Volné pracovní pozice

 

Vědecký pracovník/vědecká pracovnice se zaměřením na výzkum tématu "Diktatura jako sociální praxe"

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 6. 5. 2016 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa: vědecký pracovník/vědecká pracovnice se zaměřením na výzkum tématu "Diktatura jako sociální praxe".

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: redaktor, novinář,
 • platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů,
 • termín nástupu: 1. 9. 2016 nebo dle dohody,
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 8. 2019) s možností změny na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční,
 • rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • min. VŠ vzdělání magisterského stupně v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory), jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR (preferován/a bude uchazeč/ka s dosaženým titulem Ph.D.);
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka, znalost dalších jazyků výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • dále požadujeme dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, uživatelskou znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).
K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce,
 • návrh výzkumného projektu vycházející ze zadání v příloze č. 1,
 • dvě podepsané reference/ doporučení obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
Přílohy:

Kompletní přihlášky je nutno doručit nejpozději do 15. 6. 2016 (včetně) na emailovou adresu personalni@ustrcr.cz (Ing. Vendula Pešková).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.