Volné pracovní poziceVědecký pracovník Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945)

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 23. 2. 2015 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst vědecký pracovník Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945) se zaměřením na nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: vědecký a výzkumný pracovník,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: ihned (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 30. 4. 2018) s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • min. VŠ vzdělání magisterského stupně v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory), jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR (preferován bude uchazeč s dosaženým titulem Ph.D.);
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • znalost cizích jazyků (především velmi dobrá znalost německého jazyka);
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další schopnosti: dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis,
 2. motivační dopis,
 3. návrh výzkumného projektu vycházející ze zadání v příloze č. 1,
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přílohy

 • Příloha č. 1: Zadání výzkumného projektu pro Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938 – 1945) DOC, RTF
 • Příloha č. 2: Projektová žádost – interní zaměstnanec DOC, RTF

Přihlášky je nutno doručit nejpozději do 20. 3. 2015 na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Asistent/ka

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 19. 2. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/ka

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: asistent,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 16. březen 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku: 0,5.

Klíčové činnosti:

 • zpracovávání korespondence agendy odboru;
 • zajišťování administrativních, organizačních a sekretářských služeb v rámci odboru;
 • organizace porad, vyhotovování zápisů z porad;
 • organizační a administrativní zajištění zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání bakalářského stupně;
 • velmi dobrý mluvený i písemný projev v českém jazyce;
 • znalost Aj na komunikativní úrovni;
 • zkušenosti se zadáváním a vyhodnocováním veřejných zakázek;
 • znalost práce se spisovou službou výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další: dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, systematičnost, dobrá znalost práce na PC.

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete přihlášku do výběrového řízení na adresu personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová, personální skupina) a to nejpozději do 27. 2. 2015.

Přihláška musí obsahovat Váš životopis a motivační dopis s kontakty na dvě referenční osoby, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.

 Vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945)

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 17. 2. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945)

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: vědecký a výzkumný pracovník,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: nejdříve 1. duben 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 3. 2018) s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: šestiměsíční,
 • rozsah úvazku: 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • stupeň vzdělání: nejméně VŠ magisterské (preferován bude uchazeč s dosaženým doktorským titulem Ph.D. nebo ten, který tohoto titulu dosáhne nejpozději do konce roku 2015) v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory) – jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • zkušenost s řízením týmu lidí;
 • znalost cizích jazyků (preferuje se dobrá znalost německého jazyka);
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další schopnosti: dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).
K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis,
 3. koncepce odborného výzkumu v oddělení na pět let zohledňující mimo jiné Zákon č. 181/2007 Sb., současný stav výzkumu dané oblasti, kapacity a stav výzkumu v ÚSTRu, společenskou situaci atd. (rozsah 1 - 3 NS),
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přihlášky je nutno doručit nejpozději do 20. 3. 2015 na emailovou adresu:
personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.