Mgr. Roman Anýž

Kontakt

r.anyz@historylab.cz

Odborné zaměření

  • Školní dějepis

Vzdělání

  • 1999–2003 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – obor Učitelství D/Vob pro ZŠ – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.

Profesní curriculum

  • od 2018 Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání – spoluautor metodik a lektor
  • od 2016 Institut Terezínské iniciativy – spoluautor metodik a lektor projektu Výchova k respektu a toleranci
  • od 2008  ZŠ Dr. Jana Malíka, Chrudim – učitel dějepisu a výchovy k občanství
  • od 2005 – spoluautor metodik a lektor vzdělávacího programu Tváří v tvář historii
  • 2011–2013 Židovské muzeum v Praze a Institut Terezínské iniciativy – spoluautor metodik a lektor projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století
  • 2010 Collegium Bohemicum – externí metodik projektu Škola demokratického vzdělávání – dějiny soužití Čechů a Němců v českých zemích
  • 2003–2008 ZŠ Slatiňany – učitel dějepisu a výchovy k občanství