1. 3. Petr Čížek ( ⃰ 1913)

dělník, agent-chodec, popraven komunisty

foto Archiv bezpečnostních složek

Dělník a bývalý příslušník SNB Petr Čížek (1913-1952) byl odsouzen v říjnu 1949 za údajnou zpronevěru. V květnu 1951 uprchl se spoluvězněm Josefem Liškou a dalšími vězni do Německa. Spolu s Liškou ho získal ke spolupráci mjr. František Bogataj, bývalý důstojník čs. armády. Po absolvování výcviku byli oba vysláni v říjnu 1951 do Československa. Při přechodu hranice byli ale 4. října zadrženi. Postih za účast v zahraničním odboji patřil mezi nejtvrdší. Ve dnech 10.–12. ledna 1952 proběhl před Státním soudem v Praze proces s osmi kurýry, mezi nimiž byl i Petr Čížek. Skupinu zcela účelově sestavil a průběh procesu připravil náčelník vyšetřovacího sektoru VI.B škpt. Milan Moučka, který vedl dříve proces s Miladou Horákovou. Za velezradu a vyzvědačství bylo pět kurýrů, včetně Čížka, odsouzeno k trestu nejvyššímu. Popravy byly vykonány 6. února 1952 v Praze na Pankráci.

Související: