.
 • 1999–2001 Vyšší odborná škola právní, Liberec; DiS.
 • 1995–1999 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

Výzkumné projekty

 • Kolektivizace venkova v Polabí – prosazování, odpor, rezidua. Badatelský projekt Ústavu pro studium totalitních režimů (od 2014).
 • „Třídní“ justice 1948–1960. Badatelský projekt Ústavu pro studium totalitních režimů (2011-2014).
 • Kolektivizace venkova v Československu. Vzdělávací a dokumentační projekt Ústavu pro studium totalitních režimů (2010–2012, garantem PhDr. Petr Slinták).
 • Výzkum hospodářských a sociálních struktur se zaměřením na československé pozemkové reformy a následnou kolektivizaci, interní grant FF UPa v rámci specifického výzkumu (společně s Mgr. Ditou Jelínkovou).
 • Mezník soudobých dějin – listopad 1989, interní grant FF UPa v rámci specifického výzkumu (2009).

Osobní bibliografie

A) Monografie

 • URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Praha: Karolinum – ÚSTR 2016. 348 str. ISBN 978-80-246-3615-3.
 • URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Praha: Vyšehrad 2010. 304 str. ISBN 978-80-7429-055-8.

Odborné ohlasy na knihu:

 • BOŠTÍK, Pavel. Východočeské listy historické 30/2013, s. 229-230.
 • TRUHLIČKA, Ivan. 5+2 dny. Jičínsko, roč. II, č. 5 (31.1.2013), s. 4.
 • SLABOTINSKÝ, Radek. Soudobé dějiny 1/2012, s. 163-165.
 • MACOURKOVÁ, Anna. Dějiny a současnost, 12/2011, s. 46.
 • ŠULEJOVÁ, Lucia. Slovenský Historický časopis 3/2011, s. 568-569.
 • NODL, Martin. Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu 2/2011, s. 263-264.
 • Týden ve vědě a technice, ČRo Rádio Česko, 5.12.2010.
 • Knižní svět, ČT2, 3.10.2010.
 • CHUCHMA, Josef. Kavárna, 18.9.2010, s. 43.

B) kapitoly v knihách (Kolektivní monografie)

 • URBAN Jiří. Hospodář opírající se o hospodyni. In ROKOSKÝ, Jaroslav – URBAN, Jiří (eds.). František Udržal: sedlák a politik. Praha: Vyšehrad 2017, s. 55–72. ISBN 978-80-7429-633-8.
 • URBAN, Jiří. Distrust as a perception, resistance as a response: the introduction of communist politics in the East Bohemian rural area. In RADU, Sorin – BUDEANCA, Cosmin (eds.). Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda. Münster: Wilhelm Hopf LIT Verlag, 2016, p. 395-427. ISBN 978-3-643-90715-8.
 • URBAN, Jiří. The post-February 1948 introduction of a centrally planned economy to Czechoslovak agriculture: system of compulsory deliveries and peasants‘ responses (IPN Varšava, v tisku).
 • URBAN, Jiří. „V zemědělství je nutno věnovat pozornost všem otázkám“: role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace. In ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 245-259. ISBN 978-80-87211-96-0.
 • URBAN, Jiří. Pedagog, agronom a úředník mlékárny: agenti Státní bezpečnosti proti odpůrcům kolektivizace. (ÚSTR Praha, v tisku).
 • URBAN, Jiří. Hospodář – agrárník – starosta – „kulak“: místní autority překážkou kolektivizace venkova. In HARNA, Josef – RAŠTICOVÁ, Blanka (eds.). Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Studie Slováckého muzea, sv. 17. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012, s. 231-240. ISBN 978-80-87671-01-6.
 • URBAN, Jiří. Národní socialisté na východočeském venkově v předvečer února 1948: Deči a Pacejková. In SVOBODA, Libor (ed.). Solitér: Pocta historikovi Václavu Veberovi. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 41-73. ISBN 978-80-87211-69-4.
 • URBAN, Jiří. Barvou a štětcem proti režimu a jím prosazované kolektivizaci. In Jan BUREŠ – Václav VEBER et al., Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk; Praha: ÚSTR – Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 192-221. ISBN 978-80-7380-306-3 (Vydavatelství Aleš Čeněk), ISBN 978-80-87211-44-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-8685567-7 (MUP).
 • MACOURKOVÁ, Anna – URBAN, Jiří. Nástin cesty čsl. komunistické zemědělské politiky v 50. a 60. letech 20. století s důrazem na násilný charakter kolektivizace. In Jan BUREŠ – Václav VEBER et al., Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk; Praha: ÚSTR – Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 242-256. ISBN 978-80-7380-306-3 (Vydavatelství Aleš Čeněk), ISBN 978-80-87211-44-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-8685567-7 (MUP).
 • URBAN, Jiří. Seznam osob. In KOUTSKÁ, I. – RIPKA, V. – ŽÁČEK, P. (eds.) Občanské fórum, den první: vznik OF v dokumentech a fotografiích. Praha: ÚSTR 2009, s. 83-93. ISBN 978-80-87211-28-1.

