Přijímáme příspěvky na konferenci „Revoluce 1989 v regionech“

  • Termín: Od 11. 09. 2019 do 12. 09. 2019
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 (Dům odborových svazů)

Konference chce mapovat vývoj politické a společenské situace v regionech Československa od druhé poloviny 80. let až do sametové revoluce roku 1989 s přesahem do prvního roku nového režimu. Regionální dějiny se často vyznačují přehnanou zaměřeností na detail a vzájemnou nepropojeností. Přitom dění mimo centrum podstatným způsobem spoluurčovalo charakter celospolečenské proměny roku 1989. Jestliže pozornost bývá tradičně zaměřována především na dění ve velkých městech, nastal čas více porozumět vývoji mimo ně. Věříme, že stranou nezůstanou především regionální badatelé, kteří jistě přivítají možnost vystoupit se svými projekty a výzkumy na širším fóru.

Přijímáme příspěvky k těmto tematickým okruhům:

Politické změny (vývoj v KSČ, v Národní frontě, vývoj v nekomunistických stranách, v odborech); opozice v regionech, bezpečnostní situace (nasazení represivního aparátu proti opozici atd.); občanské aktivity v regionech (ekologické hnutí, záchrana památek apod.); témata hýbající československou společností (vnímání západních i východních sousedů, reflexe roku 1968 a první republiky, připomínání jiných, do té doby opomíjených událostí); dění v podnicích (dopady zákona o státních podnicích jako volba ředitelů apod.); vývoj v kultuře, církvi, situace v zemědělství. Průběh listopadové revoluce, vznik místních OF a VPN, příprava na parlamentní a komunální volby v roce 1990; proměna místních elit. Důležitými tématy jsou pochopitelně rozdíly ve vývoji v českých zemích a na Slovensku, případně je možné zařadit i paralely s regionálním vývojem v ostatních zemích střední Evropy.

Přihlášky na konferenci:

Zájemce o účast na konferenci prosíme o vyplnění registračního formuláře do 31. května 2019 na následující adrese: REGISTRACE

 Délka abstraktu by neměla přesáhnout 500 znaků.

V případě dotazů se obraťte na Kamilu Kožichovou, kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Call for Papers v pdf