3. 1.

1951 – † František Bořek-Dohalský z Dohalic
český šlechtic, člen protinacistického odboje