C) Studie v odborných periodikách a sbornících

 • URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v historiografii – dosavadní přístupy k tématu. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1, s. 153-187. ISSN 1337-6861.
 • URBAN, Jiří. Půda v procesu kolektivizace. In Mezinárodní rok půdy 2015: ucelený sborník. Praha: Asociace soukromého zemědělství region Praha, 2015, s. 79-85. ISBN 978-80-260-9180-6.
 • URBAN, Jiří. On various expressions of resistance to collectivisation of the countryside of Czechoslovakia. In Acta Humanitarica Universitatis Saulensis 16 (2013), Šiauliai University, p. 97-121. ISSN 1822-7309.
 • URBAN, Jiří. Tváří k venkovu: vystoupení Antonína Zápotockého ve Stěžerách. In Paměť a dějiny 3/2013, s. 32-46. ISSN 1802-8241.
 • URBAN, Jiří. Karel Liesler neboli „Karel Glaser“ – portrét prvotřídního agenta působícího na celách královéhradecké věznice Státní bezpečnosti. In Historická penologie 1/2013, s. 25-37.
 • URBAN, Jiří. Odpor proti kolektivizaci v Podkrkonoší: JZD, výhrůžky a ozbrojené zastrašování aneb proti politice KSČ jejími vlastními zbraněmi. In JAŠEK, Peter (ed.). Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 542-563. ISBN 978-80-89335-50-3.
 • URBAN, Jiří. Československá cesta kolektivizace venkova po Stalinově a Gottwaldově smrti: od mezinárodních souvislostí k místním praktikám. In Prameny a studie 48: Z historie zemědělství. Národní zemědělské muzeum Praha, 2012, s. 92-115. ISSN 0862-8483.
 • URBAN, Jiří. Vyhnanice a jejich role v počátcích kolektivizace. In Paměť a dějiny 1/2012, s. 23-41. ISSN 1802-8241.
 • URBAN, Jiří. Soumrak selského rodu Vršťalů ze Žlunic. In Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost 8 (2011), SOA Zámrsk – SOkA Hradec Králové, s. 175-205. ISSN 1214-5211.
 • URBAN, Jiří. Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku. In Theatrum historiae 8 (2011), Univerzita Pardubice, s. 279-310. ISSN 1802-2502.
 • URBAN, Jiří. Několik vět: posledních pět měsíců komunistické diktatury petiční optikou. In Paměť a dějiny 1/2010. Praha: ÚSTR, 2010, s. 20–45 . ISSN 1802-8241.
 • URBAN, Jiří. Manifestační rolnický průvod na ONV v Dobrušce. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě: sborník k mezinárodní konferenci. Praha: ÚSTR 2010, s. 283–301. ISBN 978-80-87211-42-7.
 • URBAN, Jiří. Rolnická manifestace: motivace, manipulace, existenční důsledky. In Securitas Imperii 15, 2009, s. 98–136. ISSN 1804-1612.
 • URBAN, Jiří. Počátky kolektivizace na Královéhradecku ve světle dokumentů centrálních archivů. In Sborník prací východočeských archivů 13, 2009, SOA Zámrsk, s. 181–218. ISSN 231-6307.
 • URBAN, Jiří. Kolektivizace na Novopacku: příkladný „kulacký“ proces a životní zápolení s jeho důsledky. In Vysokoškoláci o totalitě: sborník oceněných studentských prací 2009. Praha: ÚSTR, 2009, s. 283–321. ISBN 978-80-87211-35-9.

