Příklady dobré praxe

  • Termín: 07. 11. 2019, 14:00
  • Místo konání: Základní škola Vratislavova, Praha 2

Setkání na ZŠ Vratislavova ve čtvrtek 7. listopadu nabídne učitelům dějepisu a společenských věd z blízkých pražských škol příležitost se setkat a diskutovat o výuce moderních dějin a občanských témat. Hlavní náplní programu bude sdílení zkušeností, co se ve výuce povedlo a daří, jaký přístup se osvědčuje, co lze doporučit za výukové materiály a metody. Konkrétně bude program zúžen na téma, proč a jak vyučovat o událostech 17. listopadu, jejichž třicáté (1989) a osmdesáté výročí (1939) si letos připomeneme. Sdílení příkladů dobré praxe zúčastněnými učiteli a lektorem z Ústavu pro studium totalitních režimů sleduje i vzájemné osobní seznámení a vytváření příležitosti pro další setkávání, ze strany ÚSTR též možnost nabídnout další oborově zaměřené vzdělávání.

Zájemce prosíme, aby se registrovali prostřednictvím registračního formuláře.