Fórum 24 si zaslouží trestní oznámení za šíření pomluv

Internetové médium Fórum 24 uveřejnilo 2. 12. 2021 komentář údajného novináře Štěpána Maláta uvedený titulkovou větou Kdy skončí destrukce Ústavu pro studium totalitních režimů? Lživý text natolik uráží naše zaměstnance, že ani v případě, kdy jde o nepříliš významné médium, nemůže být ponechán bez reakce.

Fórum 24 do té míry oživuje metody normalizačního Rudého práva, že pro ÚSTR přináší zajímavý materiál k historickému srovnávání. Dobové komentáře totiž měly s prací Fóra 24 řadu shodných rysů:

  • opakovaly se v nich mantry, požadované shora
  • jejich autorem nebyla žádná známá novinářská osobnost
  • práci odborníků komentovali diletanti
  • autoři svá mínění mnohdy formulovali stejným jazykem jako objektivní skutečnost
  • fakta, názory a vývody nebylo možné rozlišit
  • komentátoři se nevyhýbali žádné podobě lhaní včetně případů, kdy jejich lež na čtenáře, který byl jen trochu způsobilý rozpoznat stav věcí, působila absurdně
  • komentář nebyl stavěn tak, aby novinářův názor vyplynul z argumentace, ale rovnou se začínalo tvrzením ve formě nálepky
  • koncentrace nepravd v jedné větě byla tak vysoká, aby i na čtenáře, který byl schopen většinu odfiltrovat, stále nějaké působily (podle rčení „na každém šprochu pravdy trochu“).

Pokud Fórum 24 v komentáři píše o obtížném úkolu „vrátit naši zemi k principům parlamentní demokracie“, máme za to, že mu pomůžeme tím, že proti šíření pomluv aktivně vystoupíme. Na rozdíl od doby komunistické diktatury se v právním státu lze účinně bránit, například podáním trestního oznámení.

Připomeňme, že ÚSTR je dnes všeobecně respektovaná instituce, jejíž vědeckou, vzdělávací a popularizační práci neřídí žádná politická strana. Panuje v ní velká míra myšlenkové svobody; ostatně má sloužit celé společnosti, žádným úzkým zájmům. Působí tu vysoce uznávaní odborníci a odbornice; svoji autoritu si získali kvalitní prací, a nikoli tím, do jakého ideologického tábora je kdo řadí. Kádrování se v současném ÚSTR neuplatňuje.