D) Katalogy výstav, recenze, statě, zprávy a anotace

 • BLAŽEK, Petr et al. Rozkulačeno!: půlstoletí perzekuce selského stavu/Half a Century of Persecution of the Peasant Estate. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. ISBN 978-80-87912-44-7.
 • URBAN, Jiří. Slovo úvodem, aneb o lidském rozměru kolektivizační přeměny venkova. In TICHÝ, František. Země pláče. Kroměříž, 2014, s. 4-5.
 • URBAN, Jiří. Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace východočeského venkova. In: ŠRAITROVÁ, Kateřina – ČERMÁK, Patrik (eds.). Sborník Vědecká kavárna v Pardubicích. Univerzita Pardubice, 2014, s. 61-66.
 • URBAN, Jiří. Regionální rozměry bojů za svobodu v litevském Šialiai (mezinárodní vědecká konference The Region In Fights For Freedom: history and memory, 21.–22. března 2013). In Theatrum historiae 13 (2013), Univerzita Pardubice, s. 304–307. ISSN 1802-2502.
 • URBAN, Jiří. Vědecké sympozium Obrazy kolektivizácie (Bratislava, 9.–10. května 2012). In Theatrum historiae 12 (2013), Univerzita Pardubice, s. 231-232. ISSN 1802-2502.
 • URBAN, Jiří. Obrazy kolektivizace v Bratislavě. In Paměť a dějiny 3/2012, s. 131.
 • URBAN, Jiří. Kapitola Příběh Vyhnanic na multimediálním vzdělávacím DVD Obrazy (z) kolektivizace (autorský tým vedený Mgr. Jaroslavem Pinkasem).
 • URBAN, Jiří. Kolektivizace ve Vyhnanicích. URL: <https://www.ustrcr.cz/cs/kolektivizace-ve-vyhnanicich> (zveřejněno 19.3.2012).
 • URBAN, Jiří. Z historie zemědělství na území Čech 11. In Zpravodaj Asociace soukromého zemědělství ČR č. 5/2010, s. 60–65.
 • URBAN, Jiří – PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Demonstrace v roce 1989/Demonstrations in 1989. In My jsme to nevzdali: příběhy 20. století/We did not give it up: Stories of the 20th century. Praha: Post Bellum – ÚSTR, 2009, s. 233-261. ISBN 978-80-87211-30-4.
 • URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti – recenze. In Sborník prací východočeských archivů 13, 2009, SOA Zámrsk, s. 257–264. ISSN 231-6307.
 • URBAN, Jiří. 1989: represivní zásahy státní moci. URL: <https://www.ustrcr.cz/cs/chronologie-1989>.
 • URBAN, Jiří. Kalendárium 1985–1989. URL: <https://www.ustrcr.cz/cs/kalendarium>.
 • URBAN, Jiří. II. seminář soudobých dějin, tentokrát na téma Československá sociální demokracie v emigraci. In Zpravodaj Univerzity Pardubice, č. 55 (květen 2008), s. 20–21.
 • URBAN, Jiří. Královéhradecko na počátku 50. let 20. století očima zemědělské perzekuce. In Historie 2005. Liberec: Technická univerzita, 2006, s. 434.

