Vyhlašujeme Call for Papers na konferenci „Josef Cibulka: kněz, pedagog a historik umění ve 20. století“

  • Termín: Od 03. 12. 2019 do 04. 12. 2019
  • Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

V roce 2018 uplynulo 50 let od úmrtí významného historika umění, profesora křesťanské archeologie a dějin církevního umění Josefa Cibulky (1886–1968). Rozsáhlé aktivity rozvíjel jak v době monarchie a republikánského demokratického řádu, tak v období nacistické okupace a komunistického režimu. Cílem konference je analyzovat život a odbornou činnost kněze, který zastával řadu vlivných funkcí na poli mezinárodním, domácím i církevním. Josef Cibulka aspiroval na místo v elitě české a evropské vědecké scény i diecézního duchovenstva římskokatolické církve, během své kariéry tak byl nutně konfrontován s politickými souvislostmi své činnosti.

Konference zahrnuje dva hlavní tematické rámce – dějiny umění a historii, V uměnovědném rámci jsou vítány příspěvky týkající se odborných aktivit Josefa Cibulky, jeho přínosu a představení současného stavu bádání ve vztahu k předcházejícímu výzkumu. V historickém rámci jsou vítány příspěvky týkající se biografického výzkumu Josefa Cibulky a jeho působení v církevních, kulturních, vědeckých a akademických institucích převážně v podmínkách nesvobodných režimů.

Délka příspěvku je stanovena na 20 minut, délka diskusního příspěvku či prezentace vlastního projektu týkajícího se Josefa Cibulky na 10 minut.

Přihlášky a dotazy

Formulář přihlášky s návrhem příspěvku a jeho abstraktem do 500 slov je možné zaslat Michalu Sklenářovi do 30. června 2019 na e-mail michal.sklenar@ustrcr.cz

Přihláška na konferenci Josef Cibulka

Přípravný výbor konference si vyhrazuje právo na výběr příspěvků, o přijetí nebo nepřijetí budete informování do 31. července 2019. S dotazy ohledně organizace konference se prosím obracejte na Kristinu Uhlíkovou, uhlikova@udu.cas.cz.

Publikace

Z konference plánujeme vydat publikaci složenou z upravených příspěvků. Pokyny pro zpracování textu budou rozeslány zároveň se sdělením o přijetí příspěvku. Termín pro odevzdání rukopisů je stanoven na 30. ledna 2020. Texty jsou určeny pro standardní recenzní řízení.

Organizační tým

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D., (ÚSTR, michal.sklenar@ustrcr.cz)

Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D., (ÚDU AV ČR, uhlikova@udu.cas.cz)

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D., (ÚDKU KTF UK, marketa.jarosova@ktf.cuni.cz)

Call fo Papers v pdf