Volné pracovní poziceAnalytik/analytička

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 25. 3. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa analytik/analytička.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: analytik informačních a komunikačních technologií,
 • platové zařazení: dohodou dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: dle dohody,
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku: 1,0.

Klíčové činnosti:

 • analýza systémů, procesů a datových struktur;
 • tvorba specifikací pro vývoj vlastních aplikací v prostředí Microsoft SQL, ASP.NET a SharePoint;

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně v oboru informačních technologií;
 • analytické schopnosti;
 • znalost a zájem o další rozvoj v technologiích Microsoft;
 • programátorská zkušenost s databázovými podnikovými aplikacemi výhodou;
 • schopnost samostatného programování v C# výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další: samostatnost, pečlivost, flexibilita.

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete přihlášku do výběrového řízení na adresu personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová, personální skupina) a to nejpozději 6. 4. 2015 včetně.

Přihláška musí obsahovat Váš životopis a motivační dopis s kontakty na dvě referenční osoby, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Referent/ka nákupu

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 25. 3. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka nákupu.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: finanční referent,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: dle dohody,
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku: 1,0.

Klíčové činnosti:

 • podpora nákupů pro všechny odbory Ústavu;
 • výběr dodavatelů formou přípravy a administrace veřejných zakázek;
 • zabezpečování drobných ad-hoc nákupů (průzkum trhu, objednávky, inventarizace);
 • analýzy dodavatelských vztahů a ekonomiky nákupů.

Požadujeme:

 • magisterské VŠ vzdělání ekonomického směru;
 • rozvinutá dovednost zpracování ekonomických dat s využitím tabulkových aplikací;
 • analytické myšlení;
 • bezúhonnost (čistý rejstřík a negativní lustrační osvědčení u narozených před 1. 12. 1971);
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem;
 • relevantní pracovní zkušenosti v ekonomické oblasti (nákup, analytika, administrace, veřejné zakázky) výhodou;
 • dále požadujeme pečlivost, důslednost, dobré organizační schopnosti, samostatnost, flexibilitu.

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete přihlášku do výběrového řízení na adresu personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová, personální skupina) a to nejpozději 29. 3. 2015 včetně.

Přihláška musí obsahovat Váš životopis a motivační dopis s kontakty na dvě referenční osoby, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Asistent/ka

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 20. 3. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/ka.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: asistent, platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 7. dubna 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku: 0,5.

Klíčové činnosti:

 • zpracovávání korespondence agendy odboru;
 • zajišťování administrativních, organizačních a sekretářských služeb v rámci odboru;
 • organizace porad, vyhotovování zápisů z porad;
 • organizační a administrativní zajištění zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání bakalářského stupně;
 • velmi dobrý mluvený i písemný projev v českém jazyce;
 • znalost Aj na komunikativní úrovni;
 • zkušenosti se zadáváním a vyhodnocováním veřejných zakázek;
 • znalost práce se spisovou službou výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další: dobré komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, systematičnost, dobrá znalost práce na PC.

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete přihlášku do výběrového řízení na adresu personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Burdová, personální skupina) a to nejpozději do 26. 3. 2015.

Přihláška musí obsahovat Váš životopis a motivační dopis s platnými kontakty na dvě referenční osoby, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Ředitel/ředitelka Odboru výzkumu a vzdělávání

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 10. 3. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Odboru výzkumu a vzdělávání.

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: vědecký a výzkumný pracovník,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: nejdříve 1. červen 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 3. 2018) s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: šestiměsíční, rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • stupeň vzdělání: nejméně VŠ magisterské (preferován/a bude uchazeč/ka s dosaženým doktorským titulem Ph.D., nebo ten/ta, který/á tohoto titulu dosáhne nejpozději do konce roku 2015) v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory) – jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • zkušenost s vedením týmu lidí;
 • znalost cizích jazyků (preferuje se dobrá znalost anglického a německého jazyka);
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další schopnosti: dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis,
 3. koncepce odborného výzkumu v odboru (zejména Odd. výzkumu 1938-1945, Odd. výzkumu 1945-1989 a Odd. vzdělávání) na pět let zohledňující mimo jiné zákon č. 181/2007 Sb., současný stav výzkumu dané oblasti, kapacity a stav výzkumu v ÚSTRu, společenskou situaci atd. (rozsah 2 - 5 NS),
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Kompletní přihlášky je nutno doručit nejpozději do 30. 4. 2015 na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.

Pozn.: do reorganizace k 1. 4. 2015 se odbor nazývá Odbor zkoumání totalitních režimů.