Miroslav Lehký (nar. 1947)

Miroslav Lehký

» 10. ledna 2008 jmenován 1. náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
» 2007 - 2008 pracovník Odboru archiv bezpečnostních složek MV ČR a sekretariátu vládního zmocněnce pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů
» od listopadu 2003 byl ředitelem Sekce právních analýz a rekonstrukce Ústavu paměti národa
» v roce 2003 se podílel na založení Ústavu paměti národa v Slovenské republice
» 1995 - 2003 byl pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR
» 1990 – 1994 tajemníkem Československého (Českého) helsinského výboru
» signatář Charty 77 a mluvčí Charty 77 pro rok 1990
» 1980 – 1989 spoluorganizátor tzv. podzemní univerzity v Bratislavě (Nadace Jana Husa, Velká Británie)
» 1971 – 1990 programátor Výzkumného ústavu sociálně-ekonomických informací (SR)
» 1968 – 1970 studium na katolické teologické fakultě v Bratislavě, nedokončeno z důvodů politických čistek