Ústav pro studium totalitních režimů

Další rozsudek dopadl ve prospěch ÚSTR

Tentokrát rozhodoval přímo Nejvyšší soud ČR, k němuž po předchozí prohře u odvolacího soudu podal dovolání bývalý ředitel ÚSTR. Rozsudek zní: Dovolání žalobce se zamítá. Rozsudek odvolacího soudu byl shledán jako správný, takže odvolání Mgr. Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR 10. 4. 2013 je platné. Proti tomuto rozsudku Nejvyššího soudu už není přípustný žádný opravný prostředek.

Celý soudní spor tím však nekončí, neboť měl více bodů a odvolací soud vrátil soudu první instance k projednání ještě žalobu na neplatnost výpovědi bývalému řediteli ÚSTR. Kdyby tentokrát uspěl, stal by se D. Herman znovu zaměstnancem ÚSTR, ne však v ředitelské funkci.
Od roku 2013 ÚSTR prohrál jeden soudní spor a ve třech uspěl. Tři další soudní spory jsou dosud v běhu.

Přidáno: 24.05.2016

Letní škola pro učitele

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání zvou učitele dějepisu a společenských věd na letní školu Druhé strany dějin, která se uskuteční ve dnech 25.–26. srpna 2016 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 20.05.2016

Call for Papers: Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective

Vyhlašujeme Call for Papers na konferenci Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981, která proběhne ve dnech 1.–2. prosince 2016 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání anotace v anglickém jazyce v rozsahu 300-500 znaků do 31. května 2016 na adresu: muriel.blaive@gmail.com.

Konferenčním jazykem bude angličtina.

Přidáno: 20.05.2016

Konference Československo v letech 1968–1971

Pozvánka na konferenci „Československo v letech 1968–1971“ (České Budějovice, 25.–26. května 2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice a Jihočeský kraj zvou na konferenci Československo v letech 1968–1971, která proběhne v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích (Rudolfovská 40) ve dnech 25.–26. května 2016.

Všechny zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Přidáno: 20.05.2016

Přednáška o pracovně výchovných táborech v Protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na přednášku o pracovně výchovných táborech v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 02.06.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů zve na přednášku historika Stanislava Kokošky Pracovně výchovné tábory v Protektorátu Čechy a Morava, která se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 17 hodin v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Přidáno: 20.05.2016

Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

 • Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice (mapa)
 • Kdy: Výstava je otevřena od 25. května do 30. září 2016, úterý – neděle od 9.00 do 17.00

Přidáno: 17.05.2016

Vyšlo dvacáté osmé číslo Securitas Imperii

Ilustrační foto

Dvacáté osmé číslo Securitas Imperii přináší opět různorodý obsah. Josef Mlejnek představuje myšlenkový svět Alexandra Bogdanova, jednoho z nejvážnějších soupeřů V. I. Lenina v prvopočátcích ruského komunistického hnutí. Jan Zumr pokračuje v mapování struktury Allgemeine-SS a německé okupace našich zemí se pak týká i studie Václava Adamce o akci brněnského Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943. Válečným a poválečným děním se zabývají také texty Zlatuše Kukánové o diplomatických vztazích Československa s Vatikánem během let 1939 až 1946 a Michala Malatinského o slovenských retribucích. Na třetí (ale i druhý) odboj a exilové snahy o obnovu demokracie v Československu se pak zaměřují příspěvky Luboše Kokeše o protikomunistické rezistenci Františka Mejtského a jeho rodiny a Martina Nekoly, který představuje životní osudy sociálního demokrata Jaroslava Profouse...

Přidáno: 13.05.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.