E) Realizované výstavy

 • Konec tradičního zemědělství v Krkonoších? Vrchlabí – Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí 19.5. – 30.9.2017 (společně s Mgr. Liborem Duškem Ph.D. /kurátor/, PhDr. Tamarou Novákovou a Mgr. Jiřím Loudou).
 • Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Praha – Národní zemědělské muzeum 25. května 2016 – 30. června 2017 (společně s PhDr. Jaroslavem Rokoským Ph.D. /kurátor/, PhDr. Petrem Blažkem Ph.D., PhDr. Liborem Svobodou Ph.D. a Mgr. Martinem Tichým). Výstava byla Asociací muzeí a galerií ČR nominována na Cenu Gloria musaealis a na návrh čestného výboru soutěže získala zvláštní ocenění v kategorii Muzejní výstava roku 2016.
 • Volby – Jak jsme v historii (ne)volili? Praha – Národní památník na Vítkově, 15.6. – 6.11.2011, (společně s Mgr. Tomášem Bursíkem /vedoucí týmu/, PhDr. Ivanem Malým a PhDr. Milanem Bártou).
 • Demonstrace roku 1989. Praha – Václavské náměstí 28.10.–30.11.2009 (společně s Mgr. Světlanou Ptáčníkovou).
 • Dvacáté století na Náměstí Republiky. Praha – Náměstí Republiky 17.–30.11.2009.
 • Studenti VŠChT v Pardubicích v listopadu 1989. Pardubice – Aula UPa 12.–28.11.2009. V upravené podobě vystaveno znovu v Aule Univerzity Pardubice 14.11.-4.12.2014.
 • Veřejné slyšení v Evropském parlamentu „Svědomí Evropy a zločiny totalitního komunismu: 20 let poté”, Brusel 18. 3. 2009, zpracování panelu textů a fotografií k problematice vysidlování sedláků a odebírání jejich majetku během násilné kolektivizace československého venkova.

