Chystáme konferenci 100 let od založení KSČ

  • Termín: Od 13. 05. 2021 do 21. 05. 2021
  • Místo konání: online

Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 100 let od založení KSČ: Dědictví československého komunismu, která se uskuteční online ve dnech 13. – 21. května 2021. Konference usiluje o komplexní pohled na fenomén československého komunismu, spojuje proto tradiční historickou perspektivu s hledisky jiných oborů, zejména politologie a sociologie, které analyzují důsledky komunistické minulosti na fungování liberální demokracie po roce 1989. Tematicky se program konference neomezuje pouze na vývoj komunistické strany jakožto instituce, ale zahrnuje též širší společenský kontext jejího působení. Pořad jednání je rozdělen do jednotlivých, tematicky členěných panelů, které se zabývají mezinárodněpolitickými, vnitropolitickými, bezpečnostními, hospodářskými a sociálními otázkami. Panely zahrnují časové období od první světové války po současnost.

Konference se uskuteční online jako série panelů živě vysílaných na YouTube. 

Program bude brzy zveřejněn.

Organizační výbor konference:

Matěj Bílý, ÚSTR

Jakub Šlouf, ÚSTR

Jiří Kocian,  ÚSD AV ČR

Tomáš Vilímek. ÚSD AV ČR