Dr. phil. Alfons Adam (*1973)

Dr. phil. Alfons Adam

Historik

Kontakt

 +420 221 008 470

alfons.adam@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Pronásledování a nucená práce v období nacismu
 • Česko-německé vztahy ve 20. století

Výzkumné projekty

 • 2014–2015 European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)
 • 2008–2010 Nucené práce v koncentračních táborech na území ČR – grant EVZ

Vzdělání

 • 2003–2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Katedra kultury a dějin Němců ve východní Evropě – doktorandské studium (disertační práce: Němci v pražské společnosti v letech 1918–1938; vedoucí: Prof. Dr. Dr.h.c. Detlef Brandes)
 • 1996–1999 Universität Potsdam – obor Historie a politologie – magisterské studium (diplomová práce: Obraz Čechů v německých kronikách pozdního středověku)
 • 1994–1996 Otto-Friedrich-Universität Bamberg – obor Historie a politologie – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2017 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2013–2016 Institut Terezínské iniciativy (Praha) – vědecký pracovník a kurátor výstavy
 • 2014–2015 European Holocaust Research Infrastructure (Brusel) – vědecký pracovník/koordinátor
 • 2012 Herder-Institut (Marburg) – vědecký pracovník
 • 2012 Archiv der Gedenkstätte Mauthausen (Wien) – vědecký pracovník
 • 2010–2012 Center für Digitale Systeme, Freie Universität Berlin – vědecký pracovník
 • 2008–2010 Institut Terezínské iniciativy (Praha) – vědecký pracovník
 • 2006–2008 Archiv der Gedenkstätte Mauthausen (Wien) – vědecký pracovník
 • 2002–2006 KZ-Gedenkstätte Flossenbürg – vědecký pracovník
 • 2000–2002 Institut für Auslandsbeziehungen (Stuttgart) – redaktor

Grantové vzdělávací projekty

 • 2014–2016 Transnationale Erinnerungsorte der NS-Zwangsarbeit in Mitteleuropa (Institut Terezínské iniciativy, Severočeské muzeum Liberec, KZ-Gedenkstätte Flossenbürg) – grant Evropa pro občany
 • 2014–2016 Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice / Verlorenes Gedächtnis? Orte der NS-Zwangsarbeit in der Tschechischen Republik

Bibliografie

Monografie

 • ADAM, Alfons: „Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden“. Zwangsarbeit. In: KZ-Außenlagern auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik. Metropol, Berlin 2013, 432 s.
 • ADAM, Alfons: Unsichtbare Mauern. Die Deutschen. In: der Prager Gesellschaft zwischen Abkapselung und Interaktion (1918–1938/39). Klartext, Essen 2013, 472 s.