F) Konferenční příspěvky

 • Mezinárodní konference Slovensko a Európa v roku 1947, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 26. – 27.4.2017, příspěvek „Závody Selských jízd a svévole Noskova ministerstva vnitra”.
 • Mezinárodní konference The 48th Annual ASEEES Convention, Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, Washington D.C., USA, 17.-20.11.2016, příspěvek „Social microhistory in the research of collectivisation of the Czechoslovak countryside“ v rámci kulatého stolu „At Long Last: New Approaches and New Methodology on the Stalinist Period in Czechoslovakia“.
 • Mezinárodní konference Československá justice v 50. letech a středoevropský kontext, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 25.10.2016, příspěvek „Bezpečnostní trojky a pětky“.
 • Mezinárodní konference Daily life in the Polish People’s Republic compared with other Soviet Bloc countries, Instytut pamieci narodowej Lublin, Polsko, Hotel Mercure Lublin 12.-14.10.2016, příspěvek „The transformation of the status of peasants in the post-war Czechoslovakia“.
 • Mezinárodní konference The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda, Lucian Blaga University of Sibiu, Centrul de Reuniune Academică, Rumunsko, Sibiu 25.-26.9.2015, příspěvek „Distrust as a Perception, Resistance as a Response: the Introduction of Communist Politics in the East Bohemian Rural Area“.
 • Odborný seminář Hodnota mé půdy pořádaný v rámci mezinárodního Roku půdy, Farma rodiny Zitkových, Vlčnov 7, Chrudim, 4.7.2015, přednáška „Půda v procesu kolektivizace“.
 • Mezinárodní konference The Economic Iron Curtain, part 1: Land Reforms and Agrarian Policies, Educational Center IPN “Przystanek Historia”, Marszałkowska 21/25, Polsko, Varšava, 25.–26.11.2014, příspěvek (v zastoupení) „The Introduction of Centrally Planned Economy into the Czechoslovak Agriculture: System of Mandatory Deliveries and Peasants’ Responses“.
 • Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference The Region In Fights For Freedom: history and memory, Northern Lithuania Research Centre, Šiauliai University (Šiauliu Universitetas), Litva, Šiauliai 21.-22.3.2013, příspěvek „Manifestations of the resistance against the collectivization of the countryside in Czechoslovakia”.
 • Mezinárodní konference Baltic States and Europe Under the Power of Soviet Militarism: current view, The Research Society of the Occupation of Latvia (Latvijas Okupācijas Izpētes Biedrība), Riga, Latvian Academy of Sciences: Main conference hall, 2.11.2012, referát “Militarization of Economy and its Impact on Agriculture in Czechoslovakia”.
 • Mezinárodní vědecká konference Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 15. – 17. 5. 2012, referát „Hospodář – agrárník – starosta – ‚kulak‘: místní autority překážkou kolektivizace venkova“.
 • Mezinárodní vědecké sympozium Obrazy kolektivizácie, Ústav pamäti národa ve spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, Bratislava 9. – 10. 5. 2012, referát „Nová vlna procesov s roľníkmi v rámci prekonávania kolektivizačnej stagnácie v Československu“.
 • Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu, ÚSTR a Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec 25.-26.4.2012, příspěvek „Role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace“.
 • Mezinárodní konference History and Memory. The Soviet Past: 1953-1990, The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania, Vilnius, Seimas (Parliament of the Republic of Lithuania): Conference hall in building No III., 28.-29.11.2011, příspěvek „Czechoslovak way of collectivization: total annihilation of private farms“.
 • Konference Od svobody k nesvobodě 1945–1956, Vojenský historický ústav Praha, hlavní sál Ministerstva obrany Na Valech 18.–19.10.2010, příspěvek „Akce proti místním nositelům komunistické moci a nastupující kolektivizaci zemědělství na Novobydžovsku“.
 • Mezinárodní konference Třetí odboj, Metropolitní univerzita Praha 27.5.2010, příspěvek „Akce proti násilné kolektivizaci. Případ selské rodiny Hrubých“.
 • Odborný seminář Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu, ÚSTR 11.–12.11.2009, příspěvek „Státní bezpečnost a petice Několik vět: role represe v roce 1989“.
 • Mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě, Praha – Lichtenštejnský palác 15.-16.4.2009, příspěvek „Případ rolnického manifestačního průvodu před budovu Okresního národního výboru v Dobrušce“.
 • Studentská konference Vysokoškoláci o totalitě, Praha – ÚSTR 27.3.2009, příspěvek „Kolektivizace na Novopacku: příkladný „kulacký“ proces a životní zápolení s jeho důsledky“.
 • Mezinárodní badatelské sympozium Paměť národa, Praha – Ústav pro studium totalitních režimů 12.11.2008.
 • Letní akademie Evropa 1968–2008: Společnost v proměnách, zámek Liblice, 20.–22.6.2008.
 • Studentská vědecká konference Historie 2005, Liberec – centrum Babylon, 8.–9.12. 2005, příspěvek „Královéhradecko na počátku 50. let 20. století očima zemědělské perzekuce“.

