Ústav pro studium totalitních režimů

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 15.07.2016

Call for Abstracts: Filmová propaganda

Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Filmová propaganda, která se bude konat 6. prosince 2016 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání přihlášky s abstraktem příspěvku do 30. října 2016 na adresu filmadejiny@seznam.cz.

Přidáno: 14.07.2016

Válka skončila, násilí pokračuje, to je motto nového čísla revue Paměť a dějiny

Ilustrační foto

Kolaborace, válečné zločiny, jejich potrestání a poválečné stíhání je prezentováno především na osudech konkrétních nositelů moci, případně těch, kdo si u mocných chtěli „přihřát polívčičku“. Odborník na bezpečnostní složky Petr Klinovský tak píše o dozorcích z tábora v Letech, Jan Vajskebr o generálovi SS Bernhardu Vossovi popraveném po válce v Československu. Jiří Plachý představuje příběh jiného špičkového nacisty, Kurta Richtera, kterého pro změnu před „provazem“ zachránil prezident Zápotocký a spolupráce s StB. Pavel Zeman líčí osudy českých Němců, kteří se zapojili do programu řízeného vyvražďování, eufemisticky nazývaného eutanázie. Rozhovor s Katarínou Zavackou přináší detaily o československém podílu na organizaci poválečných soudních tribunálů...

Přidáno: 13.07.2016

Rada ÚSTR odsouhlasila koncepci vzdělávací a popularizační činnosti

Ústav pro studium totalitních režimů je zřejmě první institucí svého typu v ČR, která má transparentně formulované a veřejně přístupné dokumenty směrující odbornou činnost – jak v oblasti vědecké (Koncepci vědeckého zaměření schválila Rada v červnu 2015), tak v oblasti vzdělávací a popularizační. Koncepci vzdělávací a popularizační činnosti schválila Rada na svém 6. jednání 23. června 2016.

Přidáno: 29.06.2016

Uctili jsme památku Milady Horákové i obětí fašismu a komunismu z církevních řad

Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně

U symbolického pomníku na vyšehradském Slavíně se v neděli 26. června 2016 konala pocta Miladě Horákové, české političce, právničce a feministce, která byla ve vykonstruovaném procesu falešně obviněna z trestných činů velezrady a vyzvědačství a odsouzena k trestu smrti. Ten byl vykonán 27. června 1950 na Pankráci. Památce této statečné a moudré ženy se mezi jinými poklonil také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Poslední červnovou neděli jsme vzpomínali i na oběti komunismu a fašismu z řad církve. Pietní shromáždění k jejich uctění se konalo u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově a uvedl ho probošt vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný.

Přidáno: 28.06.2016

XXVI. ročník liberecké konference o česko-slovenských vztazích

Pozvánka na liberecké semináře k česko-slovenským vztahům „Nechtění spoluobčané“ (Liberec, 17.–19.08.2016)

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 17. – 19. srpna 2016 konferenci „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945–1989.

Přidáno: 27.06.2016

Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

 • Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice (mapa)
 • Kdy: Výstava je otevřena od 25. května do 30. září 2016, úterý – neděle od 9.00 do 17.00

Doprovodný program k výstavě

Ústav pro studium totalitních režimů a Národní zemědělské muzeum zvou na doprovodný program k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Akce se konají v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7.

Program pro školy:

 • Den, kdy se mlčelo, multimediálně-zážitkový workshop pro žáky a studenty ve věku od 14 do 16 let, 23. září 2016

Přidáno: 27.06.2016

Na titulní straně americké ročenky je naše publikace

Ilustrační foto: obálka ročenky Greene County Historical Society

Titulní stránka ročenky Greene County Historical Society ve státě New York je věnována publikaci Sedm let v Gulagu, kterou v minulém roce vydal ÚSTR.

V průvodním textu je popsána pomoc, kterou zaměstnanci této americké historické společnosti poskytli při pátrání po osudech Františka Poláka jednomu z editorů knihy Adamu Hradilkovi. Jejich největším příspěvkem bylo nalezení originálu osmadvacetistránkové obžaloby Sovětského svazu z využívání otrocké práce v táborech Gulagu, kterou F. Polák podal v roce 1953 u OSN. Více si můžete přečíst zde.

Přidáno: 27.06.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.