Volné pracovní pozice

 

Referent vnějších vztahů

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 14. 11. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent vnějších vztahů.

 • místo výkon u práce: Praha
 • pracovní zařazení: pracovník vztahů k veřejnosti,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů,
 • termín nástupu: 1. prosince 2014 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 12. 2015) s možností prodloužení na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tři měsíce,
 • rozsah úvazku: 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání min. bakalářského stupně, magisterský stupeň výhodou – jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • výborná znalost anglického a českého jazyka (tj. schopnost čtení, psaní a mluveného projevu);
 • znalost dalších jazyků výhodou (zejména němčiny, polštiny a ruštiny);
 • výborné koordinační, organizační a komunikační schopnosti;
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, internet);
 • praktická znalost práce s databázovým SW;
 • dobré redaktorské dovednosti (schopnost editovat text a vyhledat chyby);
 • znalost aplikací CRM nebo spisové služby výhodou;
 • praktické dovednosti v sociálních sítích výhodou (např. FB, Twitter, YouTube, WordPress);
 • praxe v médiích vítána, stejně jako zájem o moderní historii;
 • dále požadujeme samostatnost, pečlivost, systematičnost, flexibilitu, loajalitu.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
 3. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přihlášky je nutno doručit nejpozději do 24. 11. 2014 do 14:00 hod. na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.Vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945)

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 13. 11. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945).

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: vědecký a výzkumný pracovník, platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 1. únor 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 12. 2015) s možností prodloužení na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční, rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • stupeň vzdělání: nejméně VŠ magisterské (preferován bude uchazeč s dosaženým doktorským titulem Ph.D. nebo ten, který tohoto titulu dosáhne nejpozději do konce roku 2015) v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory) – jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • zkušenost s řízením týmu lidí;
 • znalost cizích jazyků (preferuje se dobrá znalost německého jazyka);
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další schopnosti: dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis,
 3. koncepce odborného výzkumu v oddělení na pět let zohledňující mimo jiné Zákon č. 181/2007 Sb., současný stav výzkumu dané oblasti, kapacity a stav výzkumu v ÚSTRu, společenskou situaci atd. (rozsah 1–3 NS),
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přihlášky je nutno doručit nejpozději do 31. 12. 2014 na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.

 Vědecko-pedagogický pracovník

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 13. 11. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vědecko-pedagogický pracovník.

 • Místo výkonu práce: Praha,
 • Pracovní zařazení: redaktor, platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • Termín nástupu: 1. březen 2015 (nebo dle dohody),
 • Pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 12. 2015),
 • Zkušební doba: tříměsíční,
 • Rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • min. VŠ vzdělání magisterského stupně humanitního směru (historie, politologie, pedagogické vzdělání se zaměřením na ZSV, mediální studia nebo dějepis);
 • zkušenost s tvorbou výukových materiálů pro školy;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík a negativní lustrační osvědčení u uchazečů narozených před 1. 12. 1971);
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič;
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office, elektronická spisová služba);
 • orientace v soudobé didaktice (obecné a dějepisu, orientace v didaktice dalších oborů výhodou);
 • aktivní znalost anglického jazyka podmínkou, znalost dalšího jazyka výhodou;
 • pedagogické zkušenosti a zkušenosti s vystupováním v médiích výhodou;
 • dále požadujeme dobré komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, systematičnost, flexibilitu, loajalitu.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
 3. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přihlášky je nutno doručit nejpozději 31. 12. 2014 na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.