Kolektivní monografie

 • ADAM, Alfons – JAKSCHOVÁ, Viola – ROUS, Ivan – VÁVROVÁ, Terezie: Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice /Verlorenes Gedächtnis? Orte der NS-Zwangsarbeit in der Tschechischen Republik. Institut Terezínské iniciativy, Praha 2016, 162 s.
 • ROUS, Ivan (ed.) [autoři textů ROUS, Ivan – ADAM, Alfons]: Industriál války. Severočeské muzeum v Liberci, Liberec 2012, 48 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ADAM, Alfons: Zwangsarbeit als Grundpfeiler der Rüstungsindustrie im Sudetengau. In: VON LINGEN, Kerstin – GESTWA, Klaus (eds.): Zwangsarbeit als Kriegsressource in Europa und Asien. Schöningh, Paderborn 2014, s. 245–264.
 • ADAM, Alfons: Im Wettstreit um die letzten Arbeitskräfte: Die Zwangsarbeit auf dem Gebiet der Tschechischen Republik 1938–1945. In: POHL, Dieter – SEBTA. Tanja (eds.): Zwangsarbeit in Hitlers Europa. Besatzung, Arbeit, Folgen. Metropol, Berlin 2013, s. 105–128.
 • ADAM, Alfons: „Slawisches Prag“ versus „deutsches Prag“ – zwei konkurrierende Stadtmythen in der Zwischenkriegszeit. In: LANGEWIESCHE, Dieter – IVANIČKOVÁ, Edita – MÍŠKOVÁ, Alena (eds.): Mythen und Politik im 20. Jahrhundert. Deutsche-Tschechen-Slowaken. Klartext, Essen 2013, s. 101–121.
 • ADAM, Alfons: 1941 – rok konsolidace a přípravy na Velkou válku. Vývoj nuceného pracovního nasazení v Sudetech a v Protektorátu Čechy a Morava. In: Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Sborník k mezinárodní konferenci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, s. 109–124.
 • ADAM, Alfons: Demografická proměna v Praze Pavla Eisnera. In: DUDKOVÁ, Veronika – KAISEROVÁ, Kristina – PETRBOK, Václav (eds.): Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2009, s. 155–178. [německé vydání: Demografischer Wandel in Paul Eisners Prag. In: KOELTZSCH, Ines – KUKLOVÁ, Michaela – WÖGERBAUER, Michael (eds.): Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Böhlau, Köln-Wien-Weimar 2011, s. 59–86.]
 • ADAM, Alfons: Ein Nürnberger im Prager Stadtrat. Adolf Foehr (1880–1943) – Architekt und Kommunalpolitiker in der Ersten Republik. Documenta Pragensia XXIX, 2010, s. 681–694.
 • ADAM, Alfons: Hranice efektivity – nucená práce u severočeských dceřiných firem koncernu Říšské závody Hermanna Göringa. In: Jaroslava Milotová (ed.): Terezínské studie a dokumenty 2009. Sefer, Praha 2010, s. 11–53.
 • ADAM, Alfons: „Gediegene Veranstaltungen auf den Gebieten der Musik, der bildenden Kunst, der Literatur und der Wissenschaft“. Das Prager Volksbildungshaus Urania in der Ersten Republik. In: BECHER, Peter – KNECHTEL, Anna (eds.): Praha – Prag 1900–1945. Literaturstadt zweier Sprachen. Stutz, Passau 2010, s. 107–124.
 • ADAM, Alfons: Kavárny, hospody a pivnice jako místa setkávání a konfliktů pražských Němců v první republice. Historica Pragensia, 2009, č. 4, s. 7–14.
 • ADAM, Alfons: Články o pobočních táborech koncentračního tábora Flossenbürg na území ČR (Eisenberg, Hertine, Holleischen, Krondorf, Neurohlau, Poschetzau). In: MEGARGUEE, Geoffrey P. (ed.): Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. 1, part A: Early Camps, Youth Camps, Concentration Camps und Subcamps under the SS-Business Administration Main Office (WVHA). Indiana University Press, Bloomington 2009, s. 590, 611–612, 614–616, 625–626, 641–643.
 • ADAM, Alfons: Články o pobočních táborech koncentračního tábora Flossenbürg na území ČR (Eisenberg, Holleischen, Krondorf). In: BENZ, Wolfgang – DISTEL, Barbara (eds.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. Beck, München 2006, s. 105–106, 151–154, 172–174.
 • ADAM, Alfons: „Prag ist und bleibt ein slawisches Prag“. Die deutschen Parteien in den Prager Kommunalwahlen der Ersten Republik. In: NEUTATZ, Dietmar – ZIMMERMANN, Volker (eds.): Die Deutschen und das östliche Europa. Aspekte einer vielfältigen Beziehungsgeschichte. Klartext, Essen 2006, s. 227–246.
 • ADAM, Alfons: „Žádám vás, abyste tuto záležitost vyřešili tak, aby byly zohledněny všechny tyto zájmy.“ Holýšov, pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. In: MILOTOVÁ, Jaroslava (ed.): Terezínské studie a dokumenty 2005. Sefer, Praha 2005, s. 282–296. [německé vydání: „Ich ersuche daher, diese Angelegenheit so zu regeln, dass dadurch allen diesen Interessen dabei Rechnung getragen wird“. Das Flossenbürger KZ-Außenlager Holleischen. In: MILOTOVÁ, Jaroslava – WÖGERBAUER, Michael (eds.): Theresienstädter Studien und Dokumente 2005. Sefer, Praha 2006, s. 316–331.]

Anotace, recenze

 • ADAM, Alfons. Recenze. ROSENBERG, Erika: Oskar Schindler. Seine unbekannten Helfer und Gegner. LIT Verlag, Berlin 2012. Slezský Sborník. Acta Silesiaca CXI, 2013, č. 1, s. 129–131.
 • ADAM, Alfons. Recenze. LINNE, Karsten – DIERL, Florian (eds.): Arbeitskräfte als Kriegsbeute. Der Fall Ost- und Südosteuropa 1939–1945. Metropol, Berlin 2011. H-Soz-u-Kult, 5. 2012.
 • ADAM, Alfons. Recenze. STRÁNSKÝ, Oldřich: „Es gibt keinen Gerechtigkeit auf Erden“. Erinnerungen eines tschechischen Auschwitz-Überlebenden. Böhlau, Wien–Köln–Weimar. Bohemia, 2011, roč. 51, č. 1, s. 291–293.
 • ADAM, Alfons. Recenze. ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938. Academia, Praha 2008. H-Soz-u-Kult, 6. 2010. Také: Bohemia, 2010, roč. 50, č. 1, s. 200–204.
 • ADAM, Alfons. Recenze. NEKULA, Marek – KOSCHMAL, Walter (eds.): Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800−1945. Oldenbourg, München 2006. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2010, roč. 58, č. 4, s. 608.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2016 Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice/Verlorenes Gedächtnis? Orte der NS-Zwangsarbeit in der Tschechischen Republik – kurátor (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: 17. 3. – 10. 4. 2016; Národní technická knihovna Praha: 13. 4. – 15. 5. 2016; Muzejní spolek Rolleder Odry: 25. 5. – 28. 8. 2016; Dresden: 27. 10. – 13. 11. 2016)
 • 2013 KZ-Gedenkstätte Mauthausen – stálá výstavní expozice – odborná spolupráce
 • 2012 Industriál války, Liberec – odborná spolupráce