Knižní novinky

prosinec 2016

 • Andreas, Petr. Vybírat a posuzovat: literární kritika a interpretace v období normalizace. 1. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016. 223 stran. ISBN 978-80-87855-55-3.
 • Bartuška, Jan. Odpustit ano, ne však zapomenout: kolektivizace na Vysokohrádecku a vývoj JZD do zániku mikroregionu ve světle archivních dokumentů. Týn nad Vltavou: Vydáno vlastním nákladem, 2015. 180 stran. ISBN 978-80-260-8958-2.
 • Borák, Mečislav. Ruská literatura o politických represích: z fondu Slezského zemského muzea v Opavě. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015. 305 stran. ISBN 978-80-87789-25-4.
 • Burleigh, Michael. Morální dilema: dějiny druhé světové války. Překlad Gerik Císař. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 730 stran. Historie. ISBN 978-80-200-2552-4.
 • Csontos, Ladislav. Verejne aj utajene: Jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014. Prvé vydanie. Olomouc: Nakladateľstvo Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015. 335 stran. ISBN 978-80-7412-227-9.
 • Doležalová, Jarmila, ml. a Doležal, Štěpán. Osud jménem Ležáky. 1. vyd. Včelákov: Jarmila Doležalová – RONADO, 2016. 483 stran. ISBN 978-80-260-6443-5.
 • Doubek, Oldřich a Jindra, Miroslav. Ikarové bez legend a bájí: velký příběh o létání a dosud neznámé poválečné historii letectví ve světle archivu StB. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2016. 420 stran, 8 stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7485-099-8.
 • Doupal, Jiří. Pozorovatelny Civilní obrany: výstavba v Československu v letech 1951-1989. 1. vyd. Praha: Petr Kos – Nakladatelství Brigadýr, 2015. 269 stran. Bílá místa historie: neznámé kapitoly vojenství a techniky; 5. svazek. ISBN 978-80-260-9241-4.
 • Grau, Lester W., ed. a Gress, Michael A., ed. Příručka pro partyzány: bojový manuál Rudé armády pro záškodnický boj s nacisty. Překlad Jan Syka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 248 stran. ISBN 978-80-247-5732-2.
 • Hausner, Milan a Segal, Erna. LSD: výzkum a klinická praxe za železnou oponou. Překlad Milan Hausner. 1. vyd. Praha: Triton, 2016. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. Psyché; svazek č. 67. ISBN 978-80-7387-410-0.
 • Hradecký, Tomáš a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014. 566 stran. ISBN 978-80-7405-362-7.
 • Kolář, Ondřej. Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 288 stran. První republika; svazek 4. ISBN 978-80-200-2617-0.
 • Kos, Vladimír. Květen 1945 v jižních Čechách: nová místa, nová dramata. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 274 stran. České květnové povstání ve fotografii; svazek V. ISBN 978-80-204-4022-8.
 • Kosatík, Pavel. Věra Čáslavská: život na Olympu. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 244 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-204-4297-0.
 • Kovtun, Jiří. Republika v obležení: první éra prezidenta Beneše, 1935-1938. 1. vyd. Praha: Torst, 2016. 283 stran. ISBN 978-80-7215-524-8.
 • Králová, Kateřina, ed. a Kubátová, Hana, ed. Návraty: poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. 1. vyd. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 385 stran. ISBN 978-80-246-3271-1.
 • Kyncl, Vojtěch. Lidice: zrození symbolu. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. 601 stran. ISBN 978-80-200-2482-4.
 • Large, David Clay. Hitlerův Mnichov: vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí. Překlad Daniela Orlando. 1. vyd. Praha: Argo, 2016. 432 stran. Historické myšlení; svazek 70. ISBN 978-80-257-1764-6.
 • Lorenz, Václav. Jak jsem se učil pilotem: příběh dálkového letce. Vydání první. Cheb: Arnošt Moucha – Svět křídel, 2016. 279 stran. Svět křídel; 214. ISBN 978-80-87567-92-0.
 • Nachlinger, David. A v každém zlomku tohoto času umírá člověk…: od Nemocnice k Sanitce a zpět, aneb, Léčba (neo)normalizací. 1. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016. 114 stran. Scholares; svazek 50. ISBN 978-80-87855-63-8.
 • Nakládal, Břetislav. Vzpomínky na protektorát: klukovská léta v protektorátní Olomouci. Olomouc: Poznání, 2016. 182 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-87419-52-6.
 • Navara, Luděk a Kasáček, Miroslav. A přece budu blízko: život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic. 1. vyd. Brno: Host – vydavatelství, s.r.o., 2016. 212 stran. ISBN 978-80-7491-772-1.
 • Neradová, Jitka. Doskočiště Protektorát. Vydání první. Praha: Jalna, 2016. 222 stran. ISBN 978-80-86396-86-6.
 • Orság, Petr. Mezi realitou, propagandou a mýty: československá exilová média v západní Evropě v letech 1968-1989. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 362 stran. ISBN 978-80-7422-427-0.
 • Padevět, Jiří. Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 692 stran. Průvodce. ISBN 978-80-200-2600-2.
 • Pajer, Miloslav. Českoslovenští letci v RAF: jednotky britského bombardovacího a pobřežního letectva 1940-1945. Praha: Naše vojsko, s.r.o., 2016. 588 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-206-1598-5.
 • Pernes, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 409 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh. 1938-1953; svazek 2. ISBN 978-80-200-2568-5.
 • Plachý, Jiří. Roztoky proti totalitě: občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948. 1. vyd. Cheb: Svět křídel, 2016. 95 stran. ISBN 978-80-87567-90-6.
 • Rajlich, Jiří a Černý, Karel. S Royal Air Force nad Evropou. Žďár nad Sázavou: Tváře, 2016. 139 stran. ISBN 978-80-88041-09-2.
 • Roček, František. Ústecké kádrování, aneb, Jak jsme přišli o desetitisíce perspektivních německých komunistů. Vydání první. V Ústí nad Labem: AOS Publishing, 2016. 160 stran. ISBN 978-80-87624-31-9.
 • Skupa, Lukáš. Vadí – nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. 1. vyd. [Praha]: NFA, [2016], ©2016. 263 stran. ISBN 978-80-7004-172-7.
 • Stehlík, Michal. Babické vraždy 1951. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 255 stran. 1938-1953; svazek 1. ISBN 978-80-200-2593-7.
 • Svobodová, Jindřiška. Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 214 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4923-4.
 • Švéda, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře. 1. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016. 435 stran. ISBN 978-80-87855-40-9.
 • Valeš, Lukáš a kol. Rok 1989 v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií, 2015. 220 stran. Jihočeský sborník historický, supplementum 6. ISBN 978-80-87311-69-1.
 • Vaněk, Miroslav, ed. a Houda, Přemysl, ed. Střípky mozaiky: každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 447 stran. ISBN 978-80-87398-97-5.
 • Vlčková, Věra. Květen 1945 v České Skalici – bitva o město. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 163 stran. ISBN 978-80-7465-212-7.
 • Whitlock, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku: každodenní život mezi mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy. Překlad Martin Vondrášek. V Praze: Grada, 2016. 448 stran. Cosmopolis. ISBN 978-80-247-5441-3.
 • Wiedemann, Andreas. „Pojď s námi budovat pohraničí!“: osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952. Překlad Petr Dvořáček. V českém jazyce vydání první. Praha: Prostor, 2016. 471 stran. Obzor; 93. svazek. ISBN 978-80-7260-337-4.