Oddělení výzkumu 1938–1945

Oddělení výzkumu 1938–1945

Zkoumá zejména období nacistické okupace počínaje omezováním svobody pod vnějšími i vnitřními tlaky v roce 1938 a konče důsledky okupace a druhé světové války na našem území, které omezovaly svobodu jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva. Zaměřuje se na činnost bezpečnostních složek na našem území v tomto období a na jejich dopady na společnost.

Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. – vedoucí oddělení