Volné pracovní pozice

 

Vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci (oddělení výzkumu 1945–1989)

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 17. 12. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci (oddělení výzkumu 1945–1989).

 • místo výkonu práce: Praha,
 • pracovní zařazení: vědecký a výzkumný pracovník, platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů,
 • termín nástupu: 1. březen 2015 (nebo dle dohody),
 • pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 12. 2015) s možností prodloužení na dobu neurčitou,
 • zkušební doba: tříměsíční, rozsah úvazku 1,0.

Požadavky na uchazeče:

 • stupeň vzdělání: nejméně VŠ magisterské (preferován bude uchazeč s dosaženým doktorským titulem Ph.D. nebo ten, který tohoto titulu dosáhne nejpozději do konce roku 2015) v humanitním oboru (zejména historie nebo příbuzné obory) – jde-li o cizího státního příslušníka titul nostrifikovaný v ČR;
 • vědecká praxe v ČR i zahraničí (doložená např. publikační činností, přednáškami na VŠ, aktivní účastí na konferencích apod.);
 • zkušenost s řízením týmu lidí;
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost ruského, polského jazyka výhodou;
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
 • další schopnosti: dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, samostatnost, pečlivost, systematičnost, znalost práce na PC.

Náležitosti přihlášky:

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu, datum).

K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních o odborných znalostech a dovednostech,
 2. motivační dopis,
 3. koncepce odborného výzkumu v oddělení na pět let zohledňující mimo jiné Zákon č. 181/2007 Sb., současný stav výzkumu dané oblasti, kapacity a stav výzkumu v ÚSTRu, společenskou situaci atd. (rozsah 1–3 NS),
 4. dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob,
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.

Přihlášky je nutno doručit nejpozději do 08. 02. 2014 na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (Personální skupina – Ing. Vendula Burdová)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.