Volné pracovní poziceVědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 27. 4. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovních míst: vědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989, práce na dokumentačně-rešeršní činnosti.

Hledáme až 5 nových schopných kolegů na zkrácený úvazek. Jedná se o rešeršní a ověřovací činnost s následným přepisem zjištěných údajů do databáze.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: redaktor, novinář,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: dle dohody, nástup je však možný i ihned,
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 12. 2015) s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku 0,3 (nebo dle dohody).

Požadavky na uchazeče:

 • SŠ vzdělání; pozice je vhodná zejména pro studenty VŠ oboru historie, archivnictví a příbuzných oborů;
 • základní orientace v poválečných dějinách ČSR/ČSSR (především v ohledu územně-správních reforem);
 • dobrá kritická recepce pramenů a schopnost analytického myšlení;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • dále požadujeme pečlivost, systematičnost, dobré organizační schopnosti, znalost práce na PC.

Přínosy pro uchazeče:

 • po zaškolení dobrá orientace v pramenech ABS k organizaci MV včetně specifické typologie (rozkazy ministrů, tarifikační tabulky, kádrové materiály příslušníků);
 • získání vědomostí o průběžném vývoji MV a jeho úkolech, šíři záběru a změnách v klíčových obdobích (1948/1950/1953/1968-69/1972-74/1989). Druhotně pak získání širokého povědomí o postavení MV v rámci mocenských struktur komunistického Československa a jeho proměňující se postavení;
 • v případě dobrých výsledků možnost další spolupráce s ÚSTR.

Přihlášky do výběrového řízení s Vaším životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení je nutné doručit nejpozději 1. 6. 2015 (včetně) na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Vedoucí Oddělení vzdělávání

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 27. 4. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Oddělení vzdělávání.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: výzkumný a vývojový pracovník,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 1. července 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou do 30. 6. 2018 s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: šestiměsíční,
 • rozsah úvazku: 1.

Požadavky na uchazeče:

 • stupeň vzdělání: nejméně VŠ magisterské v humanitním oboru (zejména pedagogické zaměření, historie a příbuzné obory), preferován bude uchazeč s dosaženým titulem Ph.D. nebo ten, který tohoto titulu dosáhne nejpozději do konce roku 2015;
 • jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí pro oblast vzdělávání dějin (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ apod.);
 • aktivní znalost anglického jazyka, znalost dalších jazyků výhodou;
 • zkušenost s vedením týmu lidí;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).
K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech v českém a anglickém jazyce,
 2. motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
 3. koncepce rozvoje vzdělávání v oddělení na období pěti let. Koncepce by měla zohlednit mimo jiné zákon č. 181 / 2007 Sb., kapacity a dosavadní stav výzkumu dané oblasti v ÚSTRu, současný stav výzkumu dané oblasti v ČR i zahraničí, aktuální společenskou situaci atd. (rozsah 1 - 3 NS),
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Kompletní přihlášky je nutno doručit nejpozději 30. 5. 2015 (včetně) na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Vědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 27. 4. 2015 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst vědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989 pro projektový záměr: „Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v Československu 1945 – 1960, regionální komparace“.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: redaktor, novinář,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: dle dohody, nástup je však možný i ihned,
 • pracovní poměr: na dobu určitou (tři roky) s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • min. VŠ vzdělání magisterského stupně (preferován/a bude uchazeč/uchazečka s dosaženým titulem Ph.D., v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory) – jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • znalost cizích jazyků (angličtina, ruština);
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • dále požadujeme dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis,
 2. motivační dopis,
 3. návrh výzkumného projektu vycházející ze zadání v příloze č. 1,
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přílohy

 • Příloha č. 1 – Zadání výzkumného projektu pro Oddělení výzkumu 1945–1989: DOC, PDF
 • Příloha č. 2 – Projektová žádost: DOC, PDF, RTF

Kompletní přihlášky je nutno doručit nejpozději 10. 6. 2015 (včetně) na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Koordinátor projektu „Korpus jazyka StB“

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 17. 4. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa koordinátor projektu „Korpus jazyka StB“

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: redaktor, novinář,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 15. 6. 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou s možností změny na dobu neurčitou),
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku: 0,5.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání min. magisterského stupně humanitního směru (historie, politologie, sociologie, lingvistika);
 • zkušenost s koordinací projektů a vedením týmu;
 • základní orientace ve výzkumu materiálů StB;
 • zkušenost s podáváním grantů výhodou;
 • orientace v lingvistice a statistice výhodou;
 • zájem o multidisciplinární výzkum a ochota vzdělávat se;
 • aktivní znalost anglického jazyka podmínkou, znalost dalšího jazyka výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík a negativní lustrační osvědčení u uchazečů narozených před 1. 12. 1971);
 • dále požadujeme samostatnost, pečlivost, systematičnost, dobrou znalost práce na PC, výborné komunikační a organizační schopnosti, flexibilitu.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte své jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).
K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
 3. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Kompletní přihlášky je nutné doručit nejpozději 15. 5. 2015 na e-mailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová)

Základní informace o projektu „Korpus jazyka StB“ naleznete na: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/plan-cinnosti-2015.pdf (str. 40–41)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.