V Hradci Králové a v Ústí nad Orlicí představíme knihu věnovanou tématu dějin římskokatolické církve

  • Termín: 22. 04. 2020, 17:30
  • Místo konání: Sál Balbínka, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Monografie prostřednictvím životního příběhu kněze Václava Boštíka (1897–1963) a jeho působení ve farnosti Ústí nad Orlicí v prvních dvou třetinách 20. století ukazuje jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve. Mikrohistorický kontext je propojen jednak s dějinami královéhradecké diecéze, jednak s českými církevními dějinami. Text se soustředí na obvyklé i specifické strategie duchovního správce, fungování a proměny komunity, kontinuity a diskontinuity v oblasti strukturální i sociální.

Více informací o knize naleznete zde.

Prezentace knihy plánovaná na 30. března v Praze je z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušena.

Prezentace knihy

  • Praha, pondělí 30. března 2020, 17.30 hod., foyer Dominikánské 8 – místa vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, vstup Jilská 7a, Praha 1 – Staré Město – ZRUŠENO
  • Hradec Králové, středa 22. dubna 2020, 17.30 hod., sál Balbínka, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové​

Publikaci do širších souvislostí výzkumu moderních českých církevních dějin zařadí prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (Katedra kulturních a náboženských studií, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové), k části pramenné základny vystoupí s komentářem Mgr. Ladislav Holoubek (Biskupství královéhradecké). Prezentaci spolupořádá Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého​.

  • Ústí nad Orlicí, středa 29. dubna 2020, 18.00 hod., Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Příkopy 376, Ústí nad Orlicí

K regionálnímu rámci publikace vystoupí s příspěvkem k rodu Boštíků PhDr. Martin Boštík (Regionální muzeum v Litomyšli), k některým aspektům výzkumu totalitních panství promluví Mgr. Radim Dušek (Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí). U příležitosti představení bude kniha předána Petru Hájkovi, starostovi města Ústí nad Orlicí. Prezentaci spolupořádá Městská knihovna Ústí nad Orlicí.