Interní auditor

ING. MONIKA JURÁŠOVÁ, CIA (*1968)

Interní auditor

Kontakt

+420 221 008 312

monika.jurasova@ustrcr.cz

Vzdělání

 • 2007–2010 The Institute of Internal Auditors Inc. (USA) – Certified Internal Auditor (CIA) – mezinárodní certifikace, Licence 101720
 • 1994 Heriot – Watt University of Edinburgh (Velká Británie), Actuarial Sciences – doplňující studium pojistné matematiky
 • 1987–1992 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení – obor matematické metody v ekonomii – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2017 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2017 Pražská teplárenská, a.s. – senior interní auditor
 • 2016 Kooperativa pojišťovna, a.s. – senior risk manažer
 • 2005–2015 Kooperativa pojišťovna, a.s. – vrchní auditor
 • 1993–2005 Ministerstvo financí České republiky – inspektor dohledu nad pojišťovnami

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2008 City of London Corporation, Londýn (Velká Británie) – výzkumný projekt Solventnost II a řízení rizik, prováděný u institucí Financial Supervisory Authority, Association of British Insurers, Government Actuary’s Department, Her Majesty’s Treasury a KPMG
 • 2003 Evropská banka pro obnovu a rozvoj Londýn (EBRD), Londýn (Velká Británie) – odborná stáž v oddělení nebankovních institucí
 • 2001 Commission de Conrole des Assurances (CCA), Paříž (Francie) – odborná stáž

Další vzdělání a zkušenosti

 • 2014 diploma in IT Infrastructure Library – ITIL v3 Foundation Tayllor Cox – RCB and ATO (Velká Británie)
 • 2013 manažer informační bezpečnosti (CIS) podle standardů řízení informační bezpečnosti ISO 27000 – Certification & Information Security Services GmBH, Wien (Rakousko)
 • od 2006 Český institut interních auditorů – člen
 • 2004–2005 International Association for Insurance Supervisors (IAIS) – účast na vypracování studijních materiálů pro všechny oblasti pojišťovací činnosti ve spolupráci se Světovou bankou
 • Internal Audit – Effective Tool for Company Stability; The Role of the Individual in the Company/Society Controls – odborné přednášky
 • Odborné články v časopisech Interní auditor a Pojistný obzor