Ústav pro studium totalitních režimů

Senát vzal na vědomí Výroční zprávu ÚSTR za rok 2015

Výroční zpráva prošla plénem bez jakékoli diskuse a pro ÚSTR ani ABS z projednávání tentokrát nevyplynuly žádné úkoly ani oficiální dotazy. Výsledek jednání je formulován jako „bere na vědomí“; podle zákona totiž senátoři zprávu neschvalují a nemohou ji ani „vracet k přepracování“, jak se občas dočítáme v méně informovaných veřejných zdrojích.

Plénu předcházely debaty v Ústavně-právním výboru, který zprávu jednomyslně doporučil vzít na vědomí, a ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který ji naopak doporučil zamítnout.

Přidáno: 30.05.2016

Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

 • Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice (mapa)
 • Kdy: Výstava je otevřena od 25. května do 30. září 2016, úterý – neděle od 9.00 do 17.00

Doprovodný program k výstavě

Pozvanka na diskuzis režisérem Markem Janáčem a historikem Petrem Blažkem (Praha, NZM, 01.06.2016 od 18.00)

Ústav pro studium totalitních režimů a Národní zemědělské muzeum zvou na doprovodný program k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Akce se konají v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7.

Přednášky pro veřejnost:

 • Proces s Josefem Pažoutem z Bystřice, středa 1. června od 18 hod. Diskuze s režisérem rozhlasového pořadu Ruší nám to natáčení Markem Janáčem a historikem Petrem Blažkem
 • Zrádci a kolaboranti? Vzestup a pád agrární strany hájící zájmy selského stavu, středa 8. června od 18 hod.
 • Cesta k prosazení kolektivizace venkova v Československu, středa 15. června od 18 hod.
 • Ztracená duše národa, diskuse s režisérkou Olgou Sommerovou, středa 22. června od 18 hod.
 • Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace venkova, středa 29. června od 18 hod.

Program pro školy:

 • Den, kdy se mlčelo, multimediálně-zážitkový workshop pro žáky a studenty ve věku od 14 do 16 let, 16. června a 23. září 2016

Přidáno: 30.05.2016

Seminář LSD made in ČSSR

Pozvánka na seminář LSD made in ČSSR (Praha, ÚSTR, 16.06.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů zve na seminář LSD made in ČSSR. Výzkum a zneužívání psychotropních látek v období komunistického režimu, který proběhne ve čtvrtek 16. června 2016 od 17 hodin v ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3. Jako hosté vystoupí Pavel Křemen, režisér dokumentárního filmu LSD made in ČSSR, který bude promítnut, a Miloš Vojtěchovský, psychiatr podílející se v 60. letech na výzkumu LSD v ČSSR, moderuje historik Petr Blažek.

Přidáno: 25.05.2016

Další rozsudek dopadl ve prospěch ÚSTR

Tentokrát rozhodoval přímo Nejvyšší soud ČR, k němuž po předchozí prohře u odvolacího soudu podal dovolání bývalý ředitel ÚSTR. Rozsudek zní: Dovolání žalobce se zamítá. Rozsudek odvolacího soudu byl shledán jako správný, takže odvolání Mgr. Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR 10. 4. 2013 je platné. Proti tomuto rozsudku Nejvyššího soudu už není přípustný žádný opravný prostředek.

Celý soudní spor tím však nekončí, neboť měl více bodů a odvolací soud vrátil soudu první instance k projednání ještě žalobu na neplatnost výpovědi bývalému řediteli ÚSTR. Kdyby tentokrát uspěl, stal by se D. Herman znovu zaměstnancem ÚSTR, ne však v ředitelské funkci.
Od roku 2013 ÚSTR prohrál jeden soudní spor a ve třech uspěl. Tři další soudní spory jsou dosud v běhu.

Přidáno: 24.05.2016

Letní škola pro učitele

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání zvou učitele dějepisu a společenských věd na letní školu Druhé strany dějin, která se uskuteční ve dnech 25.–26. srpna 2016 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 20.05.2016

Call for Papers: Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective

Vyhlašujeme Call for Papers na konferenci Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981, která proběhne ve dnech 1.–2. prosince 2016 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání anotace v anglickém jazyce v rozsahu 300-500 znaků do 31. května 2016 na adresu: muriel.blaive@gmail.com.

Konferenčním jazykem bude angličtina.

Přidáno: 20.05.2016

Konference Československo v letech 1968–1971

Pozvánka na konferenci „Československo v letech 1968–1971“ (České Budějovice, 25.–26. května 2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice a Jihočeský kraj zvou na konferenci Československo v letech 1968–1971, která proběhne v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích (Rudolfovská 40) ve dnech 25.–26. května 2016.

Všechny zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Přidáno: 20.05.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.