Nabízíme online výukové materiály pro učitele dějepisu

Vzhledem k současnému uzavření škol a přesunu výuky na distanční metody nabízíme veškeré své výukové materiály online. Najdete je na webu Dejepis21.cz v sekci Soudobé dějiny online.

Aktuálně přidáváme několik výukových jednotek připravených pro distanční výuku. Jde o lekce sestavené z řady našich pomůcek, které byly již vyzkoušeny ve školách. Upravili jsme je tak, aby je bylo možné využít bez větší přípravy učitelů či žáků k výuce na dálku.

Atentát na Heydricha

Pražské jaro a srpen 1968

Ikonické fotografie dějin

Pro distanční výuku je z našich pomůcek nejlépe připravený HistoryLab – webová aplikace pro práci s prameny a k rozvoji historického myšlení žáků. Historylab umožňuje jednoduše sdílet výsledky žákovské práce a učiteli dává možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu na jejich práci. Tento systém je k dispozici všem uživatelům zdarma a byl v posledních letech vyzkoušen na několika desítkách škol též jako prostředí pro plnění domácích úkolů. V případě technických dotazů ohledně aplikace HistoryLab nás kontaktujte na e-mailové adrese: helpdesk@historylab.cz.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Chystáme také semináře formou živého vysílání, první seminář proběhl v pátek 20. března a je možné jej zpětně zhlédnout ZDE.

Pro konzultace týkající se výuky soudobých dějin (mimo samotný HistoryLab – viz výše) nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: infoD21@ustrcr.cz. Metodologické texty, postery a další podklady jsou k dispozici v sekci Soudobé dějiny – teorie.

Aktuální informace najdete vždy na webu Dejepis21.cz.