Vzdělávání

Výuka moderních dějin představuje jednu z priorit školního vzdělávání. Na tom se shodnou učitelé, pověření státní úředníci, historici i rodičovská veřejnost. Samotné konstatování ovšem problémy, které výuku moderních dějin komplikují, nevyřeší. Zodpovědnost za výuku samozřejmě nesou především učitelé a vedení konkrétních škol. Smutnou skutečností zůstává, že se jim ze strany státních institucí a odborných pracovišť pomoci příliš nedostává. Naše iniciativa má tento dluh alespoň zčásti odčinit.

Tyto stránky učitelům nabídnou nejen metodickou inspiraci, ale též konkrétní výukové materiály. Veškeré texty, ikonografický materiál i krátké filmové ukázky jsou volně ke stažení. Většinu materiálů lze využít též interaktivně v rámci výuky. Rádi bychom učitelům touto cestou výuku moderních dějin usnadnili. Nechceme přitom představovat závaznou autoritu, podsouvat školám předem dané výkladové modely. Bráníme se politizaci moderní historie i patetickému moralizování. Moderní dějiny nabízíme jako problémovou otázku otevřenou k řešení. Chce-li výuka zaujmout, musí minulost prezentovat pluralitně jako interpretativní dialog.

Tyto stránky jsou strukturovány do několika oddílů, které přinášejí nové metodické materiály, texty, audiovizuální materiály, aktuality, informace o seminářích, odkazy na odbornou literaturu a podobně. Součástí je též komunitní fórum, které prezentuje aktuální témata a především umožňuje výměnu zkušeností a názorů. Doufáme, že se stane místem diskusí a zajímavých polemik.

Nabídka seminářů pro učitele na první pololetí školního roku 2016/2017

Pozvánka na seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 04.11.2016) Pozvánka na seminář Komiks pod lavicí? (Praha, ÚSTR 11.11.2016) Pozvánka na seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (Praha, ÚSTR 21.11.2016)

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 15.07.2016

Nabídka pro školy – Výukový materiál k výstavě Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Přidáno: 19.08.2013

Doporučujeme: