Vzdělávání

Výuka moderních dějin představuje jednu z priorit školního vzdělávání. Na tom se shodnou učitelé, pověření státní úředníci, historici i rodičovská veřejnost. Samotné konstatování ovšem problémy, které výuku moderních dějin komplikují, nevyřeší. Zodpovědnost za výuku samozřejmě nesou především učitelé a vedení konkrétních škol. Smutnou skutečností zůstává, že se jim ze strany státních institucí a odborných pracovišť pomoci příliš nedostává. Naše iniciativa má tento dluh alespoň zčásti odčinit.

Tyto stránky učitelům nabídnou nejen metodickou inspiraci, ale též konkrétní výukové materiály. Veškeré texty, ikonografický materiál i krátké filmové ukázky jsou volně ke stažení. Většinu materiálů lze využít též interaktivně v rámci výuky. Rádi bychom učitelům touto cestou výuku moderních dějin usnadnili. Nechceme přitom představovat závaznou autoritu, podsouvat školám předem dané výkladové modely. Bráníme se politizaci moderní historie i patetickému moralizování. Moderní dějiny nabízíme jako problémovou otázku otevřenou k řešení. Chce-li výuka zaujmout, musí minulost prezentovat pluralitně jako interpretativní dialog.

Tyto stránky jsou strukturovány do několika oddílů, které přinášejí nové metodické materiály, texty, audiovizuální materiály, aktuality, informace o seminářích, odkazy na odbornou literaturu a podobně. Součástí je též komunitní fórum, které prezentuje aktuální témata a především umožňuje výměnu zkušeností a názorů. Doufáme, že se stane místem diskusí a zajímavých polemik.

Letní škola pro učitele

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha,  Centrem současného umění  DOX 25.–26.08.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání zvou učitele dějepisu a společenských věd na letní školu Druhé strany dějin, která se uskuteční ve dnech 25.–26. srpna 2016 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP

Komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu

Pozvánka na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu (Praha,  Centrem současného umění  DOX 25.08.2016)

V rámci doprovodného programu k letní škole Druhé strany dějin zveme na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu, který proběhne ve čtvrtek 25. srpna 2016 od 18 hodin v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7.

Komponovaný večer se zaměří na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti. Archeologická sonda do vrstev vzpomínání nabídne k diskuzi různé výklady života a díla slavné české spisovatelky. Představí současné pokusy o umělecké ztvárnění odkazu Boženy Němcové.

Hosty programu budou tvůrci komiksu Ve stínu šumavských hvozdů (2012) a divadelního představení Jako břitva (Němcová), které uvádí Národní divadlo od roku 2016.

Vstupné 40 Kč.

Přidáno: 20.05.2016

Nabídka seminářů pro učitele na první pololetí školního roku 2016/2017

Pozvánka naseminář Třetí odboj v didaktické perspektivě (ZŠ Maleč  31.08.2016) Pozvánka na seminář Kolektivizace ve výuce dějepisu (Praha, Národní zemědělské muzeum 19.09.2016) Pozvánka naseminář Komiks pod lavicí? (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 21.09.2016)

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 15.07.2016

Nabídka pro školy – Výukový materiál k výstavě Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Přidáno: 19.08.2013

Doporučujeme: