Volné pracovní pozice

 

Pracovník/pracovnice Oddělení vzdělávání se zaměřením na občanské vzdělávání

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 10. 6. 2016 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa: Pracovník/pracovnice Oddělení vzdělávání se zaměřením na občanské vzdělávání.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: redaktor, novinář,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 15. 9. 2016 nebo dle dohody,
 • pracovní poměr: na dobu určitou jednoho roku s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku 0,5.

Požadavky na uchazeče:

 • min. VŠ vzdělání magisterského stupně humanitního směru (např. pedagogické vzdělání, politologie, sociální antropologie, historie nebo jiné související obory), jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • zkušenosti v oboru občanského vzdělávání a to zejména s ohledem na: vytváření vzdělávacích materiálů zaměřených na občanské vzdělávání, lektorování v této oblasti, pořádání akcí splňující nároky občanského vzdělávání, orientaci ve školním prostředí a znalost základních pedagogických trendů, obeznámenost s teoretickou reflexí základních otázek občanského vzdělávání;
 • jazyková vybavenost – výtečná znalost českého jazyka, předpokládáme dobrou úroveň znalosti anglického jazyka, další jazyky výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • dále požadujeme dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, schopnost týmové spolupráce, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).
K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 • Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce,
 • písemný návrh možností rozvoje občanského vzdělávání v současné či možné budoucí činnosti ÚSTRu o rozsahu max. 2 normostran,
 • dvě podepsané reference/ doporučení obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete kompletní přihlášku do výběrového řízení na emailovou adresu personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Pešková) a to do 15.8.2016 (včetně).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.