Oddělení výzkumu 1945–1989 II.

Oddělení výzkumu 1945–1989 II.

Zkoumá zejména nástup diktatury Komunistické strany Československa se všemi souvisejícími ději, zkoumá antidemokratickou a svobodu omezující činnost orgánů státu po únoru 1948 do roku 1989, zkoumá činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, zkoumá také dopady socialistické diktatury a jejího bezpečnostního aparátu na společnost včetně způsobů legitimizace diktatury Komunistické strany Československa ve společnosti.