Navštívili nás, navštívili jsme...

Uctili jsme památku umučených politických vězňů

Nelidské podmínky někdejších táborů nucených prací si připomněli bývalí političtí vězni v sobotu 21. května 2016 na tradičním vzpomínkovém shromáždění v Jáchymově. Památku odpůrců komunistického režimu zahynuvších při těžbě rudy v jáchymovských uranových dolech uctil také náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka.

Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Za ÚSTR se vzpomínkového shromáždění zúčastnil náměstek Ondřej Matějka Uctění památky umučených politických vězňů v Jáchymově Ondřej Matějka a předsedkyně KPV Naděžda KavalírováS ukrajinskými historiky jsme dojednali podobu společného sborníku ÚSTR a Archivu SBU

Dohoda o finální podobě společného česko-ukrajinského sborníku dokumentů Velký teror na Ukrajině 1937–1938: Český rozměr byla hlavním účelem návštěvy ukrajinských historiků Natálie Rubljovové a Olexandra Rubljova v Ústavu pro studium totalitních režimů. Sborník bude vydávat společně ÚSTR a ukrajinský archiv SBU, v němž se mimo jiné nacházejí dokumenty sovětské tajné služby NKVD, včetně těch, které dokumentují represe proti Čechům na sovětské Ukrajině. Za českou stranu je hlavním editorem profesor Mečislav Borák, s nímž ukrajinští kolegové ve středu 11. května jednali o konečné podobě sborníku. Předtím se krátce setkali s ředitelem ÚSTR Zdeňkem Hazdrou a členy projektu ÚSTR „Čechoslováci v Gulagu“, v jehož rámci chystaná publikace vyjde.

Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016) Návštěva ukrajinských historiků (11.5.2016)Zástupci ÚSTR a ABS se zúčastnili zpřístupnění protiatomového krytu v Brně

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a ředitelka ABS Světlana Ptáčníková se 4. května 2016 zúčastnili otevření protiatomového krytu 10-Z v Brně. Kryt pod hradem Špilberk vznikl během 2. světové války jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním. Nově bude sloužit jako prostor k pořádání vzdělávacích akcí a vznikne tu také expozice reflektující nacistickou a komunistickou minulost.

Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016) Zpřístupnění protiatomového krytu v Brně (4.5.2016)Zástupci vedení ÚSTR a ABS si připomněli výročí konce druhé světové války u budovy Českého rozhlasu

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a ředitelka ABS Světlana Ptáčníková se ve čtvrtek 5. května 2016 zúčastnili pietního aktu u příležitosti 71.výročí konce druhé světové války. Památku obětí bojů o rozhlas v květnu 1945 spolu s nimi uctily asi tři stovky lidí.

Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016) Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016) Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016) Kladení věnců k výročí druhé světové války u Českého rozhlasu (5.5.2016)Zdeněk Hazdra předával ceny za nejlepší příspěvky IX. ročníku historické soutěže EUSTORY

EUSTORY je evropská historická soutěž pro studující středních škol, jíž se účastní také české studentky a studenti. EUSTORY je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové a vítězky se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti je do projektu zapojeno 15 evropských států.

Deset nejúspěšnějších autorek IX. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v pondělí 18. dubna 2016 v Knihovně Václava Havla v Praze. Slavnostního ceremoniálu, který moderoval předseda občanského sdružení PANT Petr Pánek, se zúčastnily jak autorky, tak jejich vyučující dějepisu. Studentkám ceny předávala Petruška Šustrová a ředitel Ústavu Zdeněk Hazdra, který zavzpomínal i na svou účast v prvním českém ročníku EUSTORY v roce 2001.

Vítězkou letošního národního kola EUSTORY se stala Sabina Gargošová s prací Svatbou to všechno začalo z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě–Porubě. Cenu za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci obdržely Eliška Horáková (Gymnázium Jana Keplera Praha) a Barbora Horáková (OA, SPŠ, VOŠ cest. Ruchu a JŠ v Hradci Králové) z rukou šéfredaktorky revue Dějiny a současnost Ivety Coufalové.

Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Ceny připravené pro vítězky soutěže EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Ceny předával ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a publicistka Petruška Šustrová (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Předseda sdružení PANT Petr Pánek (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Petruška Šustrová, Zdeněk Hazdra, Petr Pánek (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vítězka IX. ročníku EUSTORY Sabina Gargošová (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Cenu za nejlepší literárně zpracovanou práci předala šéfredaktorka ĎaS Iveta Coufalová (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Vyhlášení vítězek IX. ročníku EUSTORY (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016) Předávání cen se zúčastnila i ředitelka ABS Světlana Ptáčníková (Praha, Knihovna Václava Havla, 18.04.2016)Posílili jsme spolupráci s Muzeem SNP v Banské Bystrici

Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici navštívili ve dnech 14.–15. března 2016 badatelé a badatelky Ústavu společně s ředitelem Ústavu Zdeňkem Hazdrou, náměstkem ředitele Ondřejem Matějkou, ředitelkou Archivu Světlanou Ptáčníkovou a jejím zástupcem Petrem Zemanem. Cílem návštěvy bylo nejen seznámit se s výzkumnými a vzdělávacími aktivitami Muzea SNP, ale také projednat užší kooperaci Muzea, Ústavu a Archivu v oblasti výzkumu a vzdělávání. Tato spolupráce bude formálně potvrzena smlouvou. Hostitelé i hosté se během návštěvy shodli na realizaci konkrétních projektů, mezi něž patří již loni zahájená snaha o získávání materiálů týkajících se československých zajatců na území někdejšího SSSR z moskevských archivů. Dále hovořili např. o uspořádání konference zaměřené na komparaci dějin Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu či o pražském uvedení výstavy o propagandě v době Slovenského štátu. Zdeněk Hazdra, Světlana Ptáčníková a Jan Vajskebr vystoupili i na Univerzitě Mateja Bela, kde studentům mezinárodních vztahů prezentovali činnost obou institucí.

Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016) Návštěva Muzea Slovenského národního povstání (Banská Bystrica, 14.–15.03.2016)Workshop k propojení databází sovětských represí

Vytvoření jednotné databáze sovětských represí – to bylo téma třídenního workshopu, který ve dnech 2.–4. března 2016 proběhl na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho organizátorem bylo sdružení Gulag.cz, na jehož pozvání přijeli zástupci několika poboček ruského sdružení Memorial. Výsledkem workshopu je dohoda na vytvoření jednotného vyhledávacího systému, který propojí jednotlivé databáze zúčastněných jako je například projekt Oběti politického teroru v SSSR (lists.memo.ru), Virtuální muzeum Gulagu (gulagmuseum.org), mapa Gulagu (http://memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm), Topografie teroru (topos.memo.ru), budované Online muzeum Gulag.cz (www.gulag.cz) a několik dalších. Každý takovýto projekt nyní vzniká a rozvíjí se samostatně, plánovaný nástroj umožní propojení informací a tím i snadnější práci pro badatele i autory jednotlivých projektů.

Workshopu se vedle zástupců Gulag.cz zúčastnili například historik Alexandr Daniel, ředitelka petrohradské pobočky Memorialu Irina Flige, Andrej Blinušov z Memorialu v Rjazani či kurátorka vzdělávací ch programů moskevského Memorialu Alexandra Polivanova.

Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016) Workshop k propojení databází sovětských represí (Praha, ÚSTR, 2.–4.03.2016)Připomněli jsme si pochod studentů za svobodu a demokracii

Jubilejní desátý ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel pokračoval ve čtvrtek 25. února 2016 vzpomínkou na památný pochod studentů za svobodu a demokracii, který zamířil na Pražský hrad před 68 lety, tedy osudného 25. února 1948. Vzpomínkového shromáždění v Nerudově ulici se zúčastnili i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra společně s ředitelkou Archivu bezpečnostních složek Světlanou Ptáčníkovou. Radu ÚSTR reprezentoval Michal Uhl. Zástupci Ústavu a Archivu také položili kytici u sochy Tomáše Garrigue Masaryka. V odpoledních hodinách pak vyslechli příspěvky na mezinárodní konferenci Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky.

Vzpomínkové shromáždění v Nerudově ulici na památný pochod studentů za svobodu a demokracii dne 25. února 1948 (Praha, 25.02.2016) Vzpomínkové shromáždění v Nerudově ulici na památný pochod studentů za svobodu a demokracii dne 25. února 1948 (Praha, 25.02.2016) Vzpomínkové shromáždění v Nerudově ulici na památný pochod studentů za svobodu a demokracii dne 25. února 1948 (Praha, 25.02.2016) Socha Tomáše Garrigue Masaryka (Praha, 25.02.2016) Připomenutí pochodu studentů za svobodu a demokracii (Praha, 25.02.2016) Položení kytice u sochy Tomáše Garrigue Masaryka (Praha, 25.02.2016) Zástupci Ústavu a Archivu na mezinárodní konferenci Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky (Praha, 25.02.2016) Mezinárodní konference Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky (Praha, 25.02.2016) Mezinárodní konference Mládež v dobách nesvobody konané v Senátu Parlamentu České republiky (Praha, 25.02.2016)Desátý ročník festivalu Mene Tekel

Praha, 23. února 2016 – Slavnostním zahájením v Chrámu Panny Marie Sněžné byl v pondělí 22. února zahájen desátý ročník festivalu Mene Tekel. Ústav pro studium totalitních režimů, který patří k tradičním partnerům této události, se na letošním jubilejním ročníku podílí výstavou Zkouška odvahy a prezentací nově vydané knihy Gerharda Scholtena Meze všemi tábory. Život v době, která zešílela...Uctili jsme památku Jana Palacha

V den 47. výročí úmrtí Jana Palacha, tedy 19. ledna 2016, ředitelka odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu Blanka Mouralová uctila památku tohoto statečného člověka a jeho výjimečné oběti. Pietní shromáždění se konalo u památníku s názvem Pocta Janu Palachovi v Mělníku, městě, kde Jan Palach vystudoval gymnázium, které nyní nese jeho jméno.

Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016) Pietní shromáždění ke 47. výročí úmrtí Jana Palacha (Mělník, 19.01.2016)

Foto: Městský úřad Mělník