Ústav pro studium totalitních režimů

Pozvánka na kolokvium Labyrintem normalizace

Pozvánka na kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989 (Praha, ÚSTR, 15.9.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů a Židovské muzeum v Praze zvou na kolokvium Labyrintem normalizace. Židé v Čechách a na Moravě 1969–1989, které se uskuteční 15. září 2016 od 9 hodin v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Přidáno: 24.08.2016

Doprovodný program k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

 • Kolektivizace v Sovětském svazu, čtvrtek 8. září 2016 od 18 hod., Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
  Přednáška historika Libora Svobody se bude věnovat dějinám sovětského venkova od bolševického převratu v roce 1917 do poloviny 30. let. Od doby tzv. válečného komunismu, poválečných hladomorů, období NEP až po kolektivizaci a všechny jevy, které ji doprovázely (masové represe, vystěhovávání, hladomor, popravy).
 • Ztracená duše národa, úterý 13. září 2016 od 18 hod., Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
  Filmový dokument a diskuse s režisérkou Olgou Sommerovou a historikem Petrem Blažkem

Přidáno: 24.08.2016

Call for Abstracts: Filmová propaganda

Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Filmová propaganda, která se bude konat 6. prosince 2016 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání přihlášky s abstraktem příspěvku do 30. října 2016 na adresu filmadejiny@seznam.cz.

Přidáno: 23.08.2016

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Pozvánka na seminář Třetí odboj v didaktické perspektivě (ZŠ Maleč 31.08.2016) Pozvánka na seminář Kolektivizace ve výuce dějepisu (Praha, Národní zemědělské muzeum 19.09.2016) Pozvánka na seminář Komiks pod lavicí? (SPŠ Chodské náměstí, Plzeň 21.09.2016)

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 23.08.2016

Komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu

Pozvánka na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu (Praha, Centrem současného umění DOX 25.08.2016)

V rámci doprovodného programu k letní škole Druhé strany dějin zveme na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu, který proběhne ve čtvrtek 25. srpna 2016 od 18 hodin v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7.

Komponovaný večer se zaměří na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti. Archeologická sonda do vrstev vzpomínání nabídne k diskuzi různé výklady života a díla slavné české spisovatelky. Představí současné pokusy o umělecké ztvárnění odkazu Boženy Němcové.

Hosty programu budou tvůrci komiksu Ve stínu šumavských hvozdů (2012) a divadelního představení Jako břitva (Němcová), které uvádí Národní divadlo od roku 2016.

Vstupné 40 Kč.

Přidáno: 23.08.2016

Útěk na východ – beseda s Petrem Artonem

Pozvánka na besedu s Petrem Artonem – Útěk na východ (Praha, Maiselova synagoga 4.9.2016)

Židovské muzeum v Praze a Ústav pro studium totalitních režimů zvou na besedu s Petrem Artonem, která se uskuteční v neděli 4. září 2016 od 19 hodin v Maiselově synagoze, Maiselova 10, Praha 1 (mapa).
Petr Arton (*1922) pohovoří s moderátorem Adamem Hradilkem (ÚSTR) zejména o útěku z nacisty okupovaného Československa a následující anabázi vedoucí přes Polsko, Litvu, Sovětský Svaz, Japonsko, Šanghaj, Jižní Afriku, Kanadu, USA, Bahamy a Velkou Británii, kde se jako navigátor bombardéru 311. (československé) peruti královského letectva zúčastnil honů na nacistické ponorky.
Vstup volný.

Přidáno: 23.08.2016

Kolokvium o Jazzové sekci

Pozvánka na kolokvium „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci (Praha, ÚSTR 21.9.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., pořádají dne 21. září 2016 interdisciplinární kolokvium „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“, které se bude zabývat historií Jazzové sekce, pronásledováním a soudním procesem s Jazzovou sekcí a jejími uměleckými aktivitami.

Kolokvium se bude konat v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů od 9 hodin.

Přidáno: 23.08.2016

Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968

Stejně jako každý rok, i letos jsme u budovy Českého rozhlasu vzpomínali na oběti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, od něhož 21. srpna uplynulo 48 let. Pietního shromáždění k uctění památky padlých spoluobčanů a spoluobčanek se zúčastnil i ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Mezi přítomnými byli také ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier či bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016) Uctili jsme oběti invaze v srpnu 1968 (Praha, 21.8.2016)

Přidáno: 22.08.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.