G) Pedagogická činnost, veřejné přednášky

 • Přednáška a beseda Kolektivizace venkova na Vrchlabsku v rámci Zemědělské muzejní noci, Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí, Vrchlabí 19.5.2017.
 • Beseda Historici v praxi, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 13.12.2016.
 • Přednášky „Různé podoby kolektivizace venkova v Československu“ v rámci akce Setkání s historií (6. ročník), Gymnázium Habrůvka, Ostrava 11.11.2016.
 • Diskusní večer Třetí (protikomunistický) odboj z pohledu historiků a didaktiků, antikvariát Fiducia, Ostrava 10.11.2016.
 • Přednáška a beseda Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace venkova, Národní zemědělské muzeum, Praha 29.6.2016.
 • Přednáška a beseda Cesta k prosazení kolektivizace venkova v Československu, Národní zemědělské muzeum, Praha 15.6.2016.
 • Vědecký seminář Sociální mikrohistorie při výzkumu kolektivizace venkova, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 19.11.2015.
 • Přednáška Cesta k prosazení kolektivizace venkova v Československu, Pontopolis, Centrum Bohuslava Martinů, Polička 24.11.2015.
 • Přednáška Kolektivizace a její důsledky pro český venkov a diskuzní beseda v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, Úřad vlády (Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1), 3.6.2015.
 • Přednáška Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace východočeského venkova, Science Café, Divadlo 29, Pardubice 10.4.2013.
 • Přednáška Venkov pod kolektivizační knutou, Jičínská beseda, Porotní sál jičínského zámku, Jičín 18.1.2013.
 • Beseda Kolektivizace–Restituce–Literatura: zkoumání témat knihy Selský baroko, Americké centrum Praha 16.1.2013.
 • Přednáška Spolupracovníci Státní bezpečnosti, Gymnázium Jana Ámose Komenského v Novém Strašecí, 16.11.2012.
 • Prezentace multimediálního vzdělávacího DVD z produkce ÚSTR Obrazy (z) kolektivizace (společně s Mgr. Petrem Slintákem), Mezinárodní vědecké sympozium Obrazy kolektivizácie, Poľský inštitút v Bratislave, Bratislava 10.5.2012.
 • Seminář pro veřejnost Kolektivizace venkova v dokumentačních a vzdělávacích projektech ÚSTR (prezentace projektu, příspěvek k tzv. „vzorným“ JZD), ÚSTR Praha 1.12.2011.
 • Přednáškový cyklus Venkov v éře kolektivizace, Ústav historických věd FF UPa (od 2011).
 • Cyklus přednášek a seminářů Vyrovnávání se s komunistickou minulostí, Ústav historických věd FF UPa (od 2010).
 • Přednáška Venkov v kolektivizační dekádě, Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný 15.12.2010.
 • Seminář k prezentaci knihy Venkov pod kolektivizační knutou, Městská knihovna Nová Paka 9.12.2010.
 • Seminář k prezentaci knihy Venkov pod kolektivizační knutou, ÚSTR Praha 7.10.2010.
 • Přednáška Prameny k výzkumu soudobých dějin (v rámci semináře Soudobých dějin), KHV FF UPa 6.10.2010
 • Přednáška Rok 1989 na Pardubicku v kontextu sílících opozičních aktivit, Amnesty International, SKP centrum Pardubice 10.3.2010.
 • Přednáška Pardubice 1989: občanské aktivity a bezpečnostní složky, Klub přátel historie Opatovice nad Labem 20.11.2009
 • Přednáška Demonstrace roku 1989, Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný 19.11.2009.
 • Přednáška 1989: občanské aktivity a bezpečnostní složky, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 12.11.2009.
 • Přednáška Oral history v soudobých dějinách (v rámci semináře Soudobých dějin), KHV FF UPa 21.10.2009.
 • Přednáška Prameny k soudobým dějinám (v rámci semináře Soudobých dějin), KHV FF UPa 14.10.2009.
 • Přednáška 60 let od zahájení kolektivizace ve východních Čechách: pokus o reflexi procesu z pohledu kolektivizátorů i obětí kolektivizace, Pardubice, Divadlo 29, 12.10.2009.

H) Prezentace v médiích

 • ČRo Radiožurnál, Dopolední Radiožurnál, 22.6.2016, hostem na téma petice Několik vět.
 • ČT art, Události v kultuře, 25.5.2016, Výstava mapující život zemědělců v dobách totality.
 • ČT 24, Studio ČT 24, 25.5.2016, hostem Studia ČT 24 u příležitosti otevření výstavy Půlstoletí perzekuce selského stavu.
 • ČT 24, Studio 6, 24.5.2016, hostem Studia 6 u příležitosti otevírání výstavy Půl století perzekuce selského stavu.
 • ČRo 2, hostem moderátorky Patricie Strouhalové v pořadu „Jak to vidíte?“ na téma petice Několik vět, 25.6.2014 16:03-17:00.
 • ČRo 6, 22.8.2011 hostem rozhlasového pořadu o kolektivizaci, vysíláno v ČRo 6 a Rádiu Česko v pořadu „Historie věčně živá“ (So 27.8.2011 21:10).
 • ČRo Rádio Česko, autorský rozhovor ke knize Venkov pod kolektivizační knutou v rámci pořadu „Týden ve vědě a technice“ (Ne 5.